Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας Φεβρουαρίου 2007 για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 928388, που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2006. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις πρόσθετες αλλαγές ζώνης ώρας, οι οποίες τέθηκαν επίσημα σε εφαρμογή μετά τη δημιουργία της ενημερωμένης έκδοσης 928388. Οι πελάτες που έχουν ήδη αναπτύξει την ενημερωμένη έκδοση 928388 πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο κάποια από τις έξι συγκεκριμένες αλλαγές ζώνης ώρας που αντιμετωπίζονται στην ενημερωμένη έκδοση 931836 αξίζει να αναπτύξουν αμέσως αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Στην περίπτωση που τα συστήματα δεν επηρεάζονται άμεσα, μπορείτε να προγραμματίσετε την ανάπτυξη στην επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία. Συνιστούμε τα συστήματα όλων των πελατών να τυποποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο της πιο πρόσφατης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας των Windows, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια της βάσης δεδομένων ζώνης ώρας σε όλα τα συστήματα.

Σημαντικό Προτού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να γνωρίζετε τα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το Microsoft Office Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931667 Αντιμετώπιση των αλλαγών θερινής ώρας του 2007, χρησιμοποιώντας το "Εργαλείο Ενημέρωσης Δεδομένων Ζώνης Ώρας" (Time Zone Data Update Tool) για το Microsoft Office Outlook

Σημαντικό Εάν εκτελείτε τον Microsoft Exchange Server σε ένα περιβάλλον IT, πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Exchange Server. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση θερινής ώρας του Exchange, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
926666 Ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές της θερινής ώρας του 2007 για το Exchange 2003
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξεκινώντας από την άνοιξη του 2007, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας (DST) στις Η.Π.Α. θα μετατεθούν έτσι ώστε να συμμορφώνονται με την Πράξη Ενεργειακής Πολιτικής του 2005. Οι ημερομηνίες θερινής ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 2:00 Π.Μ. τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου. Η θερινή ώρα θα λήξει μία εβδομάδα αργότερα, στις 2:00 Π.Μ. την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο αλλάζει τα δεδομένα ζώνης ώρας έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η αλλαγή θερινής ώρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις αλλαγές που σχετίζονται με τη θερινή ώρα, τις αλλαγές που σχετίζονται με τη ζώνη ώρας και τις αλλαγές που σχετίζονται με ρυθμίσεις. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο 2007. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μόλις κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τα προϊόντα της λίστας "Ισχύει για". Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο είναι μια αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που κυκλοφόρησαν προηγουμένως στα άρθρα 928388 και 929120 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιγράφει ορισμένες αλλαγές που προστέθηκαν από τη στιγμή της κυκλοφορίας της τελευταίας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης στο άρθρο 928388 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι αλλαγές θερινής ώρας ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενδέχεται να επηρεαστούν άλλα προϊόντα της Microsoft από τις αλλαγές θερινής ώρας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
914387 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007
Σημείωση Κατά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system.
Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχετε ήδη εφαρμόσει τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ή ότι το Windows Update ή το Microsoft Update έχουν εγκαταστήσει αυτόματα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια για την ενημέρωση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος των Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2003 (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία Itanium (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2003 x64 Edition (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (Ελληνική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP x64 Edition (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 07 Φεβρουαρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows XP, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 2.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Κατάργηση εγκατάστασης της αθροιστικής συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ζώνης ώρας των Windows για τα Windows XP και τον Windows Server 2003 περιλαμβάνουν προσαρμοσμένη λογική. Αυτή η προσαρμοσμένη λογική εγγυάται τη σωστή εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ζώνης ώρας και τη σωστή κατάσταση της βάσης δεδομένων ζώνης ώρας των Windows. Αυτή η προσαρμοσμένη λογική εγγυάται επίσης ότι όταν καταργείτε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η βάση δεδομένων ζώνης ώρας επιστρέφει στους κανόνες θερινής ώρας που υπήρχαν σε ισχύ το έτος 2006, για όλες τις ζώνες ώρας.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση μόνο της ανώτερης έκδοσης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Μόλις καταργήσετε την εγκατάσταση αυτής της έκδοσης από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, η ζώνη ώρας επιστρέφει στην κατάσταση που ήταν πριν από την εγκατάσταση της πρώτης ενημερωμένης έκδοσης. Για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 928388 το Δεκέμβριο του 2006 και, στη συνέχεια, εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 931836 το Φεβρουάριο του 2007, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση μόνο της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 931836. Όταν καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 931836, η ζώνη ώρας θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από το Δεκέμβριο. Επιπλέον, εάν εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 931836, τα Windows δεν θα σας επιτρέψουν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 928388.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ακόμα και μετά την εγκατάσταση οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν παλαιότερα.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • 928388 Ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας 2007 για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows
 • 929120 Οι υπολογιστές με Windows Server 2003 και Windows XP, οι οποίοι είναι ρυθμισμένοι για τη θερινή ώρα της Δυτικής Αυστραλίας δεν αλλάζουν σε θερινή ώρα στις 3 Δεκεμβρίου 2006

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Tzchange.exe5.2.3790.64258.36802 Φεβρουαρίου 200709:02x86ΚαμίαRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258.36802 Φεβρουαρίου 200709:51x86ΚαμίαRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200709:17x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200709:55x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200712:37x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200714:42x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Tzchange.exe5.2.3790.642124.41606 Φεβρουαρίου 200719:35IA-64ΚαμίαRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258.36806 Φεβρουαρίου 200719:35x86ΚαμίαRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124.41606 Φεβρουαρίου 200719:34IA-64ΚαμίαRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.64258.36806 Φεβρουαρίου 200719:34x86ΚαμίαRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.2876136.19206 Φεβρουαρίου 200719:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200719:35x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136.19206 Φεβρουαρίου 200719:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200719:35x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136.19206 Φεβρουαρίου 200720:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200720:01x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136.19206 Φεβρουαρίου 200719:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200719:35x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 και Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x64

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Tzchange.exe5.2.3790.287684.99206 Φεβρουαρίου 200719:34x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200719:34x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684.99206 Φεβρουαρίου 200719:34x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660.92806 Φεβρουαρίου 200719:34x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784.99206 Φεβρουαρίου 200720:02x64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200720:02x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784.99206 Φεβρουαρίου 200719:33x64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760.92806 Φεβρουαρίου 200719:33x86SP2SP2QFE

Windows XP με Service Pack 2

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Tzchange.exe5.1.2600.307360.41629 Ιανουαρίου 200708:58x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360.41629 Ιανουαρίου 200709:25x86SP2SP2QFE

Ενημερωμένες εκδόσεις από την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας των Windows

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας των Windows. Αυτή ήταν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 928388 και αφορούσε τα Windows XP και τον Windows Server 2003:
 • Χειμερινή ώρα Κεντρικής Βραζιλίας και Χειμερινή ώρα Ανατολικής Νοτίου Αμερικής
  Δεν έγινε έγκαιρη λήψη της επίσημης επιβεβαίωσης των κανονισμών θερινής ώρας για το 2007 ώστε να συμπεριληφθούν πριν από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ορίζει επίσης τη σωστή ώρα σε 00:00:00 και για τις δύο ζώνες ώρας.
 • Χειμερινή ώρα Ιράν
  Δεν έγινε έγκαιρη λήψη της επίσημης επιβεβαίωσης ότι η θερινή ώρα δεν χρησιμοποιείται πλέον ώστε να συμπεριληφθεί πριν από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας.
 • Ναμίμπια
  Διορθώστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης θερινής ώρας πριν από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας.
 • Χειμερινή ώρα Νέας Γης
  Υιοθέτηση των κανόνων θερινής ώρας του 2007 για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημιουργία της προηγούμενης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας.
 • Χειμερινή ώρα Δ. Αυστραλίας
  Η δοκιμαστική περίοδος θερινής ώρας τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημιουργία της προηγούμενης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ζώνης ώρας.
Όνομα δευτερεύοντος κλειδιού μητρώουΕμφανιζόμενο όνομα (Display Name)Όνομα θερινής ώραςΌνομα χειμερινής ώραςΈναρξη θερινής ώραςΛήξη θερινής ώραςΤιμή δευτερεύοντος κλειδιού TZI
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Βραζιλίας (Γκρίνουιτς-04:00) ΜανάουςΘερινή ώρα Κεντρικής ΒραζιλίαςΧειμερινή ώρα Κεντρικής ΒραζιλίαςΠρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:00:00Τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου στις 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ανατολικής Νότιας Αμερικής(Γκρίνουιτς-03:00) ΜπραζίλιαΘερινή ώρα Ανατολικής Νότιας ΑμερικήςΧειμερινή ώρα Ανατολικής Νότιας ΑμερικήςΠρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:00:00Τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου στις 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ιράν(Γκρίνουιτς+03:30) ΤεχεράνηΘερινή ώρα ΙράνΧειμερινή ώρα ΙράνΚαταργήθηκεΚαταργήθηκεTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ναμίμπια(Γκρίνουιτς+02:00) ΓουίντχουκΘερινή ώρα ΝαμίμπιαΧειμερινή ώρα ΝαμίμπιαΠρώτη Κυριακή του Απριλίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Νέας Γης(Γκρίνουιτς-03:30) Νέα ΓηΘερινή ώρα Νέας ΓηςΧειμερινή ώρα Νέας ΓηςΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 00:01:00 Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:01:00TZI=d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Δ. Αυστραλίας(GMT+08:00) PerthΘερινή ώρα Δ. ΑυστραλίαςΧειμερινή ώρα Δ. ΑυστραλίαςΤελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00
,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Αθροιστικές ρυθμίσεις θερινής ώρας και ζώνης ώρας Φεβρουαρίου 2007

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει όλες τις αλλαγές ζώνης ώρας που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Όνομα δευτερεύοντος κλειδιού μητρώουΕμφανιζόμενο όνομα (Display Name)Όνομα θερινής ώραςΌνομα χειμερινής ώραςΈναρξη θερινής ώραςΛήξη θερινής ώραςΤιμή δευτερεύοντος κλειδιού TZI
Χειμερινή ώρα Αλάσκας(Γκρίνουιτς-09:00) ΑλάσκαΘερινή ώρα ΑλάσκαςΧειμερινή ώρα ΑλάσκαςΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ατλαντικού(Γκρίνουιτς-04:00) Ώρα Ατλαντικού (Καναδάς) Θερινή ώρα Ατλαντικού Χειμερινή ώρα Ατλαντικού Δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00 Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00 TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ανατ. Αυστραλίας(GMT+10:00) Καμπέρα, Μελβούρνη, ΣίδνεϋΘερινή ώρα Ανατ. ΑυστραλίαςΧειμερινή ώρα Ανατ. ΑυστραλίαςΑμετάβλητηΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Αζερμπαϊτζάν(Γκρίνουιτς+04:00) ΜπακούΘερινή ώρα ΑζερμπαϊτζάνΧειμερινή ώρα ΑζερμπαϊτζάνΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 04:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 05:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Καυκάσου(Γκρίνουιτς+04:00) ΕρεβάνΘερινή ώρα ΚαυκάσουΧειμερινή ώρα ΚαυκάσουΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 03:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Αυστραλίας (GMT+09:30) ΑδελαΐδαΘερινή ώρα Κεντρικής Αυστραλίας Θερινή ώρα Κεντρικής Αυστραλίας ΑμετάβλητηΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Βραζιλίας(Γκρίνουιτς-04:00) ΜανάουςΘερινή ώρα Κεντρικής ΒραζιλίαςΧειμερινή ώρα Κεντρικής ΒραζιλίαςΠρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:00:00Τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου στις 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00
,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Κεντρική χειμερινή ώρα(Γκρίνουιτς -06:00) Κεντρική Ώρα (Η.Π.Α. & Καναδάς)Κεντρική θερινή ώραΚεντρική χειμερινή ώραΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Κεντρική χειμερινή ώρα (Μεξικό) (Γκρίνουιτς-06:00) Γκουανταλαχάρα, Πόλη του Μεξικού, ΜοντερέυΚεντρική θερινή ώρα (Μεξικό) Κεντρική χειμερινή ώρα (Μεξικό) Πρώτη Κυριακή του Απριλίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ανατ. Ευρώπης(Γκρίνουιτς+02:00) ΜινσκΘερινή ώρα Ανατ. ΕυρώπηςΧειμερινή ώρα Ανατ. ΕυρώπηςΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 03:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ανατολικής Νότιας Αμερικής(Γκρίνουιτς-03:00) ΜπραζίλιαΘερινή ώρα Ανατολικής Νότιας ΑμερικήςΧειμερινή ώρα Ανατολικής Νότιας ΑμερικήςΠρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:00:00Τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου στις 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ανατολής(Γκρίνουιτς -05:00) Ανατολική Ώρα (Η.Π.Α. και Καναδάς)Θερινή ώρα ΑνατολήςΧειμερινή ώρα ΑνατολήςΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Αιγύπτου(Γκρίνουιτς+02:00) ΚάιροΘερινή ώρα ΑιγύπτουΧειμερινή ώρα ΑιγύπτουΤελευταία Πέμπτη του Απριλίου στις 23:59:59.999Τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου στις 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
Χειμερινή ώρα Γεωργίας (Γκρίνουιτς+03:00) ΤιφλίδαΘερινή ώρα ΓεωργίαςΧειμερινή ώρα ΓεωργίαςΚαταργήθηκεΚαταργήθηκεTZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Γκρίνουιτς, χειμερινή ώρα(Γκρίνουιτς) Μονροβία, Καζαμπλάνκα, ΡέικιαβικΓκρίνουιτς, θερινή ώραΓκρίνουιτς, χειμερινή ώραΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιTZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα GTB (Γκρίνουιτς+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη Θερινή ώρα GTB Χειμερινή ώρα GTB Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00 Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 04:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ιράν(Γκρίνουιτς+03:30) ΤεχεράνηΘερινή ώρα ΙράνΧειμερινή ώρα ΙράνΚαταργήθηκεΚαταργήθηκεTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ισραήλ(Γκρίνουιτς+02:00) ΙερουσαλήμΘερινή ώρα ΙερουσαλήμΧειμερινή ώρα Ιερουσαλήμ30 Μαρτίου 2007 στις 02:00:0016 Σεπτεμβρίου 2007 στις 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ιορδανίας(Γκρίνουιτς+02:00) ΑμμάνΘερινή ώρα ΙορδανίαςΧειμερινή ώρα ΙορδανίαςΤελευταία Πέμπτη του Μαρτίου στις 00:00:00Τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου στις 01:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Μέσης Ανατολής(Γκρίνουιτς+02:00) ΒυρητόςΘερινή ώρα Μέσης ΑνατολήςΧειμερινή ώρα Μέσης ΑνατολήςΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 00:00:00Τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου στις 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00
,3b,00,e7,03,00,00,03,00,00,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Μοντεβίδεο(Γκρίνουιτς-03:00) ΜοντεβίδεοΘερινή ώρα ΜοντεβίδεοΧειμερινή ώρα ΜοντεβίδεοΠρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00Δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00
,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Ορεινή χειμερινή ώρα(Γκρίνουιτς-07:00) Ορεινή ώρα (Η.Π.Α. και Καναδάς)Ορεινή θερινή ώραΟρεινή χειμερινή ώραΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Ορεινή χειμερινή ώρα (Μεξικό) (Γκρίνουιτς-07:00) Τσιουάουα, Λαπάζ, ΜαζατλάνΟρεινή θερινή ώρα (Μεξικό) Ορεινή χειμερινή ώρα (Μεξικό) Πρώτη Κυριακή του Απριλίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Μιανμάρ(Γκρίνουιτς+06:30) Γιανγκόν (Ρανγκούν)Θερινή ώρα ΜιανμάρΧειμερινή ώρα ΜιανμάρΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιTZI=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ναμίμπια(Γκρίνουιτς+02:00) ΓουίντχουκΘερινή ώρα ΝαμίμπιαΧειμερινή ώρα ΝαμίμπιαΠρώτη Κυριακή του Απριλίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Νέας Ζηλανδίας(Γκρίνουιτς+12:00) Όκλαντ, ΓουέλλινγκτονΘερινή ώρα Νέας ΖηλανδίαςΧειμερινή ώρα Νέας ΖηλανδίαςΠρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00Τρίτη Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Νέας Γης(Γκρίνουιτς-03:30) Νέα ΓηΘερινή ώρα Νέας ΓηςΧειμερινή ώρα Νέας ΓηςΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 00:01:00 Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 00:01:00TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.(Γκρίνουιτς-04:00) ΣαντιάγκοΘερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.Δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου στις 23:59:59.999Δεύτερο Σάββατο του Μαρτίου στις 23:59:59.999TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17
,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06
,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού(Γκρίνουιτς -08:00) Ώρα Ειρηνικού (Η.Π.Α. & Καναδάς)Θερινή ώρα ΕιρηνικούΧειμερινή ώρα ΕιρηνικούΔεύτερη Κυριακή του Μαρτίου στις 02:00:00Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου στις 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού (Μεξικό)(Γκρίνουιτς-08:00) Τιχουάνα, Μπάχα ΚαλιφόρνιαΘερινή ώρα Ειρηνικού (Μεξικό) Χειμερινή ώρα Ειρηνικού (Μεξικό)Πρώτη Κυριακή του Απριλίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.(Γκρίνουιτς-05:00) Μπογκοτά, Λίμα, Κουίτο, Ρίο ΜπράνκοΘερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιTZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Σρι Λάνκα(Γκρίνουιτς+05:30) Σρι ΤζαγιαβαρνταναπούραΘερινή ώρα Σρι ΛάνκαΧειμερινή ώρα Σρι ΛάνκαΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιTZI=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Τασμανίας(Γκρίνουιτς+10:00) ΧόμπαρτΘερινή ώρα ΤασμανίαςΧειμερινή ώρα ΤασμανίαςΑμετάβλητηΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Δ. Αυστραλίας(GMT+08:00) PerthΘερινή ώρα Δ. ΑυστραλίαςΧειμερινή ώρα Δ. ΑυστραλίαςΤελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 02:00:00Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Πρόσθετα κλειδιά μητρώου

Εκτός από τις αλλαγές που παρατίθενται στον προηγούμενο πίνακα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει κλειδιά μητρώου, τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα θερινής ώρας ιστορικού για συγκεκριμένες ζώνες ώρας. Τα κλειδιά αυτά υπάρχουν στα Windows Vista και περιλαμβάνονται για τη διατήρηση της ισοτιμίας στη δομή μητρώου ζώνης ώρας των Windows.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d6
"2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d5,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d5,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,0a,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d7,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d7,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d9,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d9,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,da,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,da,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,db,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,db,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dc,07,09,00,00,00,17,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dc,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dd,07,09,00,00,00,08,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dd,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,de,07,09,00,00,00,1c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,de,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,df,07,09,00,00,00,14,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,df,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e0,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e0,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e1,07,09,00,00,00,18,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e1,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e2,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e2,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e3,07,0a,00,00,00,06,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e3,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e4,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e4,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e5,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e5,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e6,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e6,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d7
"2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,01,00,00,00,01,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,0c,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Ζώνες ώρας Μεξικού

Τρεις νέες ζώνες ώρας Μεξικού έχουν προστεθεί για το Μεξικό στα Windows XP και τον Windows Server 2003 για να διατηρηθεί ισοτιμία των βάσεων δεδομένων ζώνης ώρας με τα Vista. Οι νέες ζώνες ώρας είναι απαραίτητες επειδή ορισμένες ζώνες ώρας που ήταν προηγουμένως κοινές για το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, δεν είναι πλέον κοινές. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των νέων κανόνων θερινής ώρας, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Όταν ένας υπολογιστής που έχει ρυθμιστεί με τη Χειμερινή Ώρα Μεξικού ή με τη Χειμερινή Ώρα Μεξικού 2 εγκαταστήσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ο υπολογιστής θα ρυθμιστεί αυτόματα με τη νέα ζώνη ώρας, η οποία παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για υπολογιστές που έχουν ρυθμιστεί με τη ζώνη ώρας Γκρίνουιτς-08:00 (Χειμερινή Ώρα Ειρηνικού). Εάν είναι δυνατόν, οι υπολογιστές αυτοί πρέπει να ρυθμίζονται αυτόματα με τη νέα ζώνη ώρας Χειμερινής ώρας Ειρηνικού (Μεξικό).
Όνομα ζώνης ώρας 2006Εμφανιζόμενο όνομα 2006Όνομα ζώνης ώρας 2007Εμφανιζόμενο όνομα 2007
Χειμερινή Ώρα Μεξικού(Γκρίνουιτς-06:00) Γκουανταλαχάρα, Πόλη του Μεξικού, ΜοντερέυΚεντρική χειμερινή ώρα (Μεξικό) (Γκρίνουιτς-06:00) Γκουανταλαχάρα, Πόλη του Μεξικού, Μοντερέυ - Νέα
Χειμερινή Ώρα Μεξικού 2(Γκρίνουιτς-07:00) Τσιουάουα, Λαπάζ, ΜαζατλάνΟρεινή χειμερινή ώρα (Μεξικό) (Γκρίνουιτς-07:00) Τσιουάουα, Λαπάζ, Μαζατλάν - Νέα
Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΧειμερινή ώρα Ειρηνικού (Μεξικό)(Γκρίνουιτς-08:00) Τιχουάνα, Μπάχα Καλιφόρνια
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Τεχνικές αναθεωρήσεις
Ο αριθμός και οι ημερομηνίες αναθεώρησης αυτού του άρθρου ενδέχεται να απεικονίζουν συντακτικές ή δομικές αναθεωρήσεις δευτερεύουσας σημασίας για αυτό το περιεχόμενο. Οι κυριότερες τεχνικές αναθεωρήσεις αυτού του περιεχομένου παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.
ΗμερομηνίαΑναθεωρήσεις:
8 Φεβρουαρίου 2007Αρχική έκδοση
13 Φεβρουαρίου 2007Ενημέρωση του πίνακα στην ενότητα "Ζώνες ώρας Μεξικού"
17 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκε νέα λίστα αρχείων για πακέτα που κυκλοφόρησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2007
17 Φεβρουαρίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Προστέθηκαν τα προγράμματα Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2004 και Microsoft Windows Server 2003 Web Edition στην ενότητα "Ισχύει για"
 • Ενημερώθηκαν οι καταχωρήσεις του πίνακα Newfoundland
27 Φεβρουαρίου 2007Προστέθηκε το Windows XP Tablet PC Edition στην ενότητα "Ισχύει για"
28 Φεβρουαρίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Αντικαταστάθηκαν τα προγράμματα Windows XP Home Edition SP2 και Windows XP Professional SP2 με τα προγράμματα Windows XP Home Edition και Windows XP Professional στην ενότητα "Ισχύει για"
 • Ενημέρωση των καταχωρήσεων του πίνακα Newfoundland
5 Μαρτίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Ενημερώθηκε ο πίνακας πληροφοριών αρχείου από "Windows 2000 Service Pack 5" σε "Windows 2000 Service Pack 4"
 • Ενημέρωση των καταχωρήσεων του πίνακα Newfoundland
8 Μαΐου 2007Added note regarding error message to the end of the introduction section.
DST 2007 dst2007
Vlastnosti

ID článku: 931836 - Poslední kontrola: 12/03/2007 05:20:12 - Revize: 9.5

Windows Fundamentals for Legacy PCs, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002

 • kbvistasp1fix kbwinxppresp3fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB931836
Váš názor