Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για τις εκδόσεις των Windows Vista που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα Windows BitLocker Drive Encryption

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού 935509. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τις εκδόσεις των Windows Vista οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" και οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα Windows BitLocker Drive Encryption.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι προαπαιτούμενο για το Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βοηθά στη βελτίωση της αξιοπιστίας κατά την εγκατάσταση ή την κατάργηση του Windows Vista SP1.
Περισσότερες πληροφορίες
Απαιτούνται δύο ή τρεις ενημερωμένες εκδόσεις πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1. Οι ενημερωμένες εκδόσεις που απαιτούνται εξαρτώνται από την έκδοση των Windows Vista που αναβαθμίζετε. Prerequisite update 935509 is only applicable to Windows Vista Enterprise and to Windows Vista Ultimate. Οι άλλες προαπαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για όλες τις εκδόσεις των Windows Vista.

Πριν από την έκδοση του Windows Vista SP1, αυτές οι προαπαιτούμενες εκδόσεις θα παραδοθούν σε περισσότερους χρήστες μέσω του Windows Update ως μέρος τακτικά προγραμματισμένων μηνιαίων ενημερωμένων εκδόσεων. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις θα εγκατασταθούν μαζί με άλλες ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες απαιτούν επανεκκίνηση του υπολογιστή. Δεν θα απαιτείται πρόσθετη επανεκκίνηση. Κατά συνέπεια, αυτή η μέθοδος παράδοσης θα απλοποιήσει την εγκατάσταση αυτών των προαπαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων.

Οι πελάτες οι οποίοι αποφασίζουν να εγκαταστήσουν το Windows Vista SP1 χρησιμοποιώντας το αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης, αντί να χρησιμοποιήσουν το Windows Update, δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν ξεχωριστά τα προαπαιτούμενα πακέτα. Τα προαπαιτούμενα πακέτα θα εγκατασταθούν από το αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης, εάν είναι απαραίτητα.

Οι ακόλουθες τρεις ενημερωμένες εκδόσεις απαιτούνται πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista SP1. Ωστόσο, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις συνιστώνται επίσης στην περίπτωση που δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις βοηθούν στη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων κατά την εγκατάσταση μελλοντικών ξεχωριστών ενημερωμένων εκδόσεων από τη Microsoft.
 • Η ενημερωμένη έκδοση 935509 περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση την οποία πρέπει να έχετε για να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε υπολογιστές με δυνατότητα Windows BitLocker Drive Encryption. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες εκδόσεις των Windows Vista, οι οποίες περιλαμβάνουν το Windows BitLocker Drive Encryption:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι απαραίτητη για την επιτυχή εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε εκείνες τις εκδόσεις.
 • Η ενημερωμένη έκδοση 938371 ενημερώνει διάφορα εσωτερικά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από τα Windows Vista προκειμένου να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία το Service Pack 1. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εφαρμόζεται ξεχωριστά πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Windows Vista SP1 μπορεί να εγκατασταθεί ή καταργηθεί από τον υπολογιστή. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι απαραίτητη για την επιτυχή εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε όλες τις εκδόσεις των Windows Vista. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web αμέσως μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 935509 και πριν από την κυκλοφορία του Vista SP1.
 • Η ενημερωμένη έκδοση 937287 είναι ένα προαπαιτούμενο πακέτο, το οποίο περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για το λογισμικό εγκατάστασης των Windows Vista. Το λογισμικό εγκατάστασης είναι το στοιχείο που χειρίζεται την εγκατάσταση και την κατάργηση των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, τα πακέτα γλώσσας, τις προαιρετικές δυνατότητες των Windows και τα Service Pack. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι απαραίτητη για την επιτυχή εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε όλες τις εκδόσεις των Windows Vista. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web αμέσως μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 935509 και πριν από την κυκλοφορία του Windows Vista SP1.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού 935509 είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία του Windows Update στο Web. Για αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια (Security).
 2. Στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for updates).

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά μια ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες κατάργησης ενημερωμένης έκδοσης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 935509 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2008 10:11:28 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • atdownload kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc KB935509
Σχόλια