Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους όταν μια εφαρμογή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον Internet Explorer 7, για να ανακτήσει μια δέσμη ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης: "1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE"

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν μια εφαρμογή επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία του API Microsoft Windows Internet (WinINet) InternetGetProxyInfo στον Windows Internet Explorer 7 για να ανακτήσει μια δέσμη ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης, η εφαρμογή ενδέχεται να αποτύχει. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE
Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν η εφαρμογή επιχειρήσει να ανακτήσει τη δέσμη ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης για πρώτη φορά. Ωστόσο, η εφαρμογή ενδέχεται να ανακτήσει με επιτυχία τη δέσμη ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης στις επόμενες αιτήσεις.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται εξαιτίας ενός σφάλματος λογικής, το οποίο προκαλεί την αποτυχία της λειτουργίας InternetGetProxyInfo την πρώτη φορά που καλείται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Αυτή η ενημέρωση κώδικα δεν περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 933566 (MS07-033). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
933566 MS07-033: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να τροποποιήσετε το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195
  Σημείωση Εάν δεν υπάρχει αυτό το δευτερεύον κλειδί, τότε δημιουργήστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195 και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195.
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής συμπεριλαμβάνοντας την επέκταση .exe και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πληκτρολογήστε iexplore.exe ως το όνομα της εφαρμογής για τον Internet Explorer.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο iexplore.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Internet Explorer 7 for Microsoft Windows XP Service Pack 2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031.23223-Ιαν-200702:11x86
Internet Explorer 7 for Microsoft Windows Server 2003
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031.23222-Ιαν-200711:13x86
Η αρχική επίσημη έκδοση των Windows Vista
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Jsproxy.dll7.0.6000.2052531.23230-Ιαν-200702:58
Wininet.dll7.0.6000.20525822.78430-Ιαν-200703:01
Wininetplugin.dll1.0.0.164.51230-Ιαν-200703:01
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη του ζητήματος αυτού στον Internet Explorer 7.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του API WinINet InternetGetProxyInfo, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN)στο Web (στα αγγλικά):
αυτόματη_μεσολάβηση URLDownloadToFile InternetInitializeAutoProxyDll
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 931195 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/03/2011 20:22:00 - Αναθεώρηση: 4.2

 • kbvistasp1fix atdownload kberrmsg kbqfe kbfix kbbug KB931195
Σχόλια
/html>