Σε ορισμένα σενάρια, πρέπει να καταργήσετε το Windows Server 2003 SP2 πριν να κάνετε αναβάθμιση σε πλήρη επίσημη έκδοση του Windows Small Business Server 2003 ή μετεγκατάσταση σε Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο ασχολείται με σενάρια στα οποία πρέπει να καταργήσετε το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) πριν να κάνετε αναβάθμιση σε πλήρη επίσημη έκδοση του Microsoft Windows Small Business Server 2003 ή μετεγκατάσταση σε Microsoft Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Στα ακόλουθα σενάρια, μην εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP2 μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση ή η μετεγκατάσταση. Στην περίπτωση που το Windows Server 2003 SP2 είναι ήδη εγκατεστημένο, καταργήστε το μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση ή η μετεγκατάσταση.
  • Εκτελείτε αναβάθμιση από ένα αντίγραφο αξιολόγησης του Windows Small Business Server 2003 σε πλήρη επίσημη έκδοση.
  • Κάνετε αναβάθμιση από Windows Server 2003 σε πλήρη επίσημη έκδοση του Windows Small Business Server 2003.
  • Κάνετε μετεγκατάσταση από Windows Small Business Server σε Windows Server 2003, χρησιμοποιώντας το πακέτο μετάβασης του Windows Small Business Server 2003 R2.
Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης ή της μετεγκατάστασης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP2. Ωστόσο, εάν, αργότερα, επιχειρήσετε να καταργήσετε το Windows Server 2003 SP2, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Εάν αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού καταργηθεί, τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά

(If this software update is removed, these programs may not run correctly)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823836 Η κατάργηση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows με εσφαλμένο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος
Μετά την εγκατάσταση του Windows Server 2003 SP2, εάν προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση σε πλήρη επίσημη έκδοση του Windows Small Business Server 2003 ή δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το Πακέτο Μετάβασης του Windows Small Business Server 2003 R2, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί, επειδή η έκδοση των Windows του υπολογιστή σας είναι νεότερη από την έκδοση του CD.

(Setup cannot continue because the version of Windows on your computer is newer than the version on the CD.)
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft για βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft (στα αγγλικά): Αυτό το ζήτημα προκύπτει επίσης κατά την εκτέλεση της εντολής Windows Small Business Server Setup.exe σε μία από τις ακόλουθες εκδόσεις του Windows Small Business Server. Σε αυτές τις εκδόσεις του Windows Small Business Server δεν περιλαμβάνεται το Windows Server 2003 SP2.
  • Microsoft Windows Server 2003 for Small Business Server
  • Microsoft Windows Server 2003 για Small Business Server with SP1
Ωστόσο, αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται όταν εκτελέσετε την εντολή Setup.exe, η οποία περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη έκδοση του Windows Small Business Server 2003 SP2.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows Small Business Server 2003 SP2 σας δίνει τη δυνατότητα επανεγκατάστασης της έκδοσης του Windows Small Business Server 2003 SP2 του λειτουργικού συστήματος μόνο σε μια ισοδύναμη ή νεότερη έκδοση του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπηρεσίες Windows Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Vlastnosti

ID článku: 932600 - Poslední kontrola: 12/03/2007 06:16:00 - Revize: 2.2

Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbinfo kbtshoot kbexpertiseinter KB932600
Váš názor