Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οικογενειών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια άλλη έκδοση του Office

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τo Microsoft Office 2010, ανατρέξτε στο άρθρο 2121447.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τo Microsoft Office 2003, ανατρέξτε στο άρθρο 828956.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τo Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο 290576.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τo Microsoft Office 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 218861.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οικογενειών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια άλλη έκδοση του Microsoft Office. Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης συμβουλές για την αποτροπή διενέξεων μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του Office.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Microsoft Office σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τόσο το Microsoft Office 2007 όσο και το Microsoft Office 2003 στον ίδιο υπολογιστή. Ωστόσο, δεν το συνιστούμε.

Σημείωση Η Microsoft δεν υποστηρίζει τη χρήση πολλών εκδόσεων του Microsoft Office σε εκδόσεις των Microsoft Windows που έχουν ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκδόσεις του Office, απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες Terminal Services.

Σειρά εγκατάστασης

Σημείωση Αυτή η σειρά εγκατάστασης ισχύει επίσης και για τα αυτόνομα προϊόντα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Visio.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σειρά.
Έκδοση του OfficeΣειρά εγκατάστασης
Microsoft Office 2000Πρώτο
Microsoft Office XPΔεύτερο
Office 2003Τρίτο
οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα του Office 2007Τέταρτο
Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση του Office. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τόσο τα προγράμματα του Office 2003 όσο και τα προγράμματα του Office 2007 στον ίδιο υπολογιστή, εγκαταστήστε πρώτα το Office 2003. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σειρά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των κλειδιών μητρώου, των κοινόχρηστων προγραμμάτων, των επεκτάσεων ονομάτων αρχείου και άλλων ρυθμίσεων για κάθε έκδοση των οικογενειών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Office.

Σημαντικό Εάν καταργήσετε μία από τις εγκατεστημένες εκδόσεις του Office, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τις υπόλοιπες εκδόσεις του Office με αυτήν τη σειρά, για να λειτουργεί σωστά κάθε έκδοση.

Το υπόλοιπο μέρος αυτού του άρθρου προϋποθέτει ότι έχετε εγκαταστήσει τις εκδόσεις του Office με αυτή τη σειρά.

Θέση φακέλου που περιέχει το Office

Κατά την εγκατάσταση των οικογενειών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Office 2007, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί το φάκελο Program Files\Microsoft Office ως τον προεπιλεγμένο φάκελο. Ωστόσο, ο φάκελος που περιέχει το Office είναι ο φάκελος Program Files\Microsoft Office\Office12. Ο φάκελος που περιέχει το Office είναι ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα εκτελέσιμα αρχεία του Office. Αυτή η θέση παρέχει καλύτερη εμπειρία στους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιούν πολλές εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή. Αυτή η θέση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Office XP. Στο Office XP, ο φάκελος που περιέχει το Office είναι ο φάκελος Program Files\Microsoft Office\Office10. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του φακέλου που περιέχει το Office.

Γραμμή Συντομεύσεων (Shortcut Bar) του Office

Οι οικογένειες προγραμμάτων και τα προγράμματα του Office 2007 και το Office 2003 δεν περιλαμβάνουν τη "Γραμμή Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office. Ωστόσο, εάν το Office 2000 ή το Office XP είναι ήδη εγκατεστημένα στον ίδιο υπολογιστή, η "Γραμμή Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office θα διατηρηθεί για αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις του Office.

Όταν το Office 2000 ή το Office XP είναι εγκατεστημένα μαζί με τις οικογένειες προγραμμάτων και τα προγράμματα του Office 2007, μπορείτε να ξεκινήσετε ξεχωριστά τη "Γραμμή Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο εκδόσεις της "Γραμμής Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office. Κάθε έκδοση της "Γραμμής Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office ενδέχεται να έχει το δικό της σύνολο προσαρμοσμένων γραμμών εργαλείων και κουμπιών. Αυτές οι γραμμές εργαλείων και τα κουμπιά δεν είναι δυνατόν να είναι κοινόχρηστα μεταξύ δύο εκδόσεων της "Γραμμής Συντομεύσεων" (Shortcut Bar) του Office.

Συντομεύσεις του μενού "Έναρξη"

Όταν το Office 2000 και το Office XP εγκαταστήσουν τις συντομεύεις του μενού "Έναρξη" (Start), τα ονόματα των συντομεύσεων είναι τα ίδια με τα ονόματα του υπομενού Προγράμματα (Programs) του μενού Έναρξη (Start). Οι οικογένειες προγραμμάτων και τα προγράμματα του Office 2007 και του Office 2003 εγκαθιστούν συντομεύσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης στο φάκελο Office του υπομενού Προγράμματα (Programs). Για να αποφύγετε τη σύγχυση, συνιστούμε να προσθέτετε τον αριθμό έκδοσης σε κάθε συντόμευση που παραπέμπει σε παλαιότερο προϊόν. Για παράδειγμα, μετονομάστε τη συντόμευση που παραπέμπει στη Microsoft Access σε "Microsoft Access 2000" προτού εγκαταστήσετε τις οικογένειες προγραμμάτων και τα προγράμματα του Office 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
292584 Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office XP αντικαθιστά τα στοιχεία του μενού "Έναρξη" (Start) των παλαιότερων εκδόσεων του Office
Εάν μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις συντομεύσεις του μενού "Έναρξη" (Start) για το Office XP ή το Office 2000, οι συντομεύσεις δημιουργούνται εκ νέου στο υπομενού Προγράμματα (Programs) του μενού Έναρξη (Start) εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Κάνετε εγκατάσταση αυτής της έκδοσης του Office.
 • Επιδιορθώνετε τις συντομεύσεις.
Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office 2003, του Office XP ή του Office 2000 για να εγκαταστήσουν τις συντομεύσεις σε άλλη θέση του μενού Έναρξη (Start). Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό προσαρμοσμένης εγκατάστασης" (Custom Installation Wizard) του Microsoft Office Resource Kit. Για οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα του Office 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Εργαλείο προσαρμογής του Office" (Office Customization Tool) για να καθορίσετε μια διαφορετική θέση για τις συντομεύσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Εργαλείο προσαρμογής του Office" (Office Customization Tool), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
 2. Μετακινηθείτε στο CD του Office 2007.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  setup /admin
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαλείο προσαρμογής του Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Office Binder

Η τελευταία έκδοση του Microsoft Office που συμπεριλαμβάνει το Office Binder είναι το Office 2000. Ωστόσο, στο Office 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Office περιλαμβάνεται ένα βοηθητικό πρόγραμμα για την εξαγωγή όλων των αρχείων του Office από ένα αρχείο Binder.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281931 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει πρόγραμμα συσχετισμένο με αυτό το αρχείο για την εκτέλεση της ενέργειας" (This file does not have a program associated with it for performing this action) κατά το άνοιγμα ενός αρχείου Binder
822622
822622 Περιγραφή της υποστήριξης για το Office Binder με προϊόντα του Office 2003 και του Office XP

Πολλές εκδόσεις του Outlook

Το Microsoft Office Outlook 2007 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχει με οποιαδήποτε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Outlook. Κατά την εγκατάσταση του Outlook 2007, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) καταργεί το Microsoft Office Outlook 2003, το Microsoft Outlook 2002 και το Microsoft Outlook 2000. Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) καταργεί αυτές τις εκδόσεις του Outlook ακόμα και όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αυτών των προγραμμάτων (Keep these programs) στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων (Removing Previous Versions). Οι εκδόσεις του Microsoft Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2000 δεν θα εντοπιστούν για διαγραφή. Ωστόσο, εάν δεν καταργήσετε τις εκδόσεις του Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2000, τότε και οι δύο εκδόσεις του Outlook θα παρουσιάζουν αστάθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
924618 Οι παλαιότερες εκδόσεις του Office καταργούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του Office 2007

Πολλαπλές εκδόσεις του Word

Εάν έχετε δύο εκδόσεις του Microsoft Word εγκατεστημένες στον ίδιο υπολογιστή, θα υπάρχει μια καθυστέρηση κατά το άνοιγμα του Word 2007. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην αυτόματη καταχώρηση που πραγματοποιεί το Word 2007 στον υπολογιστή.

Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη καταχώρηση. Έτσι, το Word 2007 για να ξεκινά πιο γρήγορα. Ωστόσο, δεν συνιστάται επειδή το Word ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη καταχώρηση.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο αν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Για να παρακάμψετε την αυτόματη καταχώρηση για το Word 2007, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το Word 2007.
 2. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ, για να επιλέξετε το εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Αφού επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 5. Πληκτρολογήστε NoReReg και πατήστε το ENTER.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NoReReg και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Αρχεία του Office στην "Εξερεύνηση των Microsoft Windows" (Microsoft Windows Explorer)

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο του Office στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) για να ανοίξετε το αρχείο, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες.

Σημείωση Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο του Office, στο φάκελο "Πρόσφατα έγγραφα" (Recent Documents) των Windows.
 • Εάν εκτελείται στον υπολογιστή μια έκδοση του προγράμματος στην οποία δημιουργήθηκε το έγγραφο, τότε το έγγραφο ανοίγει σε αυτήν την έκδοση.
 • Με το Office 2000 ή το Office XP, εάν δεν εκτελείται στον υπολογιστή η έκδοση του προγράμματος στην οποία δημιουργήθηκε το αρχείο, τότε το αρχείο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που εγκαταστήσατε πιο πρόσφατα.
 • Με το Microsoft Access και το Microsoft Word, εάν δεν εκτελείται στον υπολογιστή η έκδοση του προγράμματος στην οποία δημιουργήθηκε το αρχείο, τότε το αρχείο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που ξεκινήσατε πιο πρόσφατα.
 • Για να συσχετίσετε τα αρχεία με τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση του Office (Repair Office). Μόλις γίνει αυτό, δηλώνονται οι συσχετισμοί αρχείων για αυτήν την έκδοση του Office.

  Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να δηλώσετε συσχετισμούς αρχείων στο Word ή την Access.

  Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για μια έκδοση του Office, η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού επιδιορθώνει αυτήν την έκδοση του Office. Ίσως χρειαστεί να επιδιορθώσετε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα του Office μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για να επαναφέρετε τους συσχετισμούς αρχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης των δυνατοτήτων του Office 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
924611 Τρόπος εγκατάστασης και επιδιόρθωσης δυνατοτήτων του Office 2007

Αντικείμενα OLE του Office σε άλλα προγράμματα

Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί πολλές εκδόσεις του Office, εάν εισαγάγετε ένα αντικείμενο του Office σε ένα άλλο πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Word, χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του Word και του Excel. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν κάνετε κοινή χρήση του αρχείου κοντέινερ με χρήστες που δεν χρησιμοποιούν προγράμματα του Office 2007.

Κοινόχρηστα προγράμματα

Εάν εγκαταστήσατε τις διαφορετικές εκδόσεις του Office με τη σειρά που περιγράφεται στην ενότητα "Σειρά εγκατάστασης", συνήθως δεν θα αντιμετωπίσετε καμιά δυσκολία κατά τη χρήση κοινόχρηστων προγραμμάτων, όπως το Equation Editor και η Συλλογή Clip (Clip Gallery). Το παράθυρο διαλόγου Αντικείμενο (Object) ενδέχεται να εμφανίζει περισσότερες από μία καταχωρήσεις για κάθε κοινόχρηστο πρόγραμμα. Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται, επειδή ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί πολλές εκδόσεις του κοινόχρηστου προγράμματος στον υπολογιστή.

Μηνύματα του Windows Installer στο Word

Εάν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας πολλές εκδόσεις του Word, ενδέχεται να ξεκινήσει ο Windows Installer μόλις ξεκινήσετε το Microsoft Office Word 2007. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι ο Windows Installer προετοιμάζει την εγκατάσταση του Word. Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα πριν από την εκκίνηση του Word.

Ο Windows Installer εκτελείται κάθε φορά που η έκδοση του Word την οποία ξεκινάτε δεν είναι αυτή που έχει δηλωθεί.

Μηνύματα του Windows Installer στην Access

Σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχετε εγκαταστήσει πολλές εκδόσεις της Access, ενδέχεται να ξεκινήσει ο Windows Installer μόλις ξεκινήσετε την Microsoft Office Access 2003 ή την Microsoft Office Access 2007. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "προετοιμασία για εγκατάσταση" (preparing to install) ή το μήνυμα "ρύθμιση παραμέτρων" (configuring). Αυτά τα μηνύματα εμφανίζονται πριν από την εκκίνηση της Access.

Η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer δηλώνει την Access 2003 κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση της Access 2003 μετά τη χρήση της Access 2007. Παρόμοια, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer δηλώνει την Access 2007 κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση της Access 2007 μετά τη χρήση μιας παλαιότερης έκδοσης της Access. Η Access 2000 και η Access 2002 δεν ξεκινούν λειτουργία επιδιόρθωσης μετά τη χρήση μιας παλαιότερης έκδοσης της Access. Εάν η έκδοση της Access που ξεκινάτε είναι η ίδια με την έκδοση της Access που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer δεν εκτελείται.

Βιβλιοθήκη εγγράφων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία εγγράφου (New Document), το κουμπί Δημιουργία εγγράφου (New Document) δεν λειτουργεί. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέου εγγράφου. Επιπλέον, ο Windows Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται, όταν προσπαθείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός υπάρχοντος εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν τα στοιχεία ελέγχου της υποστήριξης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για ένα 2007 Microsoft Office system και τα στοιχεία ελέγχου της υποστήριξης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για το Office 2003 εγκαθίστανται παράλληλα. Αυτή η παράλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να παρουσιαστεί σε κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαθιστάτε ένα 2007 Microsoft Office system και κατόπιν εγκαθιστάτε ένα ή περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office 2003.
 • Εγκαθιστάτε ένα 2007 Microsoft Office system και κατόπιν εγκαθιστάτε το Office 2003.
 • Εγκαθιστάτε το Office 2003, εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system και κατόπιν επιδιορθώνετε την εγκατάσταση του Office 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σενάριο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
929360 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο ή να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός υπάρχοντος εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0, όταν έχετε εγκατεστημένες πολλές εκδόσεις του Office
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 928091 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/12/2011 18:00:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Σχόλια