Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε οπτικά μέσα στα Windows Vista

Συμπτώματα
Στα Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε οπτικά μέσα.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει αν υπάρχουν δυσκολίες με το οπτικό μέσο, με τον οπτικό δίσκο ή με το αρχείο που γράψατε στο οπτικό μέσο.

Ζητήματα οπτικού μέσου

Στα ζητήματα οπτικού μέσου περιλαμβάνονται ζητήματα ποιότητας του μέσου και ζητήματα εγγραφής που δεν έχουν αναφερθεί.

Ζητήματα ποιότητας μέσου

Στα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ποιότητα του μέσου περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Το μέσο να είναι χαμηλής ποιότητας.

  Συνιστάμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας οπτικά μέσα.
 • Τα μέσα με δυνατότητα επανεγγραφής μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές.

  Σε οπτικούς δίσκους με δυνατότητα επανεγγραφής μπορείτε να γράφετε ορισμένες μόνο φορές προτού χρειαστεί να διαγράψετε εντελώς τα περιεχόμενα του δίσκου.
 • Το μέσο να είναι παλιό.

  Τα οπτικά μέσα φθείρονται με τον καιρό. Η φθορά αυτή μπορεί να γίνει γρηγορότερα αν το μέσο εκτεθεί στο άμεσο ηλιακό φως ή αν το μέσο αποθηκευτεί σε μέρος με υγρασία.

Ζητήματα εγγραφής που δεν έχουν αναφερθεί

Στα ζητήματα εγγραφής που δεν έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Η λειτουργία εγγραφής είναι επιτυχής μόνο σε μικρό βαθμό. Σε αυτήν την περίπτωση, αντιμετωπίζετε ένα σύμπτωμα που μοιάζει με το ακόλουθο:

  Η λειτουργία εγγραφής του μέσου είναι επιτυχής και η λειτουργία επαλήθευσης είναι και αυτή επιτυχής. Αυτό υποδηλώνει ότι η μονάδα δίσκου που εκτέλεσε τη λειτουργία εγγραφής μπορεί με επιτυχία να διαβάσει το μέσο. Ωστόσο, όταν τοποθετείτε το μέσο σε άλλη μονάδα δίσκου όπως μια μονάδα δίσκου μόνο για ανάγνωση, το μέσο έχει σφάλματα.

  Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή τα προγράμματα εγγραφής DVD και CD έχουν περισσότερη ανοχή για σφάλματα κατά τη διαδικασία εγγραφής από ότι κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. Επιπλέον, η μονάδα ανάγνωσης μπορεί να έχει ανώτερης ποιότητας φακούς που βοηθούν στην εστίαση του λέιζερ.

  Σημείωση Μπορεί να αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα πιο συχνά όταν χρησιμοποιείτε το μέσο στο οποίο έγινε εγγραφή σε φορητό υπολογιστή. Ο οπτικός δίσκος ενός φορητού υπολογιστή περιορίζεται από άποψη χώρου. Επομένως, ο οπτικός δίσκος φορητού υπολογιστή μπορεί να αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάγνωση δεδομένων που έχουν εγγραφεί στα όρια των ανοχών.
 • Η ταχύτητα εγγραφής είναι πολύ γρήγορη. Πρόκειται για κοινό ζήτημα. Για να κατανοήσετε καλύτερα το ζήτημα, λάβετε υπόψη τα παρακάτω που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω μεγάλης ταχύτητας εγγραφής:
  • Σφάλματα εστίασης

   Η παραγωγή των δίσκων με δυνατότητα εγγραφής είναι μαζική. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να προκύψει μια μικρή διακύμανση στο βάρος του δίσκου γύρω από την κεντρική οπή. Όταν ο δίσκος γυρίζει, αυτή η διαφορά βάρους μπορεί να προκαλέσει τον ελαφρό κλυδωνισμό πάνω-κάτω του δίσκου.

   Επιπλέον, η κεντρική οπή μπορεί να είναι ελαφρώς έκκεντρη. Αν συμβεί αυτό, η ακτίνα της περιοχής όπου θα γίνει η εγγραφή μπορεί να ποικίλλει ελαφρά κατά την περιστροφή του δίσκου.

   Και τα δύο αυτά θέματα είναι γνωστά. Οι οπτικές συσκευές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν αυτήν τη συμπεριφορά. Ωστόσο, η συμπεριφορά αυτή είναι πιο έκδηλη στις μεγαλύτερες ταχύτητες.
  • Σφάλματα θέρμανσης

   Για να κάνει κανείς εγγραφή σε μέσα με δυνατότητα επανεγγραφής, το λέιζερ πρέπει να θερμάνει το υπόστρωμα σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Αυτό συμβαίνει επειδή το μέσο αλλάζει την ποσότητα φωτός που αντανακλά βάσει του τρόπου που ψύχεται το μέσο. Έτσι προβλέπεται εναλλαγή μεταξύ αντανακλαστικών και λιγότερο αντανακλαστικών τμημάτων του μέσου.

   Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή σε δίσκο με δυνατότητα επανεγγραφής σε πολύ υψηλές ταχύτητες, η ανοχή για σφάλματα εστίασης είναι μειωμένη Επομένως, το λέιζερ μπορεί να μην θερμάνει το υπόστρωμα με τόση ακρίβεια όση μπορεί να το θερμάνει όταν ο δίσκος γυρίζει πιο σιγά.
 • Παρουσιάζεται υπολειτουργία του buffer. Αυτό το ζήτημα δεν είναι τόσο κοινό επειδή όλα τα νεότερα προγράμματα οπτικής εγγραφής περιλαμβάνουν προστασία κατά της υπολειτουργίας του buffer.

  Συνήθως, η προστασία κατά της υπολειτουργίας του buffer ενεργοποιείται από προεπιλογή. Ωστόσο, αν παρουσιαστεί υπολειτουργία του buffer, στο αυλάκι που γίνεται η εγγραφή προκύπτουν μικρά σημεία που λείπουν. Έτσι ορισμένες μονάδες δίσκου μπορεί να δυσκολευτούν να διαβάσουν τον επόμενο τομέα.

Ζητήματα οπτικών δίσκων

Στα ζητήματα οπτικών δίσκων περιλαμβάνονται η αποτυχία οπτικής εστίασης, οι μη βέλτιστες συνδέσεις ATAPI και το παλιό υλικολογισμικό.

Αποτυχία οπτικής εστίασης

Το εξάρτημα εστίασης μιας μονάδας δίσκου είναι γενικώς ένας πλαστικός σταθεροποιητής. Με τον καιρό το εξάρτημα αυτό μπορεί να πάθει βλάβη. Αυτή η βλάβη μπορεί να προκαλέσει ζητήματα εστίασης που θα προκύψουν κατά τις λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής. Επομένως, μπορεί να αντιμετωπίσετε τυχαίες αποτυχίες ανάγνωσης όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου. Αυτό το ζήτημα προκύπτει ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου για να διαβάσετε μέσα που μπορούν να διαβαστούν σε άλλες μονάδες δίσκου.

Σημείωση Το εξάρτημα εστίασης μπορεί να φθαρεί πιο γρήγορα σε περιβάλλον αυξημένης χρήσης.

Μη βέλτιστες συνδέσεις ATAPI

Μπορεί να αντιμετωπίσετε ζητήματα αν ο οπτικός δίσκος ATAPI δεν χρησιμοποιεί το βέλτιστο καλώδιο ή τις βέλτιστες ρυθμίσεις για γέφυρες βραχυκύκλωσης (jumper). Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Οι πιο πρόσφατες συσκευές ΑΤΑΡΙ μπορούν να χρησιμοποιούν μια λειτουργία DMA που απαιτεί καλώδιο 80 ακροδεκτών για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ακεραιότητα του σήματος. Συνιστάμε να χρησιμοποιείτε καλώδια 80 ακροδεκτών για όλες τις συσκευές ΑΤΑΡΙ.
 • Αν το καλώδιο δεν κάθεται σωστά, κάποια δεδομένα που μεταφέρονται μπορεί να χαθούν. Συνιστάμε να επανατοποθετήσετε όλα τα καλώδια στις συσκευές. Επιπλέον, ίσως θελήσετε να εξακριβώσετε ότι δεν έχει λυγίσει κανένας από τους ακροδέκτες της συσκευής ή του ελεγκτή που συνδέεται το καλώδιο.
 • Οι οπτικοί δίσκοι πρέπει να γεφυρωθούν άρτια ως «κύρια συσκευή» ή «συσκευή 0» όταν είναι οι μοναδικές συσκευές που έχουν συνδεθεί στο καλώδιο.

  Όταν δύο μονάδες δίσκου είναι συνδεδεμένες στο καλώδιο, τη μία μονάδα πρέπει να τη ρυθμίσετε ως την "κύρια" ή "συσκευή 0" μονάδα και την άλλη ως τη "δευτερεύουσα" ή "συσκευή 1" μονάδα. Συνιστάμε να μην χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση γεφυρώματος "Cable Select".

Παλιό υλικολογισμικό

Οι οπτικοί δίσκοι περιέχουν υλικολογισμικό. Συνιστάμε να εξακριβώσετε αν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση για το υλικολογισμικό της μονάδας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ζητήματα αρχείων

Ζητήματα μπορεί να προκύψουν αν το αρχείο που εγγράψατε στο οπτικό μέσο είναι κατεστραμμένο. Για να ελέγξετε ένα αρχείο .iso, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εικονικότητας όπως το Microsoft Virtual PC 2004 ώστε να συνδέσετε το αρχείο σε εικονική μονάδα δίσκου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
 • Χρησιμοποιήστε γνωστή μάρκα οπτικού μέσου που είναι πιστοποιημένη για χρήση από τον κατασκευαστή της μονάδας.
 • Χρησιμοποιήστε μέσο μόνο για εγγραφή, όπως ένα DVD -R ή DVD +R.
 • Αποθηκεύστε το μέσο σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
 • Κάντε εγγραφή στο οπτικό μέσο χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα εγγραφής.
 • Επιβεβαιώστε ότι η δυνατότητα υπολειτουργίας του buffer είναι ενεργοποιημένη.
 • Εξετάστε τα αρχεία καταγραφής από το πρόγραμμα εγγραφής CD ή DVD για να εξακριβώσετε αν εμφανίζονται κάποια μηνύματα λάθους.
 • Εξακριβώστε αν οι γέφυρες σε όλες τις μονάδες δίσκου έχουν ρυθμιστεί σωστά.
 • Για μονάδες δίσκου ΑΤΑΡΙ, εξακριβώστε αν έχετε καλώδιο Ultra DMA 100/133 80 ακροδεκτών.
 • Εξακριβώστε αν στη μονάδα δίσκου είναι εγκατεστημένο το νεότερο υλικολογισμικό.
 • Επανατοποθετήστε όλα τα καλώδια της μονάδας δίσκου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Optical Storage Technology Association στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929460 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2007 14:52:08 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbexpertiseinter kbhardware kbtshoot kbprb KB929460
Σχόλια
&t=">racking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("