Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν εργάζεστε στο Works 8: "Η λειτουργία του Microsoft Works 8 διακόπηκε" (Microsoft Works 8 has stopped working)

Συμπτώματα
Κατά την εργασία στο Microsoft Works 8.5, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
"Η λειτουργία του Microsoft Works 8 διακόπηκε"

(Microsoft Works 8 has stopped working)
Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει όταν εκτελείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Εκτυπώνετε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου ή βάσης δεδομένων του Microsoft Works 8
 • Ανοίγετε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου ή βάσης δεδομένων του Microsoft Works 8
 • Προβάλλετε μια προεπισκόπηση ενός αρχείου υπολογιστικού φύλλου ή βάσης δεδομένων του Microsoft Works 8
 • Μορφοποιείτε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου ή βάσης δεδομένων του Microsoft Works 8
Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του Works που είναι παλιότερη από την έκδοση Works 8.5, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η μνήμη δεν επαρκεί

(Out of memory)
Ωστόσο, η λειτουργία του Works δεν τερματίζεται αιφνίδια.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που διορθώνει αυτό το ζήτημα για το Works 8.5. Σε εκδόσεις παλιότερες από την έκδοση Works 8.5, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" στη συνέχεια αυτού του άρθρου. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση του Works είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να προσδιορίσετε την έκδοσή σας:
 1. Ξεκινήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προγράμματα του Works:
  • Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου του Works
  • Υπολογιστικό φύλλο του Works
  • Βάση δεδομένων του Works
  • Ημερολόγιο του Works
 2. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Works (About Microsoft Works).
 3. Το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Works (About Microsoft Works) θα εμφανίσει ποια έκδοση του Works χρησιμοποιείτε.
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζεται μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Vista ή Windows XP Service Pack 2 (SP2). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε μια έκδοση των Windows που είναι παλιότερη από το Windows XP SP2. Για τη λήψη και την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας και να ρωτήσετε αν διατίθεται ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας. Εάν διατίθεται ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του. Κατόπιν δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Εάν αυτό λειτουργεί, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα βήματα αυτού του άρθρου.

Εάν δεν διατίθεται κανένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή αν το ζήτημα επιμένει μετά την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή σας, ρωτήστε αν ο κατασκευαστής του εκτυπωτή σας μπορεί να προτείνει ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον εκτυπωτή σας. Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που μιμείται τη λειτουργικότητα ενός διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για παράδειγμα, αν διαθέτετε έναν εκτυπωτή HP DeskJet, μπορεί να καταφέρετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή HP DeskJet 550C. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης που συνιστάται από τον κατασκευαστή σας. Εάν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να συστήσει ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να εγκαταστήσετε ένα γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα κατάλληλα βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Σημείωση Χρησιμοποιώντας ένα γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης, ορισμένες δυνατότητες του εκτυπωτή σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, δεν θα μπορείτε να εκτυπώνετε γραφικά.

Windows Vista

Για να εγκαταστήσετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε printers (εκτυπωτές) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, κοντά στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εκτυπωτή (Add a printer).
 3. Στο πλαίσιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add printer), κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή (Add a local printer).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση υπάρχουσας θύρας (Use an existing port) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάτω από την περιοχή Κατασκευαστές (Manufacturer), κάντε κλικ στον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας, για παράδειγμα HP, και κατόπιν κάτω από την περιοχή Εκτυπωτές (Printers), κάντε κλικ στον διαφορετικό εκτυπωτή που συνέστησε ο κατασκευαστής σας, για παράδειγμα HP DeskJet 500C. Εάν δεν ήταν δυνατό να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συνιστώμενου εναλλακτικού εκτυπωτή από τον κατασκευαστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικής χρήσης (Generic) κάτω από την περιοχή Κατασκευαστές (Manufacturer) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γενικής χρήσης / Μόνο κείμενο (Generic / Text Only) κάτω από την περιοχή Εκτυπωτές (Printers).

  Σημείωση Χρησιμοποιώντας ένα γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης, ορισμένες δυνατότητες εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, δεν θα μπορείτε να εκτυπώνετε γραφικά.
 6. Εάν εμφανιστεί η ερώτηση "Ποια έκδοση του προγράμματος οδήγησης θέλετε να χρησιμοποιήσετε;" (Which version of the driver do you want to use?) , κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του προγράμματος οδήγησης που είναι εγκατεστημένο αυτήν τη στιγμή (προτείνεται) (Use the driver that is currently installed (recommended)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή (Set as the default printer), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 8. Στη λίστα εκτυπωτών, κάντε διπλό κλικ στον νέο εκτυπωτή.
 9. Από το μενού Εκτυπωτής (Printer), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 10. Στην καρτέλα Θύρες (Ports), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου της κατάλληλης θύρας για τον εκτυπωτή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη θύρα LPT1 αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας (η θύρα LTP1 είναι εκείνη που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους υπολογιστές για επικοινωνία με έναν τοπικό εκτυπωτή).

Windows XP

Για να εγκαταστήσετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εκτυπωτή (Add a printer) κάτω από την περιοχή Εργασίες εκτυπωτή (Printer Tasks).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) στην πρώτη σελίδα του "Οδηγού προσθήκης εκτυπωτή" (Add Printer Wizard).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικός εκτυπωτής συνδεδεμένος με αυτόν τον υπολογιστή (Local printer attached to this computer), βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αυτόμ. εντοπισμός και εγκατάσταση εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Automatically detect and install my Plug and Play printer) δεν είναι επιλεγμένο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στην κατάλληλη θύρα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη θύρα LPT1 αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας (η θύρα LTP1 είναι εκείνη που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους υπολογιστές για επικοινωνία με έναν τοπικό εκτυπωτή).
 6. Στη λίστα Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στον διαφορετικό εκτυπωτή που συνέστησε ο κατασκευαστής σας ή κάντε κλικ στην επιλογή Γενικής χρήσης (Generic).

  Σημείωση Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης "Γενικής χρήσης/Μόνο κείμενο" (Generic/Text Only) ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εξομοίωσης, ορισμένες δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, δεν θα μπορείτε να εκτυπώνετε γραφικά.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να απαντήσετε αν τα Windows θα χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή ως προεπιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Works 8.5, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 933828 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/19/2007 11:03:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Works 8

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB933828
Σχόλια
/html>> rc="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;did=1&t=">ustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("