Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 13ης Φεβρουαρίου 2007

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool (ODT), ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) και το Enterprise Scan Tool (EST).
Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 13 Φεβρουαρίου 2007 είναι διαθέσιμες από τις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924667 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-012)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Microsoft Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP και Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 και Exchange 2003
  • Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932135 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-010)
    Το Microsoft Update υποστηρίζει μόνο το τμήμα του Windows Defender αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το υπόλοιπο λογισμικό αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επηρεάζεται έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924667 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-012)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918118 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-013)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 929434 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-014)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Microsoft Word 2000.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932554 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-015)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP και Office 2003
 • Mactopia (στα αγγλικά)
  • Office 2001 για Mac
  • Office έκδοσης X για Mac
  • Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1, το MBSA έκδοσης 2.0 ή το MBSA έκδοσης 2.0.1

Το MBSA έκδοσης 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Εάν χρησιμοποιείτε τα MBSA έκδοσης 1.2.1, MBSA έκδοσης 2.0, ή MBSA έκδοσης 2.0.1 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Φεβρουαρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το μέρος ODT του MBSA 1.2.1 περιορίζεται μόνο σε τοπικές σαρώσεις.

ΣημείωσηΤο MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 923723 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-005)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool (EST) θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 927779 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-009)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Windows 2000 SP4. Το EST θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932135 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-010)
  Τα MBSA 1.2.1, MBSA 2.0, και MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Όλο το λογισμικό αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επηρεάζεται έχει ενσωματωμένες υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924667 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-012)
  Το MBSA 1.2.1, το MBSA 2.0 και το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003. Το EST θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918118 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-013)
  Το MBSA 2.0 και το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 929434 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-014)
  Το MBSA 2.0 και το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932554 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-015)
  Το MBSA 2.0 και το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν την 13η Φεβρουαρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932135 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-010)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το WSUS υποστηρίζει μόνο το τμήμα του Windows Defender αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το υπόλοιπο λογισμικό αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επηρεάζεται έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924667 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-012)
  Το SUS και το WSUS δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918118 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-013)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν τα τμήματα του Office αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 929434 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-014)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932554 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-015)
  Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον Microsoft Systems Management Server 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates

Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2,0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU), για να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Φεβρουαρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Ο SMS 2.0 δεν υποστηρίζει καμία από τις εκδόσεις x64 των Windows ή τα συστήματα Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 923723 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-005)
  Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το ESUIT εντοπίζει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 927779 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-009)
  Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει το τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Windows 2000 SP4. Το ESUIT εντοπίζει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932135 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-010)
  Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Ο SMS μαζί με το ITMU δεν υποστηρίζει κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Όλο το λογισμικό αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επηρεάζεται έχει ενσωματωμένες υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 924667 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-012)
  Το SUS και το SUIT δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003. Το ESUIT εντοπίζει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Το SUS και το ITMU δεν υποστηρίζουν τα τμήματα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορούν το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 918118 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-013)
  Το SMS με το ITMU δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 929434 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-014)
  Το SMS με το ITMU δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Word 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 932554 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-015)
  Το SMS με το ITMU δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο ESUIT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0 και MBSA 2.0.1 SUS WSUS Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
923723 MS07-005 Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
928255 MS07-006 Κέλυφος Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
927802 MS07-007 Λήψη εικόνων Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
928843 MS07-008 Βοήθεια (Help) HTML Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
927779 MS07 -009 MDAC Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
932135 MS07 -010 Malware Engine Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Δεν εφαρμόζεται Όχι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Όχι Όχι Όχι
926436 MS07-011 OLE Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
924667 MS07-012 MFC Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Windows Update Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Ναι Ναι με το ESUIT Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS
918118 MS07-013 Richedit Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Windows Update Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS
929434 MS07-014 Word Ναι Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS
932554 MS07-015 Office Ναι Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Όχι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS
928090 MS07-016 Internet Explorer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι

Δημοσιευμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν κυκλοφόρησαν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 14 Φεβρουαρίου 2007 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Είναι το EST αθροιστικό όπως το ESUIT για το SMS;

A2:Όχι, το εργαλείο Enterprise Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το EST δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3:Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα MBSA 1.2.1, MBSA 2.0, και MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 13 Φεβρουαρίου 2007.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
923723 MS07-005 Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
927779 MS07 -009 MDAC Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
924667 MS07-012 MFC Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
918118 MS07-013 Richedit Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
929434 MS07-014 Word Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
932554 MS07-015 Office Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο


Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4:Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν τη χρήση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για να γίνει αυτός ο προσδιορισμός:
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο
923723 MS07-005 Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση
927779 MS07 -009 MDAC
924667 MS07-012 MFC
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2003 και το SMS 2.0 μαζί με το SUIT χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA 1.2.1. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις


Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες των υπηρεσιών SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας σφάλμα ελάττωμα κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο έλεγχος_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 932703 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:00:59 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 για Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB932703
Σχόλια