Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους όταν ο υπολογιστής-πελάτης SoftGrid προσπαθεί να εκκινήσει μια εφαρμογή: "Κωδικός σφάλματος: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 930614
Συμπτώματα
Το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft SoftGrid προσπαθεί να εκκινήσει μια εφαρμογή. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είναι επιτυχής και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσουν το πρόγραμμα-πελάτης SoftGrid <application_name></application_name>.
Το πακέτο που ζητήθηκε δεν βρέθηκε στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων του συστήματος ή τα αρχεία που σχετίζονται με αυτό το πακέτο δεν βρέθηκε στο διακομιστή. Αναφέρετε τον παρακάτω κωδικό σφάλματος στο σύστημά σαςΔιαχειριστής.
Κωδικός σφάλματος: xxxxxx xxxxxx0A 20000194
Μια καταχώρηση παρόμοια με την ακόλουθη ενδέχεται να εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος-πελάτη SoftGrid (Sftlog.txt):

Το πρόγραμμα-πελάτης SoftGrid δεν ήταν δυνατή η σύνδεση URL ροή '<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.sft' (FS κατάστασης: xxxxxx0A-20000194).
Το πρόγραμμα-πελάτης δεν ήταν δυνατό να συνδεθείτε με ένα διακομιστή SoftGrid (rc xxxxxx0A-20000194)

Μια καταχώρηση παρόμοια με την ακόλουθη ενδέχεται να εμφανιστούν στο αρχείο καταγραφής SoftGrid εικονικός διακομιστής εφαρμογής (Sft-server.log):

Δεν είναι δυνατή 44808 "Η εντοπίστε <provider_policy></provider_policy>."
44811 "Unable to open <path></path>\<file name=""></file>.sft."

Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
 • Προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid.
 • Το αρχείο .sft που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων.
 • Η διαδρομή ή το όνομα του αρχείου .sft που καθορίζεται από το Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity καταχώρηση δεν είναι έγκυρη.
 • Η πολιτική της υπηρεσίας παροχής που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν λύσεις για κάθε αιτία που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία".
 • Προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid

  Υπάρχουν δύο συνθήκες υπό τις οποίες μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεκινήσετε με επιτυχία μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid, η οποία δεν έχει προστεθεί στην κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid:
  • Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .osd από μια εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid.
  • Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση μιας εφαρμογής με δυνατότητα SoftGrid που έχει καταργηθεί από τη Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid.

   Σημείωση Η συντόμευση δεν καταργείται κατά την εφαρμογή με δυνατότητα SoftGrid καταργείται από τη Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid. Η συντόμευση δεν καταργείται εάν η μη αυτόματη Αντιγραφή συντόμευσης σε μια εναλλακτική θέση όταν προστίθεται η εφαρμογή Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid. Όταν η εφαρμογή είναι νεότερη έκδοση καταργούνται, Διαχείριση υπολογιστή-πελάτη SoftGrid δεν γνωρίζει την εναλλακτική θέση και δεν καταργείται η συντόμευση.
 • Το αρχείο .sft που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων

  Το αρχείο .sft δεν υπάρχει μέσα στη δομή του καταλόγου περιεχομένων. Αυτό το αρχείο .sft καθορίζεται στο χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd.

  Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Το αρχείο .osd έχει ρυθμιστεί όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft"
  Ο κατάλογος περιεχομένου έχει ρυθμιστεί όπως στο παράδειγμα παρακάτω διαδρομή:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  Σε αυτό το σενάριο, Microsoft SoftGrid δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει την εφαρμογή, εάν το sft_ea70.V1.sft το αρχείο δεν υπάρχει στον υποκατάλογο Softricity στην ακόλουθη διαδρομή του καταλόγου περιεχομένων:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Η διαδρομή ή το όνομα του αρχείου .sft που καθορίζεται από το "Softricity σχετική διαδρομή αρχείου" δεν είναι έγκυρη

  Το Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity πρέπει να περιέχει μόνο έναν υποκατάλογο του περιεχομένου του καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft.Για παράδειγμα, είναι το όνομα του αρχείου .sft example.sft και υπάρχει εντός της Παράδειγμα εφαρμογές υποκατάλογος του καταλόγου περιεχομένου. Εάν ο κατάλογος περιεχομένου είναι C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content, το Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity είναι Applications\example.sft παράδειγμα. Εάν ο κατάλογος περιεχομένου είναι \\SERVERNAME\content, το Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity εξακολουθεί να είναι Applications\example.sft παράδειγμα.

  Για να επαληθεύσετε ότι η σχετική διαδρομή περιέχει μόνο στον υποκατάλογο του περιεχομένου καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft, ακολουθήστε τα εξής βήματα: βήματα:
  1. Από τα εργαλεία διαχείρισης, ξεκινήστε την Κονσόλα διαχείρισης της SoftGrid.
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Συστήματα SoftGrid<server_name> </server_name>Πακέτα <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. Κάντε διπλό κλικ στην έκδοση του πακέτου της εφαρμογής που δεν ξεκινά.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το Σχετική διαδρομή του αρχείου Softricity περιέχει μόνο στον υποκατάλογο του περιεχομένου καταλόγου και το όνομα του αρχείου .sft.
 • Η πολιτική της υπηρεσίας παροχής που καθορίζεται στο αρχείο .osd δεν υπάρχει

  Η υπηρεσία παροχής πολιτικής που ?Πελάτη = Καθορίζει δεν υπάρχει. Αυτή η πολιτική παροχής που καθορίζεται στο χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd

  Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. SoftGrid το περιβάλλον σας διαθέτει πολλές πολιτικές παροχής όπως η υπηρεσία παροχής προεπιλεγμένη και μια προσαρμοσμένη πολιτική παροχής που ονομάζεται ανώνυμος. Επιπλέον, πρέπει να ρυθμίσετε ένα αρχείο .osd για να χρησιμοποιήσετε την ανώνυμη πολιτική παροχής. Σε αυτό το σενάριο, το.Χαρακτηριστικό HREF του στοιχείου CODEBASE του αρχείου .osd πρέπει να εμφανίζεται όπως στο ακόλουθο παράδειγμα.
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft?Πελάτης = ανώνυμη"
  Σημείωση Εάν το όνομα της υπηρεσίας παροχής πολιτικής που ακολουθεί ?Πελάτη = δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής Microsoft SoftGrid.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 930614 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/09/2012 07:23:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtel
Σχόλια