Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του μοντέλου αντικειμένων του Outlook 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:929593
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του μοντέλου αντικειμένου του Microsoft Office Outlook 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Ορισμένες μέθοδοι δεν λειτουργούν πλέον στο συμβάν Inspector_Close ή στο συμβάν Item_Close

Σε εκδόσεις του Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2007, αιφνίδια διακοπή λειτουργίας ενδέχεται να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους με τηInspector_Closeσυμβάν ή με τοItem_CloseΣυμβάν:
 • Για ναInspector.CloseΗ μέθοδος
 • Για ναItem.CloseΗ μέθοδος
 • Για ναItem.MoveΗ μέθοδος
 • Για ναItem.DeleteΗ μέθοδος
Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, μια αλλαγή σχεδίασης έγινε στο Outlook 2007 ώστε αυτές οι μέθοδοι δεν λειτουργούν πλέον τοInspector_Closeσυμβάν ή με τοItem_CloseΣυμβάν. Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους με τοInspector_Closeσυμβάν ή με τοItem_Closeσυμβάν στο Outlook 2007, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία συμβάντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο ιδιότητες και μεθόδους.

Η ιδιότητα Inspector.WordEditor δεν λειτουργεί στο συμβάν NewInspector

Στο Microsoft Office Outlook 2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοInspector.WordEditorιδιότητα με τοNewInspectorΣυμβάν. Στο Outlook 2007, τοInspector.WordEditorη ιδιότητα δεν λειτουργεί σε τοNewInspectorΣυμβάν. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε τηνInspector.Activateτο συμβάν και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τοInspector.WordEditorιδιότητα με τοInspector.ActivateΣυμβάν.

Η ιδιότητα View.DisplayedDates δεν λειτουργεί

Στην αρχική έκδοση του Outlook 2007, τοView.DisplayedDatesη ιδιότητα δεν λειτουργεί.

Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε στο Outlook 2007 Service Pack 1.

Η ιδιότητα View.CalendarViewMode δεν λειτουργεί

Στην αρχική έκδοση του Outlook 2007, τοView.CalendarViewModeη ιδιότητα δεν λειτουργεί.

Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε στο Outlook 2007 Service Pack 1.

Η μέθοδος PropertyAccessor.GetProperty επιστρέφει ένα σφάλμα "εξάντληση της μνήμης"

Για ναPropertyAccessor.GetPropertyη μέθοδος επιστρέφει ένα σφάλμα "μνήμη εξαντλήθηκε" για έναPT_BINARYη ιδιότητα ή για έναPT_STRING8ιδιότητα που περιέχει περισσότερα από 4 kilobyte (KB) των δεδομένων. Αυτό το ζήτημα προκύπτει στο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και το αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost) για τον Microsoft Exchange Server. Το όριο των 4 KB έχει έναν περιορισμό στη σχεδίαση για τοPT_BINARYη ιδιότητα ή για τοPT_STRING8ιδιότητα με τοPropertyAccessor.GetPropertyΗ μέθοδος. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε εκτεταμένου MAPI, εάν πρέπει να έχουν πρόσβαση μεγάλων δυαδικών ιδιότητες.
Χώρος αποθήκευσηςΗ ιδιότητα μέγιστο μέγεθος σε byte τουGetPropertyκλήσεις όταν η ιδιότητα έχει τηνPT_STRING8ΙδιότηταΗ ιδιότητα μέγιστο μέγεθος σε byte τουGetPropertyκλήσεις όταν η ιδιότητα έχει τηνPT_BINARYΙδιότητα
Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst)40884088
Αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost)40884088
Χώρος αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου του Exchange (λειτουργία σύνδεσης)163724088
Χώρο αποθήκευσης δημόσιου φακέλου του Exchange163724088

Το αντικείμενο PropertyAccessor δεν υποστηρίζει όλους τους τύπους ιδιοτήτων MAPI

Για ναPropertyAccessorτο αντικείμενο δεν έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους ιδιοτήτων MAPI:
 • PT_CLSID
 • PT_CURRENCY
 • PT_MV_CLSID
 • PT_MV_CURRENCY
 • PT_MV_I2
 • PT_MV_I8
 • PT_MV_R4
 • PT_MV_SYSTIME
Επιπλέον, τοPropertyAccessorαντικείμενο παράγει μήνυμα σφάλματος αν προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ή να ανακτήσετε μια από αυτές τις ιδιότητες.

Το συμβάν OnDisconnection βελτιώνεται

Σε εκδόσεις του Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2007, τοΚάντε έξοδοτο συμβάν και τοOnDisconnectionτο συμβάν δεν αξιόπιστα καθορίζουν πότε το Outlook κλείνει. Στο Outlook 2007, εξακολουθούν να προκύψουν ζητήματα κατά τη χρήση τουΚάντε έξοδοΣυμβάν. Ωστόσο, τοOnDisconnectionΒελτιωμένη συμβάντων στο Outlook 2007. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τοOnDisconnectionσυμβάν για να προσδιορίσετε πότε το Outlook κλείνει.

Η απαρίθμηση olOfficeDocItemsType έχει εκπέσει

Για ναolOfficeDocItemsTypeη απαρίθμηση είναι κρυφή, επειδή το Outlook 2007 δεν υποστηρίζει πλέον αυτήν τη λειτουργικότητα.

Η ιδιότητα DisableReadingPane εφαρμόζεται μόνο σε προβολές πίνακα

Για ναDisableReadingPaneη ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολές πίνακα. Αυτός είναι ένας περιορισμός του μοντέλου αντικειμένου του Outlook 2007.

Ενδέχεται να παρουσιαστούν διενέξεις στο μοντέλο αντικειμένου του κανόνες

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό κανόνων" για να αλλάξετε έναν ή περισσότερους κανόνες, και αφήστε ανοιχτό τον "Οδηγό κανόνων". Στη συνέχεια, μια προσαρμοσμένη λύση χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμένου του Outlook για να αλλάξετε τους κανόνες. Σε αυτό το σενάριο, λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με τους κανόνες που βρίσκονται σε διένεξη. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε με τους κανόνες, αποθηκεύονται μόνο αφού κλείσετε τον "Οδηγό κανόνων".

Δεν παρουσιάζεται το συμβάν PropertyChange για τις ιδιότητες του παραλήπτη

Για ναPropertyChangeτο συμβάν δεν προκύπτει, εάν διαγράψετε έναν παραλήπτη από μια ιδιότητα που περιέχει τους παραλήπτες. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης σε εκδόσεις του Outlook που είναι παλαιότερες από το Outlook 2007. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εάν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη φόρμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στη φόρμα.
 2. Ορίστε έναν τύπο, ώστε να είναι ίση με την ιδιότητα του παραλήπτη με το προσαρμοσμένο πεδίο.
 3. Χρήση τουCustomPropertyChangeσυμβάν την προσαρμοσμένη ιδιότητα.
Αυτός ο περιορισμός σχεδίασης βοηθά στην αποτροπή πιθανών ζητημάτων επιδόσεων.

Το Outlook 2007 ενδέχεται να εμφανίζει μια ημερομηνία, εάν υλοποιήσετε μια εσφαλμένη προσαρμοσμένο τύπο

Εάν υλοποιήσετε μια εσφαλμένη προσαρμοσμένο τύπο σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο φόρμας του Outlook 2007, το Outlook ενδέχεται να εμφανίζει μια ημερομηνία, αντί για ένα μήνυμα λάθους ή αντί για κενή τιμή. Μια ημερομηνία μπορεί επίσης να επιστραφούν στο μοντέλο αντικειμένου του αν χρησιμοποιείτε τοUserProperty.ValueΙδιότητα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διορθώστε τον προσαρμοσμένο τύπο, ώστε να επιστρέφει την τιμή που θέλετε.

Το Outlook 2007 αναλύει σωστά σημάδια δύο κάθετο

Το Outlook 2007 αναλύει σωστά ένα όνομα ιδιότητας που περιέχει δύο σημάδια κάθετο. Όταν χρησιμοποιείτε τοPropertyAccessorαντικείμενο, το Outlook 2007 αλλάζει τα δύο σημάδια κάθετο μία κάθετο. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας του τρόπου στο οποίο το Outlook 2007 μορφές πεδίο ονομάτων. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αντικαταστήστε ένα από τα σημάδια κάθετο με τους ακόλουθους χαρακτήρες:
% 2F

Δεν προκύψει το συμβάν BeforeAttachmentAdd και το συμβάν AttachmentAdd

Για ναBeforeAttachmentAddτο συμβάν και τοAttachmentAddσυμβάν δεν λαμβάνει χώρα αν εισαγάγετε Outlook στοιχείο συνημμένο. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μόνο σε Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) εξαιτίας της αποκλειστικάΕισαγωγή στοιχείουπαράθυρο διαλόγου. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται σε διαχειριζόμενο κώδικα.

Ένα ζήτημα που προκύπτει εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο GetDefaultFolders και αν καθορίσετε την μη τεκμηριωμένη παράμετρο 15

Εάν χρησιμοποιείτε τοGetDefaultFoldersη μέθοδος και αν καθορίζετε την μη τεκμηριωμένη παράμετρο 15, ένας φάκελος σημειωμάτων υπενθύμισης εμφανίζεται στο περιβάλλον χρήστη του Outlook 2007. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την απαρίθμηση μαζί με τοGetDefaultFoldersΗ μέθοδος.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη ιδιότητα, αν το όνομα της ιδιότητας με ένα τυπικό πεδίο

Εάν χρησιμοποιείτε τοUserProperties.Addη μέθοδος για να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη ιδιότητα σε ένα στοιχείο, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, εάν το όνομα του πεδίου ταιριάζει με κάποιο από τα ονόματα των τυπικών ιδιοτήτων του Outlook. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται ακόμα και αν το τυπικό πεδίο χρησιμοποιείται σε έναν διαφορετικό τύπο στοιχείου. Πρόκειται για μια αλλαγή σχεδίασης από προηγούμενες εκδόσεις του Outlook.

Η ιδιότητα HTMLEditor δεν λειτουργεί πλέον

Το Outlook 2007 χρησιμοποιεί πάντα το Microsoft Office Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, τοHTMLEditorη ιδιότητα αποκρύπτεται τώρα στη βιβλιοθήκη αντικειμένων και επιστρέφει πάνταnothing(Visual Basic) ήNULL(C++). Εάν πρέπει να χειριστείτε το κυρίως κείμενο ενός στοιχείου στο Outlook 2007, χρησιμοποιήστε τοWordEditorΙδιότητα. Για ναWordEditorη ιδιότητα επιστρέφει μια παραπομπή στο έγγραφο του Word, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη αντικειμένων του Word.

Το αντικείμενο StorageItem δεν υποστηρίζεται στο Exchange δημόσιους φακέλους ή τους φακέλους που έχουν ανατεθεί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοStorageItemτο αντικείμενο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κρυφά μηνύματα. Ωστόσο, αυτό το αντικείμενο λειτουργίες μόνο σε φακέλους που υπάρχουν στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ιδιωτικό του τρέχοντος χρήστη. Αυτό το αντικείμενο δεν λειτουργεί, εάν ο φάκελος βρίσκεται σε ένα χώρο αποθήκευσης δημόσιου φακέλου του Microsoft Exchange ή σε ένα φάκελο ο οποίος ανήκει σε άλλο χρήστη.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929593 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 08:43:45 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB929593 KbMtel
Σχόλια