Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Windows SharePoint Services 3.0: 9 Οκτωβρίου 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σημαντικό Για υπολογιστές που εκτελούν τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2007 αντικαθιστά το ακόλουθο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης:
941422 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0: 24 Αυγούστου 2007
Για υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένες τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 αλλά δεν έχουν εγκατεστημένο τον Microsoft Office SharePoint Server 2007, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 934525. Για υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο τον SharePoint Server 2007, πρέπει να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 934525 και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον SharePoint Server 2007 με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον SharePoint Server 2007 με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
937832 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2007: 9 Οκτωβρίου 2007

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-059. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το πρόγραμμα Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης.

Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Εάν έχετε αναπτύξει συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, μην εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σε αυτό το σημείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Γνωστά θέματα".

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις Υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 934525 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 934525 (Ελληνική έκδοση).

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις Υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 934525 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 934525 (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Οκτωβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Τρόπος ανάπτυξης ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0

Συνιστάται να ακολουθήσετε τις διαδικασίες του θέματος "Ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0" για τα περισσότερα σενάρια ανάπτυξης, από αυτόνομους διακομιστές μέχρι πολύ μεγάλα συμπλέγματα διακομιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα:
 • 938663 Οι εργασίες χρονιστή μίας φοράς στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 ή στον SharePoint Server 2007 καθυστερούν κατά τουλάχιστον μία ώρα, όταν οι εργασίες είναι προγραμματισμένες να γίνονται κατά τη θερινή ώρα (DST)
 • 935605 Θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προγράμματος σύνταξης αναφορών της υπηρεσίας Σκιωδών Αντιγράφων Τόμου (VSS) στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0
 • 937038 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία σε μια συλλογή τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0: "500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή" (500 - Internal server error)
 • 941422 Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0: 24 Αυγούστου 2007
 • 939809 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης που επιλύει το θέμα στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0, κατά το οποίο τα στοιχεία που χρησιμοποιούν τα πεδία "Ημερομηνία" (Date) και "Ώρα" (Time) είναι εσφαλμένα κατά μία ώρα
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα, το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί στο παρελθόν σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • Η δημιουργία βάσης δεδομένων αποτυγχάνει μετά την εγκατάσταση του Windows Internal Database Engine Service Pack 2.

Γνωστά θέματα

 • Στη διάρκεια των δύο τελευταίων βημάτων του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Αποτυχία εκκίνησης της υπηρεσίας SPSearchServiceInstance σε αυτόν το διακομιστή μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης. Ξεκινήστε την με μη αυτόματο τρόπο.

  (Failed to start service SPSearchServiceInstance on this server after completing upgrade. Please start it manually.)
  Ωστόσο, η υπηρεσία SPSearchServiceInstance ξεκίνησε στην πραγματικότητα μετά την ολοκλήρωση του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint. Μπορείτε να παραβλέψετε με ασφάλεια αυτό το μήνυμα λάθους, το οποίο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard).
 • Το πρότυπο προσθέτου Microsoft GroupBoard Workspace 2007 για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) στη διάρκεια μιας αναβάθμισης από μία έκδοση στην αμέσως επόμενη.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  941678 Ο οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία σε έναν υπολογιστή που διαθέτει επίσης εγκατεστημένο το πρόγραμμα GroupBoard Workspace 2007
 • Όταν εκτελείτε μια σταδιακή αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών των Windows SharePoint Services 2.0 σε συλλογή τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0, ο διακομιστής ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Πρέπει να επιτρέψετε την ολοκλήρωση της σταδιακής αναβάθμισης προτού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Windows SharePoint Services 3.0. Εάν αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εφαρμοστεί στη διάρκεια της εγκατάστασης, ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint" (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) εκτελείται απροσδόκητα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εξαγάγετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σε ένα φάκελο του υπολογιστή. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο "Ενημερωμένες εκδόσεις" (Updates) της επίσημης έκδοσης του προγράμματος. Μετά την αντιγραφή των εξαγόμενων αρχείων σε αυτήν τη θέση, ο φάκελος είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση της επίσημης έκδοσης του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται σε αυτό το επίπεδο ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Microsoft Windows Small Business Server 2003, οι τοποθεσίες Web ενδέχεται να μην ξεκινήσουν μέσα στο χρονικό όριο. Επομένως, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες Web Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access ή Remote Web Workplace. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Ανοίξτε τη Διαχείριση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) (Internet Information Services (IIS) Manager) και ξεκινήστε όλες τις τοποθεσίες Web που έχουν διακοπεί.
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 • Εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών στη διάρκεια της εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιστασιακά προβλήματα στη διάρκεια της εγκατάστασης. Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, απενεργοποιήστε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών προτού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιείτε συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Εάν έχετε πολλές συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή στην ανάπτυξή σας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα επιδόσεων κατά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν υπάρχουν περισσότερες από 50 συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή στην ανάπτυξή σας.

  Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την επείγουσα επιδιόρθωση 943594 για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης της επείγουσας επιδιόρθωσης 943594, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  943594 Αντιμετωπίζετε θέματα επιδόσεων μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 934525 (MS07-059) σε ένα περιβάλλον του Windows SharePoint Server 3.0 που περιέχει πολλές συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικών υπολογιστών
  Σημείωση Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε συλλογές τοποθεσιών με ονόματα κεντρικού υπολογιστή στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να εφαρμόσετε με ασφάλεια αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Καταργείτε την παροχή μιας βάσης δεδομένων υπηρεσίας αναζήτησης των Windows SharePoint Services 3.0, χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Μέθοδος 1
   Πληκτρολογείτε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Μέθοδος 2
   Χρησιμοποιείτε τη σελίδα "Κεντρική διαχείριση" (Central Administration) για να διακόψετε την υπηρεσία "Αναζήτηση βοήθειας για το Windows SharePoint" (Windows SharePoint Help Search). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint 3.0 Central Administration.
   2. Κάντε κλικ στην ενότητα Λειτουργίες (Operations) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες στο διακομιστή (Services on Server) της ενότητας Τοπολογία και υπηρεσίες (Topology and Services).
   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή (Stop) για να διακόψετε την υπηρεσία Αναζήτηση βοήθειας για το Windows SharePoint (Windows SharePoint Help Search).
  Εκτελείτε μια βασική εγκατάσταση του Windows SharePoint Services 3.0, η οποία περιέχει τη βάση δεδομένων της μη παρεχόμενης υπηρεσίας αναζήτησης και αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Όταν εκτελείτε στον οδηγό ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) σε αυτό το σενάριο, ο οδηγός δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία.

  Για να εξακριβώσετε να αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, ανοίξτε το πιο πρόσφατο αρχείο καταγραφής PSConfig, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην ακόλουθη θέση:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής PSConfig, αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα:
  Exception: System.ArgumentException: The object with id SOME-RANDOM-GUID does not exist in the configuration store. The object may have been deleted by another operation.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
   • Διαγράψτε τη βάση δεδομένων υπηρεσίας αναζήτησης του Windows SharePoint Services 3.0 από την εμφάνιση SQL του Windows SharePoint Services 3.0. Το όνομα της βάσης δεδομένων αρχίζει με τα στοιχεία "WSS_Search_" και τελειώνει με το όνομα του διακομιστή.
   • Αποκαταστήστε την παροχή της βάσης δεδομένων υπηρεσίας αναζήτησης του Windows SharePoint Services 3.0, καθορίζοντας μια μη προεπιλεγμένη βάση δεδομένων υπηρεσίας αναζήτησης του Windows SharePoint Services 3.0. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
    • Μέθοδος 1

     Εκτελέστε μια γραμμή εντολών παρόμοια με την ακόλουθη:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “DBNameExample"
    • Μέθοδος 2
     • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint 3.0 Central Administration.
     • Κάντε κλικ στην ενότητα Λειτουργίες (Operations) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες στο διακομιστή (Services on Server) της ενότητας Τοπολογία και υπηρεσίες (Topology and Services).
     • Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Windows SharePoint Services Search έχει διακοπεί. Εάν δεν έχει διακοπεί, διακόψτε την.
     • Κάντε κλικ στο στοιχείο Windows SharePoint Services Search στην ενότητα Υπηρεσίες (Services).
     • Στην ενότητα Βάση δεδομένων αναζήτησης (Search Database), αλλάξτε το όνομα της βάσης δεδομένων με οποιοδήποτε όνομα διαφορετικό από το προεπιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
     • Στη σελίδα Υπηρεσίες στο διακομιστή (Services on Server), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start) για να ξεκινήσετε την υπηρεσία Windows SharePoint Services Search.
  2. Εκτελέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιλαμβάνονται οι επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα. Ωστόσο, εάν εγκαταστήσετε ένα Service Pack των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 μετά από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις χάνονται.
  • Μετονομάζετε μια συλλογή τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν προσθέσετε ένα νέο χρήστη στη συλλογή τοποθεσιών, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καλωσορίσματος που λαμβάνεται από το νέο χρήστη περιέχει το παλιό όνομα τοποθεσίας.
  • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο Application Definition Designer για να εισαγάγετε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων που περιλαμβάνεται στο εργαλείο BDC (Business Data Catalog Definition Editor) του Software Development Kit (SDK) για το Microsoft Office SharePoint Server 2007. Μετά την εισαγωγή του μοντέλου βάσης δεδομένων, η συμβολοσειρά σύνδεσης της βάσης δεδομένων είναι κενή.
  • Όταν εκτελείτε το SPWriter.exe, το πρόγραμμα κλείνει απροσδόκητα εμφανίζοντας ένα μήνυμα λάθους στη λειτουργική μονάδα Oleaut32.dll. Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε από μια επείγουσα επιδιόρθωση που μετακίνησε τη λειτουργία GetTimeZoneMoveParameters() στο τέλος του αρχείου Owssvr.dll.
  • Κάνετε μετεγκατάσταση λογαριασμών χρήστη σε μια νέα συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραμμής εντολών Stsadmin.exe. Όταν η νέα συλλογή τοποθεσιών υποβάλλεται σε αναζήτηση, εμφανίζονται τα σφάλματα συμβάντος 6482, 6875 και 6482 στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν το αναγνωριστικό ασφαλείας των Windows SharePoint Services 3.0 δεν είναι έγκυρο.
  • Χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο σε μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα, όλα τα τυπικά τμήματα Web ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τμήματος Web (Add a Web Part).
  • Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να διακοπούν εσφαλμένα. Εάν προκύψει αυτό το ζήτημα μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Συνδέεστε με μια συλλογή τοποθεσιών των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν η σελίδα περιέχει ένα τμήμα Web ημερολογίου που έχει οριστεί σε προβολή ημερολογίου, η σελίδα ενδέχεται να μην φορτώνεται πλήρως. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν δεν έχετε το δικαίωμα ανάγνωσης της λίστας ημερολογίου.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενδέχεται να χρειάζεται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν απαιτείται επανεκκίνηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Εκτελέστε τη δυνατότητα "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών." (SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.)
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπηρεσίες SharePoint εκτελούνται τώρα στην κονσόλα υπηρεσιών.
 4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τοποθεσίες Web εκτελούνται στη "Διαχείριση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS)" (Internet Information Services (IIS) Manager).

Πληροφορίες κατάργησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, δεν μπορείτε να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση.
wss3.0 wss30 wss3 ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα θέμα_ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο buffer χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης dos windows sharepoint services 3.0 office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2007 ενημέρωση κώδικα έκδοση x64 owa rww ενεργός συγχρονισμός
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 934525 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/04/2008 13:04:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Σχόλια