Μετά την αναβάθμιση σε Internet Explorer 7, η υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν στο Outlook Express

Περιγραφή ζητήματος
Μετά την αναβάθμιση του προγράμματος σε Windows Internet Explorer 7 και αφού κάνετε κλικ σε υπερ-συνδέσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook Express, αντιμετωπίζετε τα εξής ζητήματα:
 • Οι υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν σωστά.
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Internet Explorer 7.
Επίλυση
Για επίλυση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα “Αυτόματη επίλυση”. Αν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.

Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επιδιόρθωση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και εκτελέστε την αργότερα στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Μεταβείτε τώρα στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types).
 4. Στη λίστα Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered file types), κάντε κλικ στην επιλογή URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-συνδέσεων (URL:HyperText Transfer Protocol) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τύπου αρχείου (Edit File Type), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).

  Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τις τρέχουσες τιμές για τα πεδία που βρίσκονται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τις τιμές για τα πεδία που έχετε αλλάξει εάν αυτή η μέθοδος δεν επιλύσει το ζήτημα.
 6. Στο πλαίσιο Ενέργεια (Action), πληκτρολογήστε open αν δεν υπάρχει ήδη.
 7. Στο πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application used to perform action), πληκτρολογήστε "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome αν δεν υπάρχει ήδη.
 8. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση DDE (Use DDE) εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 9. Στο πλαίσιο Μήνυμα DDE (DDE Message), πληκτρολογήστε "%1",,-1,0,,,, αν δεν υπάρχει ήδη.
 10. Στο πλαίσιο Εφαρμογή (Application), πληκτρολογήστε IExplore αν δεν υπάρχει ήδη.
 11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τιμή στο πλαίσιο Η εφαρμογή DDE δεν εκτελείται (DDE Application Not Running). Εάν υπάρχει, διαγράψτε την.
 12. Στο πλαίσιο Θέμα (Topic), πληκτρολογήστε WWW_OpenURL αν δεν υπάρχει ήδη.
 13. Για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία τύπου αρχείου (Edit File Type), κάντε κλικ στο στοιχείο OK δύο φορές.
 14. Στη λίστα Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered file types), εντοπίστε και κάντε κλικ στην επιλογή (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 15. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 14, χρησιμοποιώντας το στοιχείο λίστας (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) αντί για το στοιχείο λίστας (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφορά υπερ-συνδέσεων ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol).
 16. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options), κάντε κλικ στον στοιχείο OK.
 17. Ελέγξτε μια υπερ-σύνδεση από το Outlook Express.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, μπορείτε να μεταβείτε μέθοδο 2 ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, προχωρήστε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types).
 4. Στη λίστα Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered file types), εντοπίστε και κάντε κλικ στην επιλογή (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-συνδέσεων ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τύπου αρχείου (Edit File Type), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 6. Στο τέλος της τιμής που βρίσκεται στο πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application used to perform action), αντικαταστήστε την καταχώρηση -nohome με το στοιχείο %1.

  Σημείωση Στην περίπτωση που ο Internet Explorer 7 σας ζητήσει να τον ορίσετε ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι (No). Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes), ο Internet Explorer 7 ενδέχεται να επαναφέρει την καταχώρηση σε -nohome. Σε αυτήν την περίπτωση, το συγκεκριμένο ζήτημα ενδέχεται να επανεμφανιστεί.
 7. Για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία τύπου αρχείου (Edit File Type), κάντε κλικ στο στοιχείο OK δύο φορές.
 8. Στη λίστα Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered file types), εντοπίστε και κάντε κλικ στην επιλογή (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8, χρησιμοποιώντας το στοιχείο λίστας (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) αντί για το στοιχείο λίστας (ΚΑΝΕΝΑ) URL:Πρωτόκολλο μεταφορά υπερ-συνδέσεων ((NONE) URL:HyperText Transfer Protocol).
 10. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options), κάντε κλικ στον στοιχείο OK.
 11. Ελέγξτε μια υπερ-σύνδεση από το Outlook Express.
fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 929867 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/26/2010 10:01:37 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

 • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot KB929867
Σχόλια