Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον Οδηγό ενεργοποίησης του Office και σχετικά με την κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας στα προγράμματα του Office 2007 και του Office 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον "Οδηγό ενεργοποίησης του Microsoft Office" (Microsoft Office Activation Wizard).

Οι οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 και του Office 2010 περιλαμβάνουν έναν "Οδηγό ενεργοποίησης". Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως μια επίσημη έκδοση μιας οικογένειας προγραμμάτων ή ενός προγράμματος του Office 2007 ή του Office 2010, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Εάν δεν ενεργοποιήσετε το προϊόν μετά την εγκατάστασή του, τα προγράμματα του Office 2007 και του Office 2010 μπορούν να ξεκινήσουν μόνο σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, τα προγράμματα του Office 2007 και του Office 2010 λειτουργούν περισσότερο σαν προγράμματα προβολής. Δηλαδή, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση τροποποιήσεων σε έγγραφα ή η δημιουργία νέων εγγράφων. Επίσης, ενδέχεται να υπάρξει μείωση πρόσθετης λειτουργικότητας. Δεν θα υπάρξει καμία βλάβη σε υπάρχοντα αρχεία του Office 2007 ή του Office 2010, όταν ένα προϊόν χρησιμοποιείται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες
Ε1: Τι είναι η ενεργοποίηση προϊόντος;

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε την απάντηση