Τρόπος επαναφοράς ενός υπολογιστή σε μια προηγούμενη εγκατάσταση των Windows μετά από την εγκατάσταση των Windows Vista

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μη αυτόματης επαναφοράς μιας προηγούμενης εγκατάστασης των Windows στον υπολογιστή, για την αντικατάσταση της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows Vista.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών και να πληκτρολογήσετε σε αυτήν συγκεκριμένες εντολές για να μετονομάσετε και να μετακινήσετε φακέλους μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων των Windows.

Το άρθρο αυτό προορίζεται για αρχάριους έως μέσους χρήστες υπολογιστών.

Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.
Βήματα για την επαναφορά ενός υπολογιστή σε μια προηγούμενη εγκατάσταση των Windows μετά από την εγκατάσταση των Windows Vista

Βήμα 1: Εξακριβώστε αν υπάρχει το φάκελος Windows.OLD και αν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο των Windows

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer).
 2. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στη στήλη Ελεύθερος χώρος (Free Space), σημειώστε πόσος χώρος είναι διαθέσιμος για τονΤοπικό δίσκο (C:) (Local Disk (C:)) στην περιοχή Μονάδες σκληρών δίσκων (Hard Disk Drives).
 4. Στην περιοχή Μονάδες σκληρών δίσκων (Hard Disk Drives), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικός δίσκος (C:) (Local Disk (C:)) και, στη συνέχεια, προσδιορίστε αν υπάρχει ο φάκελος Windows.OLD.

  Σημαντικό Εάν ο φάκελος Windows.OLD δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου για να επαναφέρετε την προηγούμενη εγκατάσταση των Windows σε αυτόν τον υπολογιστή.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Windows.OLD.
 6. Τα Windows Vista θα προσδιορίσουν το μέγεθος του φακέλου μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Προσδιορίστε αν ο φάκελος Windows.OLD είναι μικρότερος από τον ελεύθερο χώρο που είναι διαθέσιμος στον Τοπικό δίσκο (C:) (Local Disk (C:)) στο βήμα 2.

Σημείωση Εάν ο φάκελος Windows.OLD είναι δύο φορές μεγαλύτερος από τον ελεύθερο χώρο που είναι διαθέσιμος για την καταχώρηση Τοπικός δίσκος (C:) (Local Disk (C:)) , ίσως να μην είστε σε θέση να επαναφέρετε την προηγούμενη εγκατάσταση των Windows.

Βήμα 2: Εκκίνηση του "Περιβάλλοντος αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Environment)

 1. Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows Vista στη μονάδα DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Πιέστε ένα πλήκτρο όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση από το δίσκο.
 3. Στο παράθυρο Εγκατάσταση των Windows (Install Windows), επιλέξτε μια γλώσσα, μια ώρα, ένα νόμισμα, μια μέθοδο εισαγωγής πληκτρολογίου ή άλλη μέθοδο εισαγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στο παράθυρο Εγκατάσταση των Windows (Install Windows), κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your computer).
 5. Στο παράθυρο Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options), κάντε κλικ στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows Vista που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στο παράθυρο Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options), κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
Το παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt) ανοίγει και εμφανίζει τη γραμμή εντολών. Η γραμμή εντολών είναι το πεδίο όπου θα πληκτρολογήσετε τις εντολές που περιγράφονται στα ακόλουθα βήματα.

Βήμα 3: Μετονομασία των φακέλων των Windows Vista

Σημείωση Όταν πληκτρολογείτε μία ή περισσότερες εντολές στη γραμμή εντολών των ακόλουθων βημάτων αυτής της ενότητας και, στη συνέχεια, πιέσετε το πλήκτρο ENTER, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα. (The system cannot find the file specified.)
Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα αυτής της ενότητας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή σε αυτό το επόμενο βήμα.

Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών:
 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  c:
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

Βήμα 4: Αντιγραφή ή μετακίνηση των περιεχομένων του φακέλου Windows.OLD

Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών:
 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Όταν η προηγούμενη εγκατάσταση ήταν Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows 2000
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Όταν η προηγούμενη εγκατάσταση των Windows ήταν διαφορετική έκδοση από τα Windows Vista
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

Βήμα 5: Επαναφορά του τομέα εκκίνησης της προηγούμενης εγκατάστασης των Windows

Πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Σημείωση Το D: αντιπροσωπεύει τη μονάδα DVD στις ακόλουθες εντολές. Εάν η μονάδα δίσκου DVD του υπολογιστή αντιπροσωπεύεται από ένα διαφορετικό γράμμα, όπως το E:, χρησιμοποιήστε αυτό το γράμμα στην εντολή.
 • Όταν η προηγούμενη εγκατάσταση ήταν Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows 2000

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Όταν η προηγούμενη εγκατάσταση των Windows ήταν διαφορετική έκδοση από τα Windows Vista

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Βήμα 6: Επαναφορά του αρχείου Boot.ini για προηγούμενη εγκατάσταση των Windows XP ή των Windows 2000

Σημείωση Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο όταν η προηγούμενη εγκατάσταση ήταν τα Windows XP ή τα Windows 2000.

Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών:
 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  c:
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

Βήμα 7: Κλείστε το παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επανεκκίνηση" (Restart)

 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  exit
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).
Θα ξεκινήσει η προηγούμενη εγκατάσταση των Windows.
Properties

Article ID: 933168 - Last Review: 07/28/2011 15:37:00 - Revision: 4.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168
Feedback