Χρησιμοποίησα το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου στα Windows Vista και τώρα δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργιών και η δυνατότητα αδρανοποίησης δεν είναι διαθέσιμες

Περιγραφή ζητήματος
Μετά τη χρήση του εργαλείου "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) στα Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Δεν μπορείτε να δείτε την επιλογή Αδρανοποίηση (Hibernate) στην ενότητα "Επιλογές ενέργειας" (Power Options).
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναστολής λειτουργιών, ο υπολογιστής δεν ανακτά τις ρυθμίσεις του αν γίνει διακοπή ρεύματος.
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση (Fix it for me)
Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.


<

Σημείωση Για να ενεργοποιήσετε το αρχείο αδρανοποίησης, θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος στη μονάδα δίσκου του συστήματος σε να είναι όσος και η φυσική μνήμη στον υπολογιστή. Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα παρουσιάζεται το παρακάτω σφάλμα όταν θα εκτελείτε τη λύση "Αυτόματη επίλυση":
Αυτή η επίλυση δεν ισχύει για το σύστημά σας.


Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Για να προσδιορίσετε αν ο οδηγός αυτός επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;"
Επίλυση από το χρήστη (Let me fix it myself)
Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα όταν το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου (Disk Cleanup) απενεργοποιεί το αρχείο αδρανοποίησης. Το αρχείο αδρανοποίησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να λειτουργεί η δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργιών και η δυνατότητα αδρανοποίησης στα Windows Vista. Όταν το αρχείο αδρανοποίησης είναι απενεργοποιημένο και η δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργιών είναι ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργιών, δεν θα αποθηκευτούν στον δίσκο αντίγραφα ασφαλείας των ανοιχτών προγραμμάτων και των ανοιχτών αρχείων. Επίσης, όταν είναι απενεργοποιημένο το αρχείο αρχείο αδρανοποίησης, εάν διακοπεί η παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας ενώ είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας , τα προγράμματα και τα αρχεία που είναι ανοιχτά δεν θα ανακτηθούν μετά την επανέναρξη του υπολογιστή και μη αποθηκευμένα δεδομένα θα χαθούν.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αδρανοποίησης και τη δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories).
  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
    •  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  3. Πληκτρολογήστε powercfg -h on και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Εντοπίστε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Για βοήθεια σε προβλήματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 928897 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 00:47:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB928897
Σχόλια