Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην ξεκινούν και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP Service Pack 2: "Μη έγκυρη μετατόπιση DLL συστήματος" (Illegal System DLL Relocation)

Συμπτώματα του προβλήματος
Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην ξεκινήσουν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 925902 (MS07-017) και της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 928843 (MS07-008) σε υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2). Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
application_executable_name - Μη έγκυρη μετατόπιση DLL συστήματος

Το DLL συστήματος user32.dll μετατοπίστηκε στη μνήμη. Η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί σωστά. Η μετατόπιση συνέβη επειδή το DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx κατέλαβε μια περιοχή διευθύνσεων που ήταν δεσμευμένη για τα DLL συστήματος των Windows. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του DLL για να λάβετε ένα νέο DLL.

(application_executable_name - Illegal System DLL Relocation

The system DLL user32.dll was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.)
Βήματα για την επίλυση του ζητήματος
Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε όλες τις σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα που δεν ξεκίνησε. Εάν το πρόγραμμα ξεκινήσει και δεν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους στην ενότητα "Συμπτώματα του προβλήματος", τότε έχετε τελειώσει. Εάν σφάλμα εξακολουθήσει να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 5.
 3. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 4. Κάντε κλικ στο μενού Λήψη (Download) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Εάν το κουμπί Λήψη (Download) δεν είναι διαθέσιμο, πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή Επικύρωση (Validate) για να επικυρώσετε το αντίγραφο των Windows.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 935448.
Παρόμοια προβλήματα και λύσεις
Μπορεί να εμφανιστεί παρόμοιο μήνυμα λάθους που αναφέρει το Shell32.dll όταν εκτελείτε το AVG Anti-Virus Control Center της Grisoft, Inc. Αυτό το ζήτημα προκύπτει αν εκτελείτε και τα BricoPack Vista Inspirat της CrystalXP. Για να επιλύσετε το ζήτημα απεγκαταστήστε το BricoPack Vista Inspirat.

Σημείωση Αυτό δεν αποτελεί ζήτημα του AVG Anti-Virus Control Center ή των Windows. Αυτο το ζήτημα δεν επιλύεται όταν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 935448.
Περισσότερες πληροφορίες για προχωρημένους χρήστης

Αιτία του ζητήματος

Το Hhctrl.ocx που περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 928843 και το αρχείο User32.dll που περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925902 έχουν διευθύνσεις βάσης που παρουσιάζουν διενέξεις. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται, αν το πρόγραμμα φορτώσει το αρχείο Hhctrl.ocx πριν να φορτώσει το αρχείο User32.dll. Υπάρχει επιβεβαίωση της Microsoft ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει τις ακόλουθες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών.
ΠρόγραμμαΈκδοσηΚατασκευαστής
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc
Σημειώσεις
 • Εάν λάβετε ένα παρόμοιο μήνυμα λάθους κατά τη χρήση ενός άλλου προγράμματος, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Εάν επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το ζήτημα επηρεάζει και άλλα προγράμματα, θα ενημερώσουμε αυτό το άρθρο με περισσότερες πληροφορίες.
 • Αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται με την έκδοση 1.64 του Realtek HD Audio Control Panel.

Πληροφορίες ανάπτυξης ενημέρωσης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

Σημαντικό Το Windows Update και το Microsoft Update εντοπίζουν μόνο τις εκδόσεις των Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip και CD-Tag που επηρεάζονται. Ωστόσο, επηρεάζονται και άλλα προγράμματα από αυτό το πρόβλημα. Επομένως, αν η ενημερωμένη έκδοση 935448 δεν εγκατασταθεί στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο 1 ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) στη Μέθοδο 2, χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 1: Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 935448 χρησιμοποιώντας τις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) ή το Microsoft Update

Για να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 2: Ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης 935448 σε μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες WSUS (Windows Server Update Services) ή τον SMS (Microsoft Systems Management Server)

Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες WSUS ή τον SMS για την ανάπτυξη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε μια επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον MSUS ή τον SMS, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Μέθοδος 3: Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 935448 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center)

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 935448 (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 935448 (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Απριλίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Γνωστά θέματα

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 928843 (MS07-008) και η ενημερωμένη έκδοση 935448 περιέχουν αρχεία Hhctrl.ocx. τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό έκδοσης. Εάν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 928843 (MS07-008) μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 935448, πρέπει να επανεγκταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 935448.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 2 (SP2) στον υπολογιστή.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς να απαιτείται μεσολάβηση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη εντολή:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
WindowsXP-KB935448-x86-ELL /quiet /norestart
Σημείωση Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία εάν χρησιμοποιείτε τους διακόπτες /quiet ή /restart. Πρέπει επίσης να εξετάσετε το αρχείο KB935448.log για πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /quiet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες εγκατάστασης που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows
Πληροφορίες επανεκκίνησης
Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Για τον κλάδο υπηρεσίας SP2GDR
Όνομα αρχείουHhctrl.ocx
Έκδοση αρχείου5.2.3790.2847
Μέγεθος αρχείου546.304
Ημερομηνία (UTC)02-Απρ-2007
Ώρα (UTC)05:58
Κλάδος υπηρεσίαςSP2GDR
Για τον κλάδο υπηρεσίας SP2QFE

Όνομα αρχείουHhctrl.ocx
Έκδοση αρχείου5.2.3790.2847
Μέγεθος αρχείου546.304
Ημερομηνία (UTC)02-Απρ-2007
Ώρα (UTC)05:53
Κλάδος υπηρεσίαςSP2QFE
Σημείωση Όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στο σύστημα είχε ενημερωθεί παλιότερα από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει παλιότερα μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία SP2QFE. Διαφορετικά, το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία SP2GDR στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003


Επιβεβαίωση της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Μέθοδος 1: Συγκρίνετε την έκδοση του αρχείου που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας με την έκδοση που τεκμηριώνεται στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου".
 • Μέθοδος 2: Επιβεβαίωση των αρχείων που εγκατέστησε αυτή η ενημερωμένης έκδοση με την εξέταση του ακόλουθου δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Σημείωση Αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου περιέχει μια πλήρη λίστα των εγκατεστημένων αρχείων. Ακόμη, αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου ενδέχεται να μην δημιουργηθεί σωστά όταν ένας διαχειριστής ή OEM ενσωματώσει ή προεγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows.


Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel). Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς να απαιτείται μεσολάβηση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη εντολή:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που υποστηρίζονται από το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές γραμμής εντολών για την κατάργηση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού" (Command-line Options for Removing Software Updates) που βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Microsoft Technet (στα αγγλικά):

Κατάσταση του ζητήματος

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925902 (MS07-017) και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 928843 (MS07-008), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
928843 MS07-008: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
925902 MS07-017: Ένα θέμα ευπάθειας στο GDI θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά τους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Τεχνικές αναθεωρήσεις
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικές τεχνικές αναθεωρήσεις για αυτό το άρθρο. Ο αριθμός αναθεώρησης και η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης αυτού του άρθρου μπορεί να υποδεικνύουν συντακτικές ή δομικές αναθεωρήσεις δευτερεύουσας σημασίας σε αυτό το άρθρο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.
ΗμερομηνίαΑναθεωρήσεις:
20 Απριλίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Ενημέρωση της ενότητας "Αιτία" για να καταργηθεί το AVG Anti-Virus Control Center (της Grisoft, Inc), και το BricoPack Vista Inspirat (της CrystalXP), από τη λίστα των επηρεαζόμενων προγραμμάτων. Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτά τα προγράμματα δεν επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα.
 • Προστέθηκε η ενότητα "Παρόμοια προβλήματα και λύσεις" για να τεκμηριωθεί παρόμοιο ζήτημα στο AVG Anti-Virus Control Center (της Grisoft, Inc), και στο BricoPack Vista Inspirat (της CrystalXP).
18 Απριλίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Προστέθηκαν οι ενότητες "Συμπτώματα του προβλήματος" και "Βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος" για τους πελάτες.
 • Μετακινήθηκε η λίστα των προγραμμάτων που επηρεάζονται σε έναν πίνακα της ενότητας "Αιτία". Ενημερώθηκε ο πίνακας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες έκδοσης για τις εκδόσεις του CD-Tag και του TUGZip που επηρεάζονται.
 • Δημιουργήθηκε η ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες για προχωρημένους χρήστης" για την ενότητα "Αιτία", την υπάρχουσα ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση", την ενότητα "Κατάσταση" και την ενότητα "Αναφορές".
 • Δημιουργήθηκε η ενότητα "Γνωστά θέματα" για να την τεκμηρίωση ενός γνωστού ζητήματος που αφορά αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Εάν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 928843 (MS07-008) μετά την ενημερωμένη έκδοση 935448, τότε πρέπει να επανεγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 935448.
 • Ενημέρωση της ενότητας "Αιτία" ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα προγράμματα που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα. Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει τα προγράμματα AVG Anti-Virus Control Center (κατασκευάζεται από την Grisoft, Inc) έκδοσης 7.5; BMC PATROL (κατασκευάζεται από την BMC Software, Inc) έκδοσης 7.1 και BricoPack Vista Inspirat (κατασκευάζεται από την CrystalXP) έκδοσης 1.1.
12 Απριλίου 2007Σε αυτό το άρθρο έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Ενημέρωση της ενότητας "Συμπτώματα" ώστε να περιλαμβάνει τις πληροφορίες έκδοσης για τις επηρεαζόμενες εκδόσεις του Realtek HD Audio Control Panel και για να τεκμηριωθεί ότι η Realtek έχει κυκλοφορήσει την έκδοση 1.64 για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
 • Ενημέρωση της ενότητας "Συμπτώματα" ώστε να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσθετο πρόγραμμα που επηρεάζεται από αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει επιβεβαίωση της Microsoft ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει το Suunto Ski Manager (κατασκευάζεται από τη Suunto), έκδοσης 1.0.2 , 1.1 και 1.2. .
 • Ενημέρωση της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ώστε να προστεθούν πληροφορίες προϋποθέσεων, έναρξης και αρχείων για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτές οι πληροφορίες καταργήθηκαν αθέλητα στις 10 Απριλίου 2007.
 • Ενημέρωση της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ώστε να προστεθούν πληροφορίες ανάπτυξης, κατάργησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Προσθήκη αυτού του πίνακα για την παράθεση των κυριοτέρων τεχνικών αναθεωρήσεων σε αυτό το περιεχόμενο.
10 Απριλίου 2007
 • Ενημέρωση της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ώστε να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης στο Windows Update και στο Microsoft Update.
 • Ενημέρωση της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ώστε να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες WSUS και το SMS.
6 Απριλίου 2007Ενημέρωση της ενότητας "Συμπτώματα" ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα προγράμματα που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει επιβεβαίωση της Microsoft ότι αυτό το πρόβλημα επηρεάζει το ElsterFormular (κατασκευάζεται από την Elster), έκδοσης 2006 και 2007, το TUGZip (κατασκευάζεται από την Christian Kindahl) και το CD-Tag (κατασκευάζεται από την Claremont Software).
3 Απριλίου 2007Ενημέρωση της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ώστε να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center).
3 Απριλίου 2007Αρχική έκδοση αυτού του άρθρου για την τεκμηρίωση του προβλήματος που επηρέασε το Realtek HD Audio Control Panel και τη διαθεσιμότητα μιας επείγουσας επιδιόρθωσης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 935448 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/03/2007 11:54:52 - Αναθεώρηση: 7.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB935448
Σχόλια