Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα κλειδιά αναβάθμισης εγκατάστασης αποκλείονται κατά την εκκίνηση από το DVD των Windows Vista

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αγοράσατε μια άδεια και έναν αριθμό-κλειδί αναβάθμισης για τα Windows Vista. Όταν προσπαθήσετε να κάνετε εκκίνηση από το DVD και, στη συνέχεια, επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista χρησιμοποιώντας αυτόν τον αριθμό-κλειδί αναβάθμισης, δεν θα σας επιτραπεί να συνεχίσετε.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή τα Windows Vista δεν ελέγχουν τη συμβατότητα της αναβάθμισης. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό-κλειδί αναβάθμισης για να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Ξεκινήστε την εγκατάσταση από μια συμβατή έκδοση των Windows, όπως τα Windows Vista, τα Microsoft Windows XP ή τα Microsoft Windows 2000. Μετά την εκκίνηση της εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Προσαρμοσμένη (Custom) από τη οθόνη επιλογής εγκατάστασης, για να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση.

Μέθοδος 2

Αγοράστε μια Πλήρη άδεια χρήσης του προϊόντος. Αυτή η άδεια χρήσης θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε μετά την εκκίνηση από το DVD των Windows Vista.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 930985 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 09:13:09 - Αναθεώρηση: 2.2

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo KB930985
Σχόλια