Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 9ης Ιανουαρίου 2007

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool (ODT), ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Scan Tool (EST).

Εισαγωγή

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για την ανίχνευση και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 9 Ιανουαρίου 2007 είναι διαθέσιμες από τις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate
  • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Microsoft Exchange 2003
  • Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921585 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-001)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 927198 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-002)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925938 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Outlook 2000.
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP και Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office έκδοσης X για Mac
  • Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε όλες τις τοποθεσίες Web που αναφέρονται.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1, το MBSA έκδοσης 2.0 ή το MBSA έκδοσης 2.0.1

Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοσης 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Εάν χρησιμοποιείτε τα MBSA έκδοσης 1.2.1, MBSA έκδοσης 2.0 ή MBSA έκδοσης 2.0.1 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Ιανουαρίου 2006. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • Το μέρος του Office Detection Tool του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις.
 • Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • Τα MBSA 2.0 και MBSA 2.01 δεν υποστηρίζουν το μέρος του Office 2000 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 921585 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-001).
 • Τα MBSA 2.0 και MBSA 2.01 δεν υποστηρίζουν το μέρος του Excel 2000 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 927198 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-002).
 • Τα MBSA 2.0 και MBSA 2.01 δεν υποστηρίζουν το μέρος του Outlook 2000 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 925938 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003).
 • Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 929969 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-004). Το Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου 2007 εντοπίζει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση με εξαίρεση τον Windows Internet Explorer 7.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 9 Ιανουαρίου 7. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SUS 1.0 Service Pack 1 (SP1) δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ή στην αρχιτεκτονική x64.
 • Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα τμήμα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 921585 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-001). Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης 927198 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-002). Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης 925938 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003). Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Outlook 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates


Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT), τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο SUIT ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 9 Ιανουαρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Ο SMS 2.0 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • Το εργαλείο SMS ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 921585 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-001) που αφορά το Office 2000.
 • Το εργαλείο SMS ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000 927198 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-002).
 • Το εργαλείο SMS ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Outlook 2000 925938 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-003).
 • Ο SMS μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool δεν υποστηρίζει κανένα μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας update 929969 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-004). Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 και MBSA 2.0.1 SUS WSUS Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
921585 MS07-001 Office Ναι Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
927198 MS07-002 Excel Ναι Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
925938 MS07-003 Outlook Ναι Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
929969 MS07-004 VML Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που να επανεκδίδονται για αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;
A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 10 Ιανουαρίου 2007 στις 7:00 Π.Μ. Ώρα Ειρηνικού. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool είναι αθροιστικό για τον SMS. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι επίσης αθροιστικό;

A2:Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 και MBSA 2.0.1 για να ανιχνεύσετε πλήρως την ανάγκη για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Ιανουαρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
921585 MS07-001 Office Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
927198 MS07-002 Excel Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
925938 MS07-003 Outlook Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
929969 MS07-004 VML Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;
A4: Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν τη χρήση αυτού του εργαλείου με το MBSA για προσδιορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυο:
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
929969MS07-004VML

Ε5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;
A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 ή τον SMS 2003 μαζί με το SUIT, χρησιμοποιείτε τεχνολογία MBSA 1.2.1 για εντοπισμό. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τα Microsoft Windows και για άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Οι SMS 2.0 και SMS 2003 μαζί με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες των υπηρεσιών SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από το Microsoft Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 930583 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:12:39 - Αναθεώρηση: 3.2

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB930583
Σχόλια