Είσοδος

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Media Center για τα Windows Vista Ιουνίου 2007

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει εκδώσει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Media Center για τα Windows Vista Ιουνίου 2007. Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων προορίζεται για υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista Home Premium ή Windows Vista Ultimate.
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από αυτή την ενημερωμένη έκδοση

Εκτός από τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που περιέχονται στις ενημερωμένες εκδόσεις που αναφέρονται στην ενότητα "Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης", η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Media Center για τα Windows Vista Ιουνίου 2007 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
  • Αρκετές ενημερώσεις κώδικα για την Πλατφόρμα Επεκτασιμότητας του Media Center
  • Μια ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο Digital Cable Card, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη υποστήριξη για την αλληλεπίδραση μεταξύ του ψηφιακού καλωδιακού δέκτη, της CableCARD και του Media Center

Πληροφορίες για επεκτάσεις του Windows Media Center

Οι επεκτάσεις του Windows Media Center, όπως το Microsoft Xbox 360, χρησιμοποιούν θύρες δικτύου για να επικοινωνούν μέσω δικτύου με υπολογιστές που εκτελούν τα Windows Vista Home Premium ή τα Windows Vista Ultimate. Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων του Windows Media Center οι παράμετροι των οποίων μπορεί να έχουν ρυθμιστεί παλαιότερα ως "εγκεκριμένες" ή "επιτρεπτές" από τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή. Αν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο το τείχος προστασίας ώστε να επιτραπεί στις νέες εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων να έχουν πρόσβαση στις θύρες. Εάν δεν εκτελέσετε αυτές τις ενημερώσεις στο τείχος προστασίας, οποιεσδήποτε προσπάθειες σύνδεσης του Windows Media Center Extender με τον υπολογιστή του Media Center ενδέχεται να είναι ανεπιτυχείς.

Πληροφορίες λήψης

Για να αποκτήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Media Center για τα Windows Vista Ιουνίου 2007, μπορείτε να την φορτώσετε από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web ή από το "Κέντρο λήψης των Windows" (Windows Download Center).

Τοποθεσία του Windows Update στο Web

Κέντρο λήψης των Windows (Download Center)

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Media Center για τα Windows Vista
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου KB935652 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου KB935652 (Ελληνική έκδοση).
Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Media Center για τα Windows Vista, για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου KB935652 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου KB935652 (Ελληνική έκδοση).
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Ιουνίου 07

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 935652 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:46:33 - Αναθεώρηση: 3.0

  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbfix kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix kbqfe atdownload KB935652
Σχόλια