Ο Internet Explorer 7 σταματά να ανταποκρίνεται σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε την Κορεατική έκδοση του Yahoo! Γραμμή εργαλείων

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση του Windows Internet Explorer 7, το πρόγραμμα σταματά να ανταποκρίνεται. Επιπλέον, η χρήση της CPU στον υπολογιστή ενδέχεται να αυξηθεί κατά 100 τοις εκατό.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν υπάρχουν εγκατεστημένα τα ακόλουθα προϊόντα στον υπολογιστή:
 • Η κορεατική έκδοση της γραμμής εργαλείων του Yahoo!, έκδοση 5.5.9.1
 • Η κορεατική έκδοση της γραμμής εργαλείων του Yahoo!, έκδοση 5.6.0.0
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκασταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε πρώτα στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 931768 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-027). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931768 MS07-027: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Απενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων του Yahoo!

Για να απενεργοποίσετε τη γραμμή εργαλείων του Yahoo!, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων (Manage add-ons).
 3. Κάντε κλικ στο Yahoo! Companion.
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disable).
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για το Yahoo! Companion BHO. Αυτή η καταχώρηση αντιπροσωπεύει το Yahoo! Browser Helper Object.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές.
 7. Εάν εκτελείται ο Internet Explorer, τερματίστε τον και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον ξανά.

Μέθοδος 2: Εκκίνηση του Internet Explorer 7 χωρίς χρήση πρόσθετων

Για να ξεκινήσετε τον Internet Explorer 7 χωρίς τη χρήση πρόσθετων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer (Χωρίς πρόσθετα) (Internet Explorer (No Add-ons)).
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
αναζήτηση companion γραμμή browser helper
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 932543 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 09:46:09 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtoolbar kbaddin kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB932543
Σχόλια