Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αλλαγής των λογαριασμών υπηρεσιών και των κωδικών πρόσβασης λογαριασμών υπηρεσιών στα προγράμματα SharePoint Server 2007 και Windows SharePoint Services 3.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής των κωδικών πρόσβασης για λογαριασμούς υπηρεσιών στα προγράμματα Microsoft Office SharePoint Server 2007 και Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για να ενημερώσετε τους κωδικούς πρόσβασης στην περίπτωση που οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών υπηρεσιών λήγουν.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς υπηρεσιών στα προγράμματα SharePoint Server 2007 και Windows SharePoint Services 3.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Στην περίπτωση που η υπηρεσία SQL Server χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό τομέα και ο κωδικός πρόσβασης για αυτό το λογαριασμό τομέα έχει λήξει ή δεν είναι έγκυρος, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό τομέα προτού εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία.
 1. Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται από το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών "Κεντρική διαχείριση" (Central Administration). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Σε όλους τους διακομιστές του συμπλέγματος διακομιστών, ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   cd %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Bin
  • Στο διακομιστή που φιλοξενεί την τοποθεσία του Central Administration στο Web, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -password Νέος_κωδικός_πρόσβασης
  • Σε όλους τους διακομιστές του συμπλέγματος διακομιστών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -password Νέος_κωδικός_πρόσβασης -local
  • Κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών Restart Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   iisreset /noforce
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο ορισμός εργασίας Administration Application Pool Credential Deployment δεν εμφανίζεται πλέον στη σελίδα "Ορισμοί χρονιστή εργασίας" (Timer Job Definitions) του SharePoint 3.0 Central Administration. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ανοίξτε το SharePoint 3.0 Central Administration, κάντε κλικ στην ενότητα Λειτουργίες (Operations) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμοί χρονιστή εργασίας (Timer Job Definitions) της ενότητας Καθολική ρύθμιση παραμέτρων (Global Configuration).
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ορισμός εργασίας Administration Application Pool Credential Deployment δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα.

   Σημείωση Στην περίπτωση που ο ορισμός εργασίας Administration Application Pool Credential Deployment εμφανίζεται στη λίστα, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί από τη λίστα.
 3. Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές Web στο σύμπλεγμα διακομιστών. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών, σε κάθε υπολογιστή του συμπλέγματος διακομιστών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  stsadm -o updateaccountpassword -userlogin Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -password Νέος_κωδικός_πρόσβασης -noadmin
 4. Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας Windows SharePoint Services Help Search. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών, σε κάθε υπολογιστή του συμπλέγματος διακομιστών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  stsadm.exe -o spsearch -farmserviceaccount Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -farmservicepassword Νέος_κωδικός_πρόσβασης
 5. Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης στο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Windows SharePoint Services Help Search. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών, σε κάθε υπολογιστή του συμπλέγματος διακομιστών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  stsadm.exe -o spsearch -farmcontentaccessaccount Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -farmcontentaccesspassword Νέος_κωδικός_πρόσβασης
 6. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το SharePoint Server 2007, πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  • Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται από κάθε Υπηρεσία παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (Shared Services Provider - SSP) στο σύμπλεγμα διακομιστών. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών, σε κάθε διακομιστή του συμπλέγματος διακομιστών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   stsadm.exe -o editssp -title SharedServicesProviderName -ssplogin Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -ssppassword Νέος_κωδικός_πρόσβασης
  • Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας Office SharePoint Server Search. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   stsadm.exe -o osearch -farmserviceaccount Όνομα_τομέα\Όνομα_χρήστη -farmservicepassword Νέος_κωδικός_πρόσβασης
  • Εάν το σύμπλεγμα διακομιστών έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί καθολική σύνδεση, ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Microsoft Single Sign-On Service. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στην ενότητα Λειτουργίες (Operations) του προγράμματος SharePoint 3.0 Central Administration και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί υπηρεσιών (Service accounts) της ενότητας Ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας (Security Configuration).
   2. Στην περιοχή Υπηρεσία των Windows (Windows service), κάντε κλικ στην επιλογή Καθολική υπηρεσία (Single Sign-On Service).
   3. Στην περιοχή Με δυνατότητα ρύθμισης (Configurable), καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης στο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Office SharePoint Server Search. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Ανοίξτε το SharePoint 3.0 Central Administration και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση για την εφαρμογή Web SSP στην περιοχή Shared Services Administration.
   2. Στην ενότητα Αναζήτηση (Search), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αναζήτησης (Search settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένος λογαριασμός πρόσβασης στο περιεχόμενο (Default content access account).
   3. Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για το λογαριασμό πρόσβασης στο περιεχόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δείγμα δέσμης ενεργειών

Η ακόλουθη δέσμη ενεργειών είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα αρχείο δέσμης, το οποίο αλλάζει αυτόματα τον κωδικό πρόσβασης. Για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:
Όνομα_αρχείου.bat Όνομα_τομέα\Όνομα_Χρήστη Νέος_κωδικός_πρόσβασης
 @echo offrem other app poolsecho *** Updating app pool passwords"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updateaccountpassword -userlogin %1 -password %2 -noadminrem central adminecho *** Updating Central Admin password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updatefarmcredentials -userlogin %1 -password %2rem ssp - newecho *** Updating ssp password for new installs"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "SharedServices1" -ssplogin %1 -ssppassword %2rem ssp - upgradeecho *** Updating ssp password for upgraded installs"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "Default Web Site" -ssplogin %1 -ssppassword %2rem osearchecho *** Updating osearch password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o osearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2echo *** MANUAL UPDATE NEEDED. To update the password, visit the SSP Web application page, click Search Settings, and then click Default Content Access Account. rem spsearchecho *** Updating spsearch password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o spsearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2echo *** Updating spsearch content access account"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" -o spsearch -farmcontentaccessaccount %1 -farmcontentaccesspassword %2rem restarting IISecho *** Doing soft restart of IISiisreset /noforceecho on
Τροποποιήστε τη δέσμη ενεργειών για να συμπεριλάβει τα σωστά ονόματα κάθε SSP στο σύμπλεγμα διακομιστών. Εάν το σύμπλεγμα διακομιστών έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί καθολική σύνδεση, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή sc config.

Τρόπος ενημέρωσης του κωδικού πρόσβασης του SharePoint Server 2007 όταν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα SharePoint Server 2007 σε μια ρύθμιση παραμέτρων με τα ελάχιστα δικαιώματα

Μέθοδος 1: Εκκίνηση της υπηρεσία SPAdmin

Ξεκινήστε την υπηρεσία SPAdmin σε όλους τους υπολογιστές του συμπλέγματος προτού ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Διακόψτε την υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Μέθοδος 2: Προσθήκη του λογαριασμού πρόσβασης στη βάση δεδομένων στην τοπική ομάδα διαχειριστών

Προσθέστε το λογαριασμό πρόσβασης στη βάση δεδομένων στην τοπική ομάδα διαχειριστών κάθε υπολογιστή του συμπλέγματος που έχει εμφάνιση ηλεκτρονικής αναζήτησης. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας αυτό το λογαριασμό και, στη συνέχεια, ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας την εντολή stsadm.

Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, καταργήστε το λογαριασμό πρόσβασης στη βάση δεδομένων από την τοπική ομάδα διαχειριστών κάθε υπολογιστή.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο γραμμής εντολών Stsadm.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
WSSv3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 934838 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/02/2008 14:17:52 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbconfig kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB934838
Σχόλια