Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την κατάσταση αδρανοποίησης σε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows Vista;

Περιγραφή ζητήματος
Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση στον υπολογιστή σας που λειτουργεί με Windows Vista, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Η επιλογή Αδρανοποίηση (Hibernate) δεν είναι διαθέσιμη στο μενού επιλογών ενεργοποίησης του μενού 'Εναρξη (Start) Κουμπί .
 • Η επιλογή Αδρανοποίηση (Hibernate) δεν είναι διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Τερματισμός λειτουργίας των Windows (Shut Down Windows).

  Σημείωση Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Τερματισμός λειτουργίας των Windows (Shut Down Windows) πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F4.
 • Η επιλογή Αδρανοποίηση (Hibernate) δεν είναι διαθέσιμη στο μενού του κουμπιού ενεργοποίησης που εμφανίζεται στην ασφαλή επιφάνεια εργασίας.

  Σημείωση Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του κουμπιού ενεργοποίησης της ασφαλούς επιφάνειας εργασίας όταν αποσυνδεθείτε από τα Windows Vista.
Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα “Επίλυση από τον χρήστη”.
Αυτόματη επίλυση (Fix it for me)
Σημείωση Αν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε. Για να προσδιορίσετε εάν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης, ανατρέξετε στην ενότητα Περισσότερες πληροφορίες".

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου File Download (Λήψη αρχείου) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.

<

Σημείωση Για να ενεργοποιήσετε το αρχείο αδρανοποίησης, θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος στη μονάδα δίσκου του συστήματος σε να είναι όσος και η φυσική μνήμη στον υπολογιστή. Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα παρουσιάζεται το παρακάτω σφάλμα όταν θα εκτελείτε τη λύση "Αυτόματη επίλυση":
Αυτή η επίλυση δεν ισχύει για το σύστημά σας.

Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Για να ελέγξετε αν ο οδηγός αυτός επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;"
Επίλυση από το χρήστη (Let me fix it myself)
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να οφείλεται σε έναν από τους εξής λόγους:
 • Το βοηθητικό πρόγραμμα "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή του Καθαρισμού αρχείων αδρανοποίησης (Hibernation File Cleaner).
 • Ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης.
 • Η δυνατότητα αδρανοποίησης είναι απενεργοποιημένη.
 • Η δυνατότητα "Υβριδική αναστολή λειτουργιών" (Hybrid Sleep) είναι ενεργοποιημένη.

  Σημείωση Η δυνατότητα "Υβριδική αναστολή λειτουργιών" (Hybrid Sleep) θέτει τον υπολογιστή σε αναστολή των λειτουργιών του και δημιουργεί αρχείο αδρανοποίησης όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή Αναστολή λειτουργιών (Sleep) σε οποιοδήποτε από τα μενού επιλογών ενεργοποίησης. Επομένως, η Αδρανοποίηση (Hibernate) δεν εμφανίζεται ως επιλογή ενεργοποίησης όταν η "Υβριδική αναστολή λειτουργιών" (Hybrid Sleep) είναι ενεργοποιημένη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο PowerCfg για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αδρανοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Αν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου PowerCfg για να εξακριβώσετε αν ο υπολογιστής υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε command στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών (Command Prompt) στη λίστα Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator)

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε powercfg /hibernate on.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο PowerCfg για να εξακριβώσετε αν ο υπολογιστής υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε command στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών (Command Prompt) στη λίστα Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator)

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε powercfg /a.
Το εργαλείο PowerCfg δίνει αποτέλεσμα που μοιάζει με το ακόλουθο:
Οι παρακάτω καταστάσεις αναστολής λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε αυτό το σύστημα: Κατάσταση αναμονής ( S1 S3 ) Αδρανοποίηση υβριδική αναστολή λειτουργιών Οι παρακάτω καταστάσεις αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμες σε αυτό το σύστημα: Κατάσταση αναμονής (S2) Το υλικολογισμικό του συστήματος δεν υποστηρίζει κατάσταση αναμονής. (The following sleep states are available on this system: Standby ( S1 S3 ) Hibernate Hybrid Sleep The following sleep states are not available on this system: Standby (S2) The system firmware does not support this standby state.)
Οι καταστάσεις αναστολής λειτουργίας που αναφέρονται ως διαθέσιμες και ως μη διαθέσιμες ποικίλλουν ανάλογα με το υλικό του υπολογιστή.

Σημείωση Αν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αδρανοποίησης, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928897 Χρησιμοποίησα το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου στα Windows Vista και τώρα δυνατότητα υβριδικής αναστολής λειτουργιών και η δυνατότητα αδρανοποίησης δεν είναι διαθέσιμες
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Για βοήθεια σε προβλήματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929658 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 00:47:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658
Σχόλια