Όταν χρησιμοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) για τον έλεγχο για ενημερώσεις ή για την εφαρμογή ενημερώσεων σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Windows Installer, αντιμετωπίζετε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία Svchost.exe

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ζήτημα που περιγράφει η ενότητα "Συμπτώματα" διορθώθηκε στο Windows Update Agent 3.0 και στην ενημερωμένη έκδοση 927891. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις διανεμήθηκαν μέσω του Microsoft Update, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2007. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που μοιάζει με εκείνο που περιγράφει αυτό το άρθρο, ενδέχεται να πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα. Για να αντιμετωπίσετε παρόμοια ζητήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Παρόμοια ζητήματα και προτεινόμενες αντιμετωπίσεις" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Συμπτώματα
Χρησιμοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) για τη σάρωση ενημερωμένων εκδόσεων ή για την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Microsoft Windows Installer 3.1. Κατόπιν, αντιμετωπίζετε ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους μηχανισμούς ενημέρωσης:
 • Microsoft Update
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0
 • Το εργαλείο Microsoft Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates (SMS ITMU)
Ορισμένες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Windows Installer περιλαμβάνουν το Microsoft Office 2003, το Microsoft Office XP και το Microsoft Windows Defender. Αυτές οι εφαρμογές αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Η διαδικασία Svchost.exe ενδέχεται να προκαλέσει αιχμή στη χρήση CPU έως 100 τοις εκατό κατά τον εντοπισμό ή την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Επίσης, η διαδικασία Svchost.exe προκαλεί τη διακοπή της ανταπόκρισης του υπολογιστή για ποικίλες χρονικές περιόδους.
 • Η διαδικασία Svchost.exe προκαλεί παραβίαση πρόσβασης κατά τον εντοπισμό ή την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα εφαρμογής SVCHOST.exe
  Η οδηγία στο 0x0745F2780 έκανε αναφορά στη μνήμη στο 0x000000000 Η μνήμη δεν ήταν δυνατό να είναι "read". (SVCHOST.exe Application Error The instruction at 0x0745F2780 referenced memory at 0x000000000 the memory could not be read.)
 • Η διαδικασία Svchost.exe προκαλεί διαρροή μνήμης κατά τον εντοπισμό ή την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft παρέχει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις για την επίλυση αυτών των ζητημάτων:
 • Η ενημερωμένη έκδοση 927891 επιλύει διακοπές λειτουργίας που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και οι οποίες παρουσιάζονται στη διαδικασία Svchost.exe. Εξαιτίας των παραβιάσεων πρόσβασης που δεν επιλύονται από την ενημερωμένη έκδοση 916089, η ενημερωμένη έκδοση 927891 επιλύει επίσης τις αναφερόμενες παραβιάσεις πρόσβασης που παρουσιάζονται στη διαδικασία Svchost.exe.

  Σημείωση Αυτές οι δευτερεύουσες παραβιάσεις πρόσβασης δεν είχαν εκτεθεί πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης 916089. Οι δευτερεύουσες παραβιάσεις πρόσβασης δεν προκαλούνται από την ενημερωμένη έκδοση 916089.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  927891 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης και το σύστημα μπορεί να φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση από το Windows Update ή το Microsoft Update (US)
Το πρόγραμμα-πελάτης WSUS έκδοσης 3.0 κυκλοφόρησε για να διευκολύνει την αντιμετώπιση των ακόλουθων θεμάτων:
 • Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε παρατεταμένη μεγάλη χρήση της CPU, όταν σαρώνετε τον υπολογιστή για ενημερωμένες εκδόσεις ή όταν εγκαθιστάτε ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει) όταν σαρώνετε τον υπολογιστή για ενημερωμένες εκδόσεις ή όταν εγκαθιστάτε ενημερωμένες εκδόσεις.
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 927891 και το νέο πρόγραμμα-πελάτη WSUS 3.0.

Σημειώσεις
 • Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να χρησιμοποιείτε την έκδοση 374 του Windows Update Agent.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Update Agent, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  946928 Πληροφορίες για διαχειριστές δικτύου σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πιο πρόσφατου Windows Update Agent
 • Η ενημερωμένη έκδοση 927891 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση 916089.
 • Παρόλο που η λύση αυτή θα έπρεπε να επιλύει τη διακοπή ανταπόκρισης του υπολογιστή και να μειώνει το χρόνο που αντιμετωπίζετε τη μεγάλη χρήση της CPU, η λύση αυτή δεν εξαλείφει εντελώς τη μεγάλη χρήση της CPU. Ωστόσο, μετά την εφαρμογή αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων, ο υπολογιστής πρέπει να λειτουργεί με τον συνηθισμένο τρόπο.

Πληροφορίες για τη λήψη

Για να αποκτήσετε το τελευταίο πρόγραμμα-πελάτη WSUS έκδοσης 3.0, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις που είναι κατάλληλη για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

Εκδόσεις των Windows που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x86

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsUpdateAgent30-x86.exe.

Εκδόσεις των Windows που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x64

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsUpdateAgent30-x64.exe.

Εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsUpdateAgent30-ia64.exe.

Πληροφορίες αρχείου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος-πελάτη WSUS, έκδοσης 3,0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
946928 Πληροφορίες για διαχειριστές δικτύου σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πιο πρόσφατου Windows Update Agent
Κατάσταση
Αυτό το ζήτημα διορθώθηκε στο Windows Update Agent 3.0 και στην ενημερωμένη έκδοση 927891.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ενημερωμένη έκδοση 927891 αντικαθιστά πλήρως την ενημερωμένη έκδοση 916089. Εάν επηρεάζεστε από τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα", ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση 927891.
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Εάν κάποιο από τα ζητήματα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της Microsoft.

Σημειώσεις
 • Το πρόγραμμα-πελάτης WSUS έκδοσης 3.0 είναι πλήρως συμβατό με το WSUS 2.0 SP1.
 • Το πρόγραμμα-πελάτης WSUS έκδοσης 3.0 είναι διαθέσιμο στην υποδομή διακομιστή του WSUS 2.0 SP1, ώστε οι υπολογιστές-πελάτες να μπορούν να εκτελέσουν SelfUpdate στη νεότερη έκδοση WSUS 3.0. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση στη δομή SelfUpdate βρίσκεται στην ταξινόμηση "Κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις" (Critical Updates) και προσδιορίζεται ως KB936301.
Παρόμοια ζητήματα και προτεινόμενες αντιμετωπίσεις
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που μοιάζει με εκείνο που περιγράφει αυτό το άρθρο, ενδέχεται να πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με παρόμοια ζητήματα και προτεινόμενες αντιμετωπίσεις, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να τα προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
939273 Δεν μπορείτε να υλοποιήσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP ή τον Microsoft Windows Server 2003 (US)
932762 Η διαδικασία κεντρικού προγράμματος υπηρεσίας ενδέχεται να σταματήσει απροσδόκητα στον Windows Server 2003 (US)
931852 Παρουσιάζονται μηνύματα λάθους όταν ξεκινάτε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP και κατόπιν προσπαθείτε να κάνετε λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (US)
910666 Η διαδικασία Svchost.exe ενδέχεται να διακοπεί απροσδόκητα σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Server 2003
894538 Όταν η Υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας Internet (Internet Authentication Service) λάβει ένα άγνωστο χαρακτηριστικό σε ένα πακέτο, ένας διακομιστής Υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας Internet (Internet Authentication Service) που βασίζεταα στον Windows Server 2003 σταματά να ανταποκρίνεται (US)
927385 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους μετά την εκτέλεση μιας αυτόματης ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτέλεση προγραμμάτων μετά το κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου μηνύματος λάθους "svchost.exe - Σφάλμα εφαρμογής" (svchost.exe - Application Error) (US)
Εάν αυτά τα άρθρα δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφει αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Υποστήριξη για την αναζήτηση (KB) (Search Support (KB)).
WSUS, ενημερωμένη έκδοση Windows Installer svchost
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 932494 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Personal, Windows Defender, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Office XP Professional Edition

 • kbresolve kbexpertiseinter kbtshoot kbinfo kbwindowsinstaller kbprb KB932494
Σχόλια