Αντιμετωπίζετε κακή ποιότητα εικόνας ή αργές επιδόσεις όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του Windows Media Extender σε ένα οικιακό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ένα διακόπτη Gigabit Ethernet, σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista

Συμπτώματα
Έχετε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το οικιακό σας δίκτυο μέσω ενός διακόπτη Gigabit Ethernet. Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του Windows Media Center Extender στον υπολογιστή, αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Κακή ποιότητα εικόνας
 • Αργές επιδόσεις
 • Δεν γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου του βίντεο
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το buffer του διακόπτη Gigabit Ethernet δεν επαρκεί. Εάν ο έλεγχος ροής είναι απενεργοποιημένος, πολλοί διακόπτες Gigabit Ethernet επιπέδου καταναλωτή δεν είναι σε θέση να χειριστούν μεγάλη κυκλοφορία ροής βίντεο του Media Center Extender, η οποία προέρχεται από μια σύνδεση ενός Gigabit σε μια σύνδεση 100 Megabit (100 Mbps). Μια σύνδεση ενός Gigabit αποδίδει ροή 1.000 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Αλλαγή της ταχύτητας σύνδεσης σε 100 Mbps Full Duplex

Για να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης σε 100 Mbps Full Duplex, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ncpa.cpl της λίστας Προγράμματα (Programs).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου ενός Gigabit και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 3. Στην καρτέλα Δίκτυο (Networking), κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (Configure).
 4. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην ιδιότητα που βρίσκεται στο πλαίσιο Ιδιότητα (Property).
 5. Στο πλαίσιο Τιμή (Value), κάντε κλικ στην τιμή που αντιπροσωπεύει τη ρύθμιση 100 Mbps Full Duplex και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Μη αυτόματη ενεργοποίηση του ελέγχου ροής στην κατεύθυνση λήψης (Rx)

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ροής στην κατεύθυνση λήψης (Rx) με μη αυτόματο τρόπο για τη σύνδεση δικτύου ενός Gigabit, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ncpa.cpl της λίστας Προγράμματα (Programs).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου ενός Gigabit και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 3. Στην καρτέλα Δίκτυο (Networking), κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (Configure).
 4. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην ιδιότητα ελέγχου ροής που βρίσκεται στο πλαίσιο Ιδιότητα (Property).
 5. Στο πλαίσιο Τιμή (Value), κάντε κλικ στην τιμή που ενεργοποιεί τον έλεγχο ροής στην κατεύθυνση λήψης (Rx) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929707 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/17/2007 13:44:00 - Αναθεώρηση: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium

 • kbtshoot kbnetwork kbprb kbexpertiseinter KB929707
Σχόλια