Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του εργαλείου προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:933246
Όταν εγκαταστήσετε αυτό το εργαλείο, το εργαλείο προσθέτει ένα στοιχείο για το Μενού Έναρξη. Για να ξεκινήσετε το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Όλα τα Προγράμματα, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαρτήματα, κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Το BitLocker, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικΤο εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστεΤο BitLocker με το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker με τοΠρογράμματα λίστα.
Αφού ολοκληρωθεί το εργαλείο προετοιμασίας της μονάδας δίσκου, πρέπει να επανεκκινήσετε ο υπολογιστής. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ασφαλείας του πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε Το BitLocker.

Τον τρόπο προετοιμασίας του σκληρού δίσκου για κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου BitLocker

Για να κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου και για να επαληθεύσετε την ακεραιότητα της εκκίνησης, το BitLocker απαιτεί τουλάχιστον δύο διαμερίσματα. Αυτά τα δύο διαμερίσματα αποτελούν μια split-load ρύθμιση παραμέτρων. Μια ρύθμιση παραμέτρων split-load διαχωρίζει το κύριο διαμέρισμα του λειτουργικού συστήματος από το ενεργό διαμέρισμα συστήματος από την οποία το εκκίνηση του υπολογιστή.

Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker αυτοματοποιεί τις παρακάτω διαδικασίες για να ετοιμάσετε τον υπολογιστή για το BitLocker:
 • Δημιουργία του δεύτερου τόμου που BitLocker απαιτεί
 • Μετεγκατάσταση των αρχείων εκκίνησης στο νέο τόμο
 • Μετατροπή του τόμου σε ενεργό τόμο
Όταν ολοκληρωθεί το εργαλείο, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να αλλάξετε ο τόμος συστήματος στον νεοδημιουργηθέντα τόμο. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή η μονάδα δίσκου θα ρυθμιστεί σωστά για το BitLocker. Πρέπει επίσης να η προετοιμασία της μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM) πριν να ενεργοποιήσετε το BitLocker.

Απαιτήσεις συστήματος

Για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα ή να συγχωνεύσετε μη εκχωρημένο χώρο με ένα υπάρχον διαμέρισμα, το σύστημα προορισμού πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Μια γνήσια έκδοση των Windows Vista Ultimate, Windows Vista Εταιρεία, τα Windows Vista Ultimate Service Pack 1, Windows Vista Enterprise Πρέπει να εγκαταστήσετε το Service Pack 1 ή Windows Server 2008.
 • Το ενεργό διαμέρισμα πρέπει να περιέχει δεδομένα παραμέτρων εκκίνησης και αρχεία εκκίνησης.
 • Το διαμέρισμα προορισμού πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
  • Το διαμέρισμα πρέπει να είναι απλή δίσκου προετοιμάζεται για βασική αποθήκευση.
  • Το διαμέρισμα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον διαμέρισμα. Εκτεταμένη μονάδες και μονάδες λογικών δίσκων δεν υποστηρίζεται.
  • Το διαμέρισμα πρέπει να διαμορφωθεί με χρήση του αρχείου NTFS το σύστημα.
  • Το διαμέρισμα δεν πρέπει να συμπιεστούν.
  • Το μέγεθος συμπλέγματος του διαμερίσματος πρέπει να είναι μικρότερη από 4 KB ή ίση με 4 KB.
  • Το διαμέρισμα δεν χρησιμοποιεί λογισμικό διεύρυνσης λογισμικού κατοπτρισμού ή RAID λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
   314343Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό αποθήκευσης στα Windows XP
   Σημείωση Το εργαλείο αυτό λειτουργεί σωστά στο υλικό RAID ρυθμίσεις παραμέτρων.
  • Για μια λειτουργία διαχωρισμού, τουλάχιστον το 10 τοις εκατό του το ενεργό διαμέρισμα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες μετά μειώνεται το μέγεθος του διαμερίσματος κατά 1.5 gigabyte (GB).
  • Για μια λειτουργία συγχώνευσης, η συνολική χωρητικότητα του διαμερίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 GB. Επίσης, το διαμέρισμα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 800 MB ελεύθερου χώρος στο δίσκο.
 • Πριν να εκτελέσετε το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker μια Windows Server 2008 που βασίζεται σε υπολογιστή, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το μονάδων δίσκου BitLocker Προαιρετικό στοιχείο κρυπτογράφησης. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχείο ελέγχου Πίνακας, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Προγράμματα και δυνατότητες.
  2. Στο Προγράμματα και δυνατότητες, στην περιοχή Εργασίες, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows. Εάν το Έλεγχος λογαριασμού χρήστη εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Συνεχίστε. Ή, μπορείτε να δώσετε πιστοποιήσεις διαχειριστή.
  3. Με το Σύνοψη δυνατοτήτων Κάντε κλικ AddFeatures, και στη συνέχεια επιλέξτε Μονάδων δίσκου BitLocker Κρυπτογράφηση.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι Για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Το παρακάτω γράφημα εμφανίζει τις απαιτήσεις του συστήματος προορισμού.
Απαιτήσεις του συστήματος προορισμού

Λειτουργική επισκόπηση

Ρυθμίσεις παραμέτρων του συστήματος προορισμού

Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker υποστηρίζει τα Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate Service Pack 1, Τα Windows Vista Enterprise Service Pack 1 και Windows Server 2008. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια ρύθμιση παραμέτρων split-load με επιτυχία κατά την ενεργή κατάσταση, το κατάσταση του συστήματος και η κατάσταση εκκίνησης όλα αντιστοιχίζονται στον ίδιο απλό τόμο.

Προεπιλεγμένη λειτουργική διαδικασία

Όταν ξεκινά το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker, προσπαθεί να δημιουργήσετε μια ρύθμιση παραμέτρων split-load χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά προτίμηση:
 • Συγχώνευση μη εκχωρημένου χώρου με τύπο 0x7 αποκατάστασης των Windows Διαμέρισμα (το WinRE)
 • Δημιουργήστε ένα νέο διαμέρισμα από μη εκχωρημένο χώρο
 • Διαίρεση ενός υπάρχοντος διαμερίσματος

  Σημείωση Το εργαλείο προσπαθεί να διαιρέσετε το τρέχον ενεργό διαμέρισμα. Εάν αυτό η ενέργεια αποτύχει, το εργαλείο διαχωρίζει το μεγαλύτερο διαθέσιμο διαμέρισμα.
 • Συγχώνευση μη εκχωρημένου χώρου με το μικρότερο κατάλληλο διαμέρισμα
Προτιμώμενη σειρά λειτουργιών
Το παρακάτω γράφημα δείχνει την προτιμώμενη σειρά λειτουργιών που ακολουθεί το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker.
Προτιμώμενη σειρά λειτουργιών

Παράμετροι γραμμής εντολών

Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker χρησιμοποιεί ένα απλό σύνολο παράμετροι γραμμής εντολών. Αυτές οι παράμετροι κάνουν ενοποίηση με την εταιρεία εργαλεία ανάπτυξης πιο ευέλικτο. Εργαλεία εταιρικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν το Microsoft Systems Management Server (SMS) και Microsoft επαγγελματική ανάπτυξη της επιφάνειας εργασίας (BDD). Οι παράμετροι παρέχουν επίσης προσαρμοσμένες επιλογές ανάπτυξης. Το ακόλουθο πίνακας παραθέτει τις παραμέτρους. Οι παράμετροι δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Η παράμετροςΠεριγραφήΣημειώσεις
[-?] [/?]Βοήθεια - παρέχει μια σύντομη περιγραφή του Σκοπός του εργαλείου και τις παραμέτρους
[-driveinfo]Εμφανίζει το γράμμα μονάδας δίσκου, το συνολικό μέγεθος, το μέγιστο ελεύθερο χώρο και τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματοςΜόνο παρατίθενται έγκυρα διαμερίσματα. Τα χαρακτηριστικά σημειώνονται μόνο για το WinRE, λειτουργικό σύστημα και τα διαμερίσματα δεν έχει εκχωρηθεί.
[-προορισμού {μη εκχωρημένο ¦ μονάδα: {συρρίκνωση ¦ Συγχώνευση}}]Δείχνει την επιθυμητή λειτουργία για το διαμέρισμα προορισμού: Δημιουργήστε μια νέο διαμέρισμα από μη εκχωρημένος χώρος, διαιρέστε το διαμέρισμα προορισμού για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα ή συγχώνευση μη εκχωρημένο χώρο με το στόχο διαμέρισμαΔεν είναι δυνατή η συγχώνευση μη εκχωρημένου αποστάσεις με το λειτουργικό σύστημα διαμέρισμα. Μη εκχωρημένος χώρος δεν παρατίθεται στην περίπτωση τέσσερα κύρια ή εκτεταμένα υπάρχουν ήδη διαμερίσματα.
[-newdriveletter] ¦ γράμμα_μονάδας_δίσκου:]Υποδεικνύει τη μονάδα δίσκου γράμμα για το πρόσφατα δημιουργημένο διαμέρισμαΤα γράμματα Α, Β και Γ είναι εξαιρούνται. Αν υποδεικνύεται κανένα γράμμα, την πρώτη διαθέσιμη μονάδα γράμμα προς τα πίσω από s εφαρμόζεται.
[-μέγεθος ¦ SizeInMegabytes]Δηλώνει το μέγεθος σε megabyte για το νέο διαμέρισμαΤο ελάχιστο μέγεθος είναι 1500 MB. Τουλάχιστον 10 τοις εκατό του διαμερίσματος προορισμού πρέπει να είναι δωρεάν, μετά το νέο διαμέρισμα Δημιουργία.
[-quiet]Αποκρύπτει το κείμενο επιβεβαίωσης για να αποφύγετε χρήστη επικοινωνίας
[-επανεκκίνηση]Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος αμέσως μετά από όλα τα Οι λειτουργίες είναι πλήρεςΓίνεται επανεκκίνηση αμέσως, ανεξάρτητα από τα ανοικτά αρχεία ή άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι.

Παράδειγμα σεναρίου 1

Το σύστημα προορισμού έχει μόνο ένα διαμέρισμα. Για να προετοιμάσετε τον υπολογιστή για το BitLocker, θέλετε να διαιρέσετε το διαμέρισμα του λειτουργικού συστήματος. Θέλετε το ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
 • Το μέγεθος του νέου διαμερίσματος είναι 1500 MB.
 • Το νέο διαμέρισμα χρησιμοποιεί x για το γράμμα μονάδας δίσκου.
 • Κατά τη λειτουργία δεν διαθέτουν παράθυρα διαλόγου εμφανίζονται.
 • Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος, όταν η λειτουργία ολοκλήρωση.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια εντολή γραμμή εντολών:
BdeHdCfg.exe-c: προορισμού συρρίκνωση x: - newdriveletter-size 1500-quiet - επανεκκίνηση

Παράδειγμα σεναρίου 2

Το σύστημα προορισμού έχει περισσότερα από ένα διαμερίσματα. Για να προετοιμάσετε το υπολογιστή για το BitLocker, που θέλετε να συγχωνεύσετε μη εκχωρημένο χώρο με ένα υπάρχον διαμέρισμα. Θέλετε να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Κατά τη λειτουργία δεν διαθέτουν παράθυρα διαλόγου εμφανίζονται.
 • Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος, όταν η λειτουργία ολοκλήρωση.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια εντολή γραμμή εντολών:
BdeHdCfg.exe-d: προορισμού merge - quiet - επανεκκίνηση

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα

Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker:
[E_BDECFG_NO_CANDIDATES]
Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μια μονάδα δίσκου συστήματος προορισμού. Ίσως χρειαστεί να προετοιμάσετε με μη αυτόματο τρόπο σας μονάδα δίσκου για το BitLocker.
Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να παρουσιαστεί σε ένα από τα εξής σενάρια.

Σενάριο 1: Δεν έχετε επαρκή ελεύθερο χώρο

Τουλάχιστον 10 τοις εκατό του ενεργού διαμερίσματος πρέπει να παραμένουν ελεύθερες μετά μείωση του μεγέθους διαμερίσματος κατά 1.5 gigabyte (GB). Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα Μετακινήστε αρχεία σε άλλο διαμέρισμα ή διαγράψτε αρχεία.

Σενάριο 2: Το διαμέρισμα περιέχει αρχεία που δεν μπορεί να μετακινηθεί

Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker μπορεί να αλλάξει το μέγεθος διαμερισμάτων για να προετοιμάσει ένα σκληρό δίσκο για το BitLocker. Περιστασιακά, ενδέχεται ορισμένα αρχεία χωρίς δυνατότητα μετακίνησης εμποδίζουν το εργαλείο Ανασυγκρότηση και αλλαγή μεγέθους σε διαμερίσματα. Αυτά τα αρχεία μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Αρχεία σελίδας
 • Αρχεία αδρανοποίησης (Hiberfil.sys)
 • Το μητρώο
 • Αρχεία μετα-δεδομένων NTFS. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής αρχεία και άλλους:
  • $mftmirr
  • ασφαλής $
  • τόμος $
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει ακόμα και αν το λειτουργικό σύστημα είναι πρόσφατα η εγκατάσταση.

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μέθοδοι:
 • Απενεργοποιήστε προσωρινά την επιλογή αδρανοποίησης και σκληρού δίσκου σελιδοποίησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον προεγκατάστασης των Windows για να διαγράψετε το Το αρχείο Hiberfil.sys και το αρχείο Pagefile.sys. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows Vista. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker.
 • Επανεγκατάσταση των Windows Vista.

Λαμβάνετε ένα από τα μηνύματα λάθους όταν εκτελείτε το BitLocker Μονάδα δίσκου Εργαλείο προετοιμασίας σε διακομιστή των Windows με βάση το 2008 διακομιστής


Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker σε μια Windows Server 2008 που βασίζεται σε διακομιστή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα του παρακάτω σφάλματος μηνύματα:
Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται σε αυτήν την έκδοση των Windows. Αναβάθμιση των Windows.

Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την εκτέλεση της μονάδας δίσκου BitLocker Εργαλείο προετοιμασίας. Πρέπει να προετοιμάσετε με μη αυτόματο τρόπο τη μονάδα δίσκου για Το BitLocker.
Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker από το MSU το πακέτο, θα δείτε μόνο το πρώτο μήνυμα σφάλματος σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, το είναι δυνατόν να αντιγράψετε τα δυαδικά αρχεία από παλαιότερη έκδοση του Το εργαλείο προετοιμασίας μονάδων δίσκου BitLocker. Στη συνέχεια, θα δείτε το δεύτερο σφάλμα το μήνυμα.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το μονάδων δίσκου BitLocker Προαιρετικό στοιχείο κρυπτογράφησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα αναφέρεται στην ενότητα "Απαιτήσεις συστήματος".

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου BitLocker σε έναν φορητό υπολογιστή IBM

Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου BitLocker σε ένα IBM φορητό υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Χώρος στο δίσκο δεν επαρκεί για μονάδων δίσκου BitLocker Κρυπτογράφηση για να κρυπτογραφήσετε τη μονάδα δίσκου. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία συντήρησης δίσκου για να επιδιορθώσετε το δίσκο και προσπαθήστε ξανά.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας πληροφορήσει πώς να Τροποποιήστε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο εσφαλμένα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στο ακόλουθο άρθρο αριθμό, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξητο κουμπί , πληκτρολογήστεRegedit με το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Regedit με το Προγράμματαλίστα.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory διαχείρισης
 3. Επαληθεύστε τον τύπο δεδομένων της καταχώρησης μητρώου PagingFiles. Εάν ο τύπος δεδομένων είναι REG_SZ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Σημειώστε τα δεδομένα τιμής μητρώου PagingFiles καταχώρηση.
  2. Αντίγραφα ασφαλείας στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory διαχείρισης
  3. Κάντε δεξιό κλικ PagingFiles, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι Όταν είστε σας ζητηθεί.
  5. Από το Επεξεργασία μενού, σημείο Νέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πολλαπλή συμβολοσειρά Τιμή.
  6. Τύπος PagingFiles, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ.
  7. Από το Επεξεργασία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
  8. Με το Η τιμή δεδομένων Πληκτρολογήστε την τιμή δεδομένα που σημειώσατε στο βήμα 3a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  9. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για φορητούς υπολογιστές που εκτελείτε τα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Lenovo Web:Το τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή Διαφορετικά, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών τα προϊόντα.Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επαφής άλλου κατασκευαστή για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχει Microsoft εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.
KB 930063 Winvista

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 933246 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 19:32:00 - Αναθεώρηση: 3.1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Service Pack 1 για Windows Vista, Service Pack 2 για Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbhowto kbinfo kbmt KB933246 KbMtel
Σχόλια