Πακέτο εγκατάστασης του Windows PowerShell 1.0 για τα Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το πακέτο εγκατάστασης για το Microsoft Windows PowerShell 1.0 στα Windows Vista. Αυτή η έκδοση RTW (Release-To-Web) του Windows PowerShell 1.0 εγκαθιστά μόνο τις αρχικές εκδόσεις των Windows Vista.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Windows PowerShell 1.0 είναι μια νέα γλώσσα δέσμης ενεργειών και κελύφους γραμμής εντολών που βασίζεται σε μια νέα εργασία, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη διαχείριση του συστήματος. Ενσωματωμένο στο .NET Framework, το Windows PowerShell βοηθά τους επαγγελματίες πληροφορικής και τους power users να ελέγχουν και να αυτοματοποιούν τη διαχείριση του λειτουργικού συστήματος των Windows καθώς και τις εφαρμογές που εκτελούνται στα Windows.

Χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell, οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται τα συστήματά τους, πληκτρολογώντας μεμονωμένες εντολές ή εκτελώντας δέσμες ενεργειών οι οποίες αυτοματοποιούν τις εργασίες διαχείρισης. Τα προγράμματα Exchange Server 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Data Protection Manager V2 και System Center Virtual Machine Manager χρησιμοποιούν το Windows PowerShell για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Το Windows PowerShell περιλαμβάνει:
 • Εκατόν είκοσι εννιά τυπικά βοηθητικά προγράμματα ("cmdlets") για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών διαχείρισης του συστήματος, όπως η διαχείριση του μητρώου, υπηρεσίες, διαδικασίες και καταγραφές συμβάντων και για τη χρήση της υπηρεσίας "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI).
 • Μια γλώσσα για δέσμες ενεργειών που βασίζονται σε εργασίες και υποστήριξη για υπάρχουσες δέσμες ενεργειών και εργαλεία γραμμής εντολών.
 • Συνεπή σχεδίαση. Επειδή τα βοηθητικά προγράμματα ("cmdlets") του Windows PowerShell και οι χώροι αποθήκευσης δεδομένων του συστήματος χρησιμοποιούν κοινή σύνταξη και σύμβαση ονοματολογίας, τα δεδομένα είναι εύκολο να γίνουν κοινόχρηστα και η έξοδος κάθε βοηθητικού προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος σε άλλο βοηθητικό πρόγραμμα, χωρίς νέα μορφοποίηση ή χειρισμό.
 • Απλοποιημένη περιήγηση του συστήματος που βασίζεται σε εντολές, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν στο μητρώο και σε άλλους χώρους αποθήκευσης του συστήματος, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούν για την περιήγηση στο σύστημα αρχείων.
 • Ισχυρές δυνατότητες χειρισμού αντικειμένων. Ο χειρισμός των αντικειμένων γίνεται απευθείας ή τα αντικείμενα αποστέλλονται σε άλλα εργαλεία ή βάσεις δεδομένων.
 • Επεκτάσιμο περιβάλλον εργασίας. Ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού και εταιρικοί προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα εργαλεία και βοηθητικά προγράμματα για τη διαχείριση του λογισμικού τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows PowerShell, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις συστήματος

 • Windows Vista (μόνο αρχική έκδοση)
Το Windows PowerShell απαιτεί το Microsoft .NET Framework 2.0. Το .NET Framework 2.0 περιλαμβάνεται στα Windows Vista.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του Windows PowerShell 1.0 στα Windows Vista.

Δυνατότητες γλωσσών

Αυτό το πακέτο εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί για όλες τις εκδόσεις γλώσσας των Windows Vista. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκδόσεις αγγλικής γλώσσας, οι μεταφρασμένες εκδόσεις και τα Language Interface Packs.

Το πακέτο εγκατάστασης του Component-Based Servicing για το Windows PowerShell 1.0 εγκαθιστά αυτόματα το πακέτο γλωσσών του Windows PowerShell 1.0, το οποίο ταιριάζει με τις τοπικές ρυθμίσεις που έχουν επιλεχθεί για το λειτουργικό σύστημα.

Το Windows PowerShell 1.0 μεταφράζεται πλήρως στις ακόλουθες γλώσσες:
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιαπωνικά
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά
 • Κινέζικα-Απλοποιημένα
 • Κινέζικα-Παραδοσιακά
 • Κορεατικά
 • Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
 • Ρωσικά
Σημείωση Στις τοπικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με άλλες γλώσσες, το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Windows PowerShell 1.0 εμφανίζεται στην τοπική γλώσσα ή στα αγγλικά.

Κατάργηση εγκατάστασης του Windows PowerShell

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows PowerShell 1.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στη λίστα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων (View Installed Updates).
 3. Στη λίστα ενημερωμένων εκδόσεων για εγκατάσταση, στην ομάδα Microsoft Windows, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Windows PowerShell(TM) 1.0 και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για την κατάργηση του Windows PowerShell 1.0.
Για να απενεργοποιήσετε το Windows PowerShell 1.0, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στη λίστα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows (Turn Windows features on or off).
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το Windows PowerShell.

Λήψη του Windows PowerShell

Για να κάνετε λήψη του Windows PowerShell 1.0 για τα Windows Vista, επιλέξτε το πακέτο εγκατάστασης για την πλατφόρμα σας.
Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x86
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista - x86 (Αγγλική έκδοση).ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista - x86 (Ελληνική έκδοση).
Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x64
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista - x64 (Αγγλική έκδοση).ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows PowerShell 1.0 for Windows Vista - x64 (Ελληνική έκδοση).

Η Microsoft έχει εξετάσει αυτά τα αρχεία για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Φάκελοι εγκατάστασης

Το Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένο στους ακόλουθους φάκελους. Η θέση του φάκελου εγκατάστασης του Windows PowerShell δεν έχει δυνατότητα ρύθμισης.
Σημείωση Στα ακόλουθα παραδείγματα, το στοιχείο %windir% αντιπροσωπεύει το φάκελο συστήματος των Windows. Συνήθως, αυτός ο φάκελος ονομάζεται C:\Windows.
Στις εκδόσεις 32-bit των Windows, το Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένο στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Στις εκδόσεις 64-bit των Windows, το Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένο στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Τα αρχεία πόρων είναι εγκατεστημένα σε έναν υποφάκελο συγκεκριμένης τοπικής ρύθμισης του φακέλου εγκατάστασης. Για παράδειγμα, τα αρχεία πόρων για την έκδοση γερμανικής γλώσσας του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένα στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\de-DE
Τα αρχεία βοήθειας είναι εγκατεστημένα σε έναν υποφάκελο συγκεκριμένης τοπικής ρύθμισης, στον υποφάκελο "Έγγραφα" (Documents) του φακέλου εγκατάστασης. Για παράδειγμα, τα αρχεία βοήθειας για την έκδοση ιαπωνικής γλώσσας του Windows PowerShell 1.0 είναι εγκατεστημένα στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Documents\ja-JP

Εγκατεστημένα αρχεία

Τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται μαζί με το Windows PowerShell 1.0:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.xml.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt
 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt
 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt
 • About_regular_expression.help.txt
 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt
 • About_types.help.txt
 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.security.dll
 • Microsoft.powershell.security.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll
 • Microsoft.powershell.commands.utility.resources.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.powershell.security.resources.dll
 • System.management.automation.resources.dll
 • System.management.automation.dll
 • System.management.automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • Pwrshmsg.dll.mui
 • Powershell.exe
 • Powershell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 928439 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 19:05:00 - Αναθεώρηση: 1.7

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced atdownload kbinfo KB928439
Σχόλια