Μήνυμα λάθους όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 923689 (MS06-078) στο Windows XP SP2 ή όταν εκτελείτε το αρχείο Qfecheck.exe μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 923689 (MS06-078) στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή όταν εκτελέσετε το αρχείο Qfecheck.exe μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 923689 (MS06-078).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτό το θέμα επιλύθηκε στις 10 Ιουλίου 2007. Αυτό τεκμηριώνεται στην αναθεώρηση 3.0 του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS06-078. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια σε συστήματα όπου η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαταστάθηκε με επιτυχία. Οι πελάτες που αντιμετώπισαν αυτό το γνωστό θέμα και δεν εγκατέστησαν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας θα λάβουν ξανά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-078. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Αν εκτελείτε το Windows XP Service Pack 2, μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 923689 (MS06-078):
Το λογισμικό που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε δεν έχει περάσει τη δοκιμή Windows Logo προς επιβεβαίωση της συμβατότητάς του με τα Windows XP

(The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP)
Όταν προκύψει αυτό το σφάλμα, το στοιχείο χρόνου εκτέλεσης της σειράς Microsoft Windows Media Format θα εξακολουθεί να ενημερώνεται στη σωστή έκδοση αν συνεχίσετε την εγκατάσταση. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτό το σφάλμα αλλάζοντας την τιμή DWORD του στοιχείου Πολιτική (Policy) σε 0 στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη δυαδική τιμή του στοιχείου Πολιτική (Policy) σε 0 στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
822798 Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων ή προγραμμάτων
Αν εκτελείτε το Windows XP Service Pack 2, και εκτελέσετε το εργαλείο Qfecheck.exe μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 923689 (MS06-078), μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
KB923689: Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση πρέπει να επανεγκατασταθεί.
Τα ακόλουθα αρχεία δεν είναι έγκυρα στον κατάλογο συστήματος:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL

(KB923689: This hotfix should be reinstalled.
The following files are not valid in the system catalog:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL)
Όταν προκύψει αυτό το μήνυμα λάθους, πρέπει να ελέγξετε την έκδοση του αρχείου και τη σήμανση χρόνου που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-078 για να επαληθεύσετε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό αρχείο Wmvcore.dll. Αν η έκδοση αρχείου και η σήμανση χρόνου είναι σωστά, το αρχείο Wmvcore.dll έχει ενημερωθεί σωστά και μπορείτε με ασφάλεια να αγνοήσετε την προειδοποίηση Qfecheck.exe.

Σημείωση Η επανεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας δεν θα εξαλείψει την προειδοποίηση Qfecheck.exe.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το άρθρο ισχύει για τις εκδόσεις του στοιχείου χρόνου εκτέλεσης της σειράς Microsoft Windows Media Format από το 7.1 έως το 9.5 όταν χρησιμοποιούνται με τις ακόλουθες εκδόσεις του Microsoft Windows XP Service Pack 2:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Αναφορές
923689 MS06-078: Ένα θέμα ευπάθειας στο Windows Media Format θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 933066 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:27:49 - Αναθεώρηση: 2.1

  • Customer Service and Support Information
  • kbnosurvey kbarchive kmcustomerservice kmcustomerservice kbtshoot kbsecurity kbprb KB933066
Σχόλια