Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Excel Viewer 2003 Service Pack 3

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office Excel 2003 Viewer. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Excel 2003 Viewer Service Pack 3 (SP3) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Excel Viewer 2003 SP3 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το Excel Viewer 2003 SP3 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Το Excel Viewer 2003 SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938790 Ζητήματα που διορθώνονται στο Excel 2003 από το Office 2003 Service Pack 3

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το Service Pack

Το Excel Viewer 2003 SP3 σχετίζεται με τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft:
905413 MS06-012: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
917285 MS06-037: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
927198 MS07-002: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
934233 MS07-023: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
936542 MS07-036: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
940965 MS07-044: Θέμα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν παλαιότερα και περιέχονται σε αυτό το Service Pack

914451 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003 Viewer: 14 Μαρτίου 2006
918425 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 Ιουλίου 2006
925525 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2003: 9 Ιανουαρίου 2007
934445 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2003: 8 Μαΐου 2007
936508 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2003: 10 Ιουλίου 2007
940604 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2003: 14 Αυγούστου 2007

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το Excel Viewer 2003 SP3 περιλαμβάνει τις εξής παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:
914451 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003 Viewer: 14 Μαρτίου 2006

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Service Pack

Οι οδηγίες εγκατάστασης και οι στρατηγικές ανάπτυξης του Excel Viewer 2003 SP3 βρίσκονται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για τη λήψη αυτού του Service Pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Mso.dll11.0.8171.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Xlview.exe11.0.8169.0
Xlvintl.dll11.0.8169.0
Xlvprtid.xmlΔεν εφαρμόζεται
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Excel Viewer 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμονται τα αρχεία .msp που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Με αυτό το Service Pack διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
XLViewSP3.msp

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το Excel Viewer 2003 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του Excel Viewer 2003 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το Excel Viewer 2003 SP3, η τιμή της [λίστας_δυνατοτήτων] είναι η εξής:
REINSTALL=ALL
Για λεπτομερείς διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο ενημέρωσης ενός διαχειριστικού ειδώλου και τον τρόπο ενημέρωσης υπολογιστών-πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα Updating clients from a patched administrative image (Ενημέρωση υπολογιστών-πελατών από ένα επιδιορθωμένο διαχειριστικό είδωλο) στο θέμα Distributing Office 2003 Product Updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003). Για να προβάλετε το θέμα Distributing Office 2003 product updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το Microsoft Office Desktop Applications TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, πισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
xlxvwr xlxview
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 934737 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/24/2007 10:11:39 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Office Excel Viewer 2003

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB934737
Σχόλια
>