Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν ενημερώνεται όπως αναμένεται κατά τη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού σε ένα ενσωματωμένο πλαίσιο του Internet Explorer 7

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Προβάλετε μια ιστοσελίδα στον Windows Internet Explorer 7. Η ιστοσελίδα περιέχει ένα ένθετο πλαίσιο που δημιουργείται χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο <iframe>. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αλλάζει όταν μετακινήσετε το δείκτη επάνω από μια ενότητα της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, εμφανίζεται πρόσθετο κείμενο. Σε αυτό το σενάριο, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην ενημερωθεί όταν μετακινήσετε ξανά το δείκτη. Για παράδειγμα, το πρόσθετο κείμενο ενδέχεται να εξακολουθήσει να εμφανίζεται απροσδόκητα στην οθόνη κατά τη μετακίνηση του δείκτη επάνω από το ένθετο πλαίσιο.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εξαιτίας ενός σφάλματος κώδικα στο αρχείο Mshtml.dll.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκασταστήστε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε πρώτα στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 931768 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-027). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931768 MS07-027: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 932537 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 17:08:21 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbweb kbframe kbtshoot kbprb KB932537
Σχόλια