Μέθοδοι για προχωρημένους για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα πρόγραμμα που δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εγκατάστασή του στα Windows Vista

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:931362
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 • Ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που προορίζεται για γενικούς χρήστες:
  927386Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τη συμβατότητα προγραμμάτων στα Windows Vista
 • Ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται όταν ένα πρόγραμμα εγκαθίσταται, αλλά δεν θα εκτελείται σε Windows Vista.

Οι μέθοδοι αυτές προορίζονται για έμπειρους χρήστες.
Συμπτώματα
Χρησιμοποιήστε τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του άρθρου, εάν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Αναβάθμιση με επιτυχία μια παλαιότερη έκδοση των Windows σε Windows Vista. Μετά την αναβάθμιση, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση όπως αναμενόταν πριν από την αναβάθμιση σε Windows Vista δεν θα εκτελείται όπως αναμένεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν ένα πρόβλημα συμβατότητας προγράμματος δεν επιτρέπει την εγκατάσταση των Windows Vista, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  931360Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ασυμβατότητας προγραμμάτων που ενδέχεται να διακόψουν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista
 • Εγκαταστήσατε με επιτυχία ενός προγράμματος στα Windows Vista. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ή το πρόγραμμα εκτελείται, αλλά δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν ένα πρόβλημα συμβατότητας προγράμματος δεν επιτρέπει την εγκατάσταση ενός προγράμματος, μην ακολουθήσετε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  931361Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αποτρέψουν τη σωστή εγκατάσταση ενός προγράμματος σε έναν υπολογιστή Windows Vista
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τα παρακάτω βήματα. Αυτά τα βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων είναι γνωστό ότι για να επιλύσετε ένα σημαντικό αριθμό Vista ζητήματα συμβατότητας.
 • Εκτελέστε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας.
 • Εκτέλεση του προγράμματος ως διαχειριστής.
 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Γνωστές εκδόσεις του προγράμματος που δεν είναι συμβατά με τα Windows Vista
  • Τυχόν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για να δημιουργήσετε τη δική σας έκδοση συμβατή με τα Windows Vista
  • Οποιεσδήποτε αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων που είναι διαθέσιμες, ώστε το πρόγραμμα είναι συμβατό με τα Windows Vista
Αυτά τα βήματα αναφέρονται λεπτομερώς στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
927386Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τη συμβατότητα προγραμμάτων στα Windows Vista
ADVANCED TROUBLESHOOTING METHODS
To troubleshoot a program that does not run as expected after it is installed or to troubleshoot a program that produces an error message after it is installed, use the following advanced troubleshooting methods.

Method 1: Disable Aero Glass when you run the program

In some cases, a program may not be compatible with the new Desktop Window Manager and Aero Glass functionality in Windows Vista. Symptoms that indicate that a program is incompatible with Aero Glass include any of the following:
 • A flickering screen
 • Desktop and window artifacts
 • A program window not painting correctly on the screen
 • A program window not painting at all and possibly causing a black window
To determine whether the program compatibility issue is related to Aero Glass, follow these steps:
 1. Κάντε κλικStartΚουμπί ' Έναρξη ', and then type the name of the program in theΈναρξη αναζήτησης"Τύπος" (Type).
 2. ΣτοΠρογράμματα (Programs)list, right-click the program that you are troubleshooting, and then clickΙδιότητες (Properties).
 3. Στο διακομιστήΣυμβατότητακαρτέλα, κάντε κλικ για να επιλέξετε τοDisable desktop compositionΠλαίσιο ελέγχου.
Όταν επιλέγετε τοDisable desktop compositionoption in the program properties, Windows Vista disables Aero Glass every time that you run the program. Aero Glass is re-enabled when the program is closed.

If the program still does not work correctly, go to the next method.

Method 2: Run the program in safe mode

ΣΗΜΕΙΩΣΗTo start the computer in safe mode, press the F8 key while the computer is starting. You must press the F8 key before the Windows Vista progress indicator appears.

To determine whether the issue that occurs with the program is caused by another program that is running in the background, we recommend that you restart the computer in safe mode and then test the program. If the program runs correctly in safe mode, but does not run correctly in normal mode, there likely is another program that is conflicting with the program in question.

To determine which program is causing a conflict with the program in question, we recommend that you perform a "clean boot" of the computer. A clean boot is intended to disable as many background services and programs as possible. This helps determine which service or program may be causing the problem.For more information about how to perform a clean boot for troubleshooting, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
929135Με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ζητήματος με την εκτέλεση καθαρής εκκίνησης στα Windows Vista
If the program still does not work correctly, go to the next method.

Method 3: Repair the program installation

ΣΗΜΕΙΩΣΗBefore you repair the program, we recommend that you create a System Restore Point. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Κάντε κλικStartΚουμπί ' Έναρξη 'Κάντε κλικΟ πίνακας ελέγχουΚάντε κλικΣύστημα και Συντήρηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίSYSTEM.
 2. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπίSystem ProtectionSystem Protection. If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or provide confirmation.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλαSystem Protectionκαρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικCreate.
 4. ΣτοSystem Protectiondialog box, type a description, and then clickCreate.
Πολλά προγράμματα παρέχουν ένα μηχανισμό για να επαληθεύσετε και να επιδιορθώσετε την κατάσταση του προγράμματος. Για να εξακριβώσετε αν αυτό είναι δυνατό για το εν λόγω πρόγραμμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικStartΚουμπί ' Έναρξη ', και στη συνέχεια πληκτρολογήστεΠρογράμματα και δυνατότητεςΣτοΈναρξη αναζήτησης"Τύπος" (Type).
 2. ΣτοΠρογράμματα (Programs)λίστα, κάντε κλικ στο κουμπίΠρογράμματα και δυνατότητες.Δικαιώματα ελέγχου πρόσβασης χρήστηΕάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπίContinue.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος στη λίστα των προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕπιδιόρθωσηΕάν η επιλογή είναι διαθέσιμη. Για ναΕπιδιόρθωσηη επιλογή βρίσκεται στην ίδια γραμμή εργαλείων ωςΟργάνωσηANDView. Αν υπάρχει ήδη ο φάκελοςΕπιδιόρθωσηη επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, το πρόγραμμα ενδέχεται να μην παρέχει ένα μηχανισμό επισκευής.
 4. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπίContinue.
Εάν το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 4: Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση του προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗΠριν από την απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του προγράμματος, συνιστάται να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, δείτε το "Μέθοδος 3: επιδιόρθωση της εγκατάστασης του προγράμματος" ενότητα για λεπτομερή βήματα.

Εάν το πρόγραμμα δεν παρέχει ένα μηχανισμό επισκευής, ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα εάν απεγκαταστήσετε και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Κάντε κλικStartΚουμπί ' Έναρξη ', και στη συνέχεια πληκτρολογήστεΠρογράμματα και δυνατότητεςΣτοΈναρξη αναζήτησης"Τύπος" (Type).
 2. ΣτοΠρογράμματα (Programs)λίστα, κάντε κλικ στο κουμπίΠρογράμματα και δυνατότητες.Δικαιώματα ελέγχου πρόσβασης χρήστηΕάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπίContinue.
 3. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα από τη λίστα των προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε έναΚατάργηση εγκατάστασης/ΑλλαγήήΚατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).Δικαιώματα ελέγχου πρόσβασης χρήστηΕάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπίContinue.
 4. Ακολουθήστε το στην οθόνη οδηγίες για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν το πρόγραμμα συμβατότητας Βοηθός (PCA) ξεκινά αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπίΑπεγκαταστήστε τη χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Δικαιώματα ελέγχου πρόσβασης χρήστηΕάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί επιτρέπεται.
 5. Χρησιμοποιήστε τα αρχικά μέσα εγκατάστασης του προγράμματος, για να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα. Πριν να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, ίσως είναι χρήσιμο εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή λειτουργίας συμβατότητας για το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος.
Επανεγκατάσταση προγράμματος και ενεργοποίησης
Έχετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόγραμμα μετά την επανεγκατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποτύχει αν ο προμηθευτής του λογισμικού δεν επιτρέπει την εγκατάσταση σε ένα νέο λειτουργικό σύστημα ενεργοποίησης. Η ενεργοποίηση είναι μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι έχει άδεια χρήσης του λογισμικού που χρησιμοποιείτε για να εκτελέσετε στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο. Typically, activation requires that the software vendor’s Web site is contacted over the Internet to verify the validity of the program installation. Contact the software vendor if you have any questions about the activation process for the software vendor's program.

ΣΗΜΕΙΩΣΗYou may be prompted to enter a code that was provided by the software manufacture.

If the program still does not run correctly after you follow these steps, the program may not be compatible with Windows Vista.
Αναφορές
For more information about Windows Vista and program compatibility issues, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
931359How to determine whether there are program-compatibility issues before you install Windows Vista
931360Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ασυμβατότητας προγραμμάτων που ενδέχεται να διακόψουν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows Vista
931361Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αποτρέψουν τη σωστή εγκατάσταση ενός προγράμματος σε έναν υπολογιστή Windows Vista
winvista application troubleshooting apps

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 931362 - Poslední kontrola: 12/24/2010 10:51:00 - Revize: 4.0

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

 • kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto kbmt KB931362 KbMtel
Váš názor