Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Δεκεμβρίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Scan Tool (EST).
Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006 είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα. Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web αυτής της λίστας.

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1, το MBSA έκδοσης 2.0, και το MBSA έκδοσης 2.0.1

Το MBSA έκδοσης 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool. Εάν χρησιμοποιείτε τα MBSA έκδοσης 1.2.1, MBSA έκδοσης 2.0, ή MBSA έκδοσης 2.0.1 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • 925674 (MS06-073): Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • 923694 (MS06-076): Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • 926121 (MS06-077): Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • 923689 (MS06-078): Το MBSA 1.2.1 υποστηρίζει μόνο το το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Windows Media Player 6.4. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 θα εντοπίσει την ανάγκη για άλλα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool(EST), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν την 12η Δεκεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SUS 1.0 με Service Pack 1 (SP1) δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ή στην αρχιτεκτονική x64.
 • 925674 (MS06-073): Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT), τον SMS 2003 μαζί με το SUIT, ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο SUIT, τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο SUIT, ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο ITMU για να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SMS 2.0 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • 925674 (MS06-073): Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • 923694 (MS06-076): Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το ESUIT θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • 923689 (MS06-078): Το SMS μαζί με το εργαλείο SUIT υποστηρίζει μόνο το το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Windows Media Player 6.4. Το ESUIT θα εντοπίσει την ανάγκη για άλλα μέρη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο ESUIT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 και MBSA 2.0.1 SUS WSUS Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
925454 MS06-072 Microsoft Internet Explorer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
926247 MS06-074 SNMP Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
926255 MS06-075: Δήλωση αρχείου Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
926121 MS06-077 Υπηρεσίες απομακρυσμένης εγκατάστασης (RIS) Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
923689 MS06-078 Windows Media Player Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924164 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-059) επανακυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά): Οι πληροφορίες ανίχνευσης και ανάπτυξης που αναγράφονται στις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης του Οκτωβρίου 2006 δεν έχουν τροποποιηθεί, λόγω αυτής της επανακυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
926017 Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Οκτωβρίου 2006

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 13 Δεκεμβρίου 2006 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το ESUIT είναι αθροιστικό για τον SMS. Το EST είναι και αυτό αθροιστικό;

A2: Όχι, το εργαλείο EST δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα MBSA 1.2.1, MBSA 2.0, και MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται.
Άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
925674 MS06-073 Visual Studio Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες
923694 MS06-076 Outlook Express Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες
926121 MS06-077 RIS Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες
923689 MS06-078 Media Player Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για εύρεση των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις ενημερωμένες εκδόσεις για τις οποίες απαιτείται η χρήση του εργαλείου αυτού μαζί με το MBSA.
Άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express
926121 MS06-077 RIS
923689 MS06-078 Windows Media Player
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 ή τον SMS 2003 μαζί με το SUIT, χρησιμοποιείτε τεχνολογία MBSA 1.2.1 για εντοπισμό. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο SUIT μαζί με το εργαλείο ESUIT, για να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Microsoft Windows και για άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις


Οι SMS 2.0 και SMS 2003 μαζί με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες των υπηρεσιών SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από το Microsoft Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929656 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/15/2015 16:57:27 - Αναθεώρηση: 1.4

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecvulnerability kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB929656
Σχόλια