Περιγραφή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για την ιδιότητα MimeMap και για την ιδιότητα ScriptMaps στις υπηρεσίες IIS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:936496
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τοMimeMapη ιδιότητα και για τοScriptMapsη ιδιότητα στις υπηρεσίες πληροφοριών Internet (IIS).
Περισσότερες πληροφορίες

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την ιδιότητα MimeMap στις υπηρεσίες IIS 6.0

ΕπέκτασηΤύπος MIME
.Raήχος/x-pn-realaudio
.sv4crcεφαρμογή/x-sv4crc
.spcεφαρμογή/x-pkcs7-πιστοποιητικά
.pmcεφαρμογή/x-perfmon
.Litεφαρμογή/x-ms-αναγνώστη
.crdεφαρμογή/x-mscardfile
.ispεφαρμογή/x-internet-εγγραφή
.wmlscApplication/vnd.wap.wmlscriptc
.vstApplication/vnd.Visio
.ttfεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.PFMεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.csvεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.aafεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.htaεφαρμογή/hta
0.323κείμενο/h323
.mhtmlmessage/rfc822.
.midiήχος/δεκαετίας
.p7rεφαρμογή/x-pkcs7-certreqresp
.mnyεφαρμογή/x-msmoney
.clpεφαρμογή/x-msclip
.vsdApplication/vnd.Visio
.Lpkεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.binεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.xεφαρμογή/directx
.wvxβίντεο/x-ms-wvx
.vcfκείμενο/x-vcard
.HTCκείμενο/x-στοιχείο
.httκείμενο/webviewhtml
.htext/plain
.mhtmessage/rfc822.
.midήχος/δεκαετίας
.p7bεφαρμογή/x-pkcs7-πιστοποιητικά
.gzεφαρμογή/x-gzip
.DVIεφαρμογή/x-dvi
.cpioεφαρμογή/x-cpio
.vdxApplication/vnd.Visio
.XLMεφαρμογή/vnd.ms-excel
.fdfApplication/vnd.fdf
.setregεφαρμογή/σύνολο-δήλωσης-ενεργοποίησης
.EPSεφαρμογή/postscript
.p7sεφαρμογή/pkcs7-υπογραφή
.TOCεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.MDPεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.ICSεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.chmεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.asiεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.afmεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.evyεφαρμογή/envoy
.wmpβίντεο/x-ms-wmp
.qtβίντεο/quicktime
.mpv2βίντεο/mpeg
.XSLTκείμενο/xml
.ETXκείμενο/x-setext
.codεικόνα/cis-cod
.sndΒασική/ήχου
.auΒασική/ήχου
.manεφαρμογή/x-troff-man
.qtlεφαρμογή/x-quicktimeplayer
.pmwεφαρμογή/x-perfmon
.classΒοηθητική εφαρμογή/x-java-εφαρμογή
.IIIεφαρμογή/x-iphone
.cshεφαρμογή/x-csh
.zεφαρμογή/x-συμπίεση
.vtxApplication/vnd.Visio
.vswApplication/vnd.Visio
.wpsεφαρμογή/vnd.ms-λειτουργεί
.PSεφαρμογή/postscript
.p7cεφαρμογή/pkcs7-mime
.thnεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.dotεφαρμογή/msword
.doc The document name or path is not valid. Try these suggestions. * Check the file permissions for the document or drive.* Use the File Open dialog box to locate the documentεφαρμογή/msword
.SGMLκείμενο/sgml
.nwsmessage/rfc822.
.pbmεικόνα/x-φορητό-bitmap
.iefεικόνα/ief
.wavήχος/wav
.texiεφαρμογή/x-texinfo
.mvbεφαρμογή/x-msmediaview
.hdfεφαρμογή/x-hdf
.vsxApplication/vnd.Visio
.psmεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.Javaεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.eotεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.jarεφαρμογή/java-αρχειοθέτησης
.mpegβίντεο/mpeg
.xsfκείμενο/xml
.Maptext/plain
.ulsκείμενο/iuls
.rfεικόνα/vnd.rn-realflash
.m3uήχος/x-mpegurl
.wmaήχος/x-ms-wma
.aifcήχος/aiff
.mdbεφαρμογή/x-msaccess
.stlApplication/vnd.MS-PKI.stl
.setpayεφαρμογή/σύνολο-πληρωμή-ενεργοποίησης
.prmεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.mixεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.lzhεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.hhkεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.xafx-κόσμο/x-vrml
.flrx-κόσμο/x-vrml
.ivfβίντεο/x-ivf
.cnftext/plain
.asmtext/plain
.tiffεικόνα/tiff
.waxήχος/x-ms-κέρινη
.MSεφαρμογή/x-troff-ms
.tclεφαρμογή/x-tcl
.sharεφαρμογή/x-shar
.Shεφαρμογή/x-εμφάνιση
.NCεφαρμογή/x-netcdf
.hlpεφαρμογή/winhlp
.odaεφαρμογή/oda
.PFBεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.flaεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.wmβίντεο/x-ms-wm
.RGBεικόνα/x-rgb
.PPMεικόνα/x-φορητό-pixmap
.RAMήχος/x-pn-realaudio
.sitεφαρμογή/x-stuffit
.dirεφαρμογή/x-σκηνοθέτη
.mppεφαρμογή/vnd.ms-έργο
.xlaεφαρμογή/vnd.ms-excel
.ssmεφαρμογή/streamingmedia
.axsεφαρμογή/olescript
.odsεφαρμογή/oleobject
.PSPεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.jpbεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.wrzx-κόσμο/x-vrml
.m1vβίντεο/mpeg
.mnoκείμενο/xml
.cmxεικόνα/x-cmx
.jpegεικόνα/jpeg
.dibεικόνα/bmp
.rmiήχος/δεκαετίας
.aiffήχος/aiff
.wmdεφαρμογή/x-ms-wmd
.wriεφαρμογή/x-mswrite
.pubεφαρμογή/x-mspublisher
.insεφαρμογή/x-internet-εγγραφή
.WKSεφαρμογή/vnd.ms-λειτουργεί
.xlsεφαρμογή/vnd.ms-excel
.Aiεφαρμογή/postscript
.CRLεφαρμογή/pkix-crl
.qxdεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.dwpεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.xofx-κόσμο/x-vrml
.wmvβίντεο/x-ms-wmv
.NSCβίντεο/x-ms-asf
.mpaβίντεο/mpeg
.PNMεικόνα/x-φορητό-anymap
.RPMήχος/x-pn-realaudio-Προσθήκη
.aifήχος/x-aiff
.Meεφαρμογή/x-troff-εγώ
.pmlεφαρμογή/x-perfmon
.trmεφαρμογή/x-msterminal
.m13εφαρμογή/x-msmediaview
.jsεφαρμογή/x-javascript
.dxrεφαρμογή/x-σκηνοθέτη
.xltεφαρμογή/vnd.ms-excel
.xlcεφαρμογή/vnd.ms-excel
.p10εφαρμογή/pkcs10
.smiεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.seaεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.hqxεφαρμογή/mac-binhex40
.splεφαρμογή/futuresplash
.Movieβίντεο/x-sgi-ταινίας
.lsfβίντεο/x-λα-asf
.txttext/plain
.jfifεικόνα/pjpeg
.jpeεικόνα/jpeg
.zipεφαρμογή/x-zip-συμπιεσμένο
.wmfεφαρμογή/x-msmetafile
.m14εφαρμογή/x-msmediaview
.latexεφαρμογή/x-latex
.wcmεφαρμογή/vnd.ms-λειτουργεί
.hhpεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.acaεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.jczεφαρμογή/liquidmotion
.wrlx-κόσμο/x-vrml
.wmxβίντεο/x-ms-wmx
.ASRβίντεο/x-ms-asf
.lsxβίντεο/x-λα-asf
.xslκείμενο/xml
.htmltext/html
.tifεικόνα/tiff
.derεφαρμογή/x-x 509-ca-πιστοποιητικού
.pfxεφαρμογή/x-pkcs12
.p12εφαρμογή/x-pkcs12
.curεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.hdmlκείμενο/x-hdml
.htmtext/html
.xbmεικόνα/x-xbitmap
.jpgεικόνα/jpeg
.texinfoεφαρμογή/x-texinfo
.xlwεφαρμογή/vnd.ms-excel
.RMεφαρμογή/vnd.rn-realmedia
.PDFεφαρμογή/pdf
.RARεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.PSDεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.infεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.emzεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.DSPεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.jckεφαρμογή/liquidmotion
.mpeβίντεο/mpeg
.mp2βίντεο/mpeg
.sctκείμενο/κώδικα
.RASεικόνα/x-cmu-raster
.swfεφαρμογή/x-shockwave-φλας
.wmzεφαρμογή/x-ms-wmz
.gtarεφαρμογή/x-gtar
.dcrεφαρμογή/x-σκηνοθέτη
.ppsεφαρμογή/vnd.ms-powerpoint
.p7mεφαρμογή/pkcs7-mime
.xsnεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.ocxεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.movβίντεο/quicktime
.wmlsText/vnd.wap.wmlscript
.cpptext/plain
.ctext/plain
.bastext/plain
.cssκείμενο/css
.artεικόνα/x-jg
.mp3ήχος/mpeg
.tεφαρμογή/x-troff
.roffεφαρμογή/x-troff
.Tarεφαρμογή/x-tar
.HHCεφαρμογή/x-oleobject
.scdεφαρμογή/x-msschedule
.pkoApplication/vnd.MS-PKI.pko
.sstApplication/vnd.MS-PKI.certstore
.ppt (PowerPoint cannot open the type of file represented by file_name .ppt)εφαρμογή/vnd.ms-powerpoint
.u32εφαρμογή/οκτάδα-ροής
.pcxεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.msiεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.exeεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.asdεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.fifβίντεο/mpeg
.mpgβίντεο/mpeg
.VMLκείμενο/xml"".xdr, text/plain
.vcstext/plain
.hxtκείμενο/html"
.emlmessage/rfc822.
.xpmεικόνα/x-xpixmap
.icoεικονίδιο/x-εικόνας
.gifεικόνα/gif
.dwfσχέδιο/x-dwf
.srcεφαρμογή/x-wais-προέλευσης
.TRεφαρμογή/x-troff
.pmrεφαρμογή/x-perfmon
.pmaεφαρμογή/x-perfmon
.dllεφαρμογή/x-msdownload
.bcpioεφαρμογή/x-bcpio
.wmlcApplication/vnd.wap.wmlc
.wdbεφαρμογή/vnd.ms-λειτουργεί
.potεφαρμογή/vnd.ms-powerpoint
.rtfεφαρμογή/rtf
.prfφωτογραφίες-εφαρμογή/κανόνες
.snpεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.cabεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.aviβίντεο/x-msvideo
.asfβίντεο/x-ms-asf
.DTDκείμενο/xml
.wmlText/vnd.wap.wml
.vbsκείμενο/vbscript
.rtxκείμενο/richtext
.dlmκείμενο/dlm
.xwdεικόνα/x-xwindowdump
.PGMεικόνα/x-φορητό-graymap
.bmpεικόνα/bmp
.crtεφαρμογή/x-x 509-ca-πιστοποιητικού
.ustarεφαρμογή/x-ustar
.texεφαρμογή/x-tex
.sv4cpioεφαρμογή/x-sv4cpio
.tgzεφαρμογή/x-συμπιεσμένο
.cdfεφαρμογή/x-cdf
.vssApplication/vnd.Visio
.catApplication/vnd.MS-PKI.seccat
.prxεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.pczεφαρμογή/οκτάδα-ροής
.acxεφαρμογή/internet-ιδιότητα-ροής
.WSDLκείμενο/xml
.discoκείμενο/xml
.xsdκείμενο/xml
.wbmpImage/vnd.wap.wbmp
.pngεικόνα/png
.pnzεικόνα/png
.smdήχος/x-smd
.smzήχος/x-smd
.smxήχος/x-smd
.mmfεφαρμογή/x-smaf
.Applicationεφαρμογή/x-ms-εφαρμογής
.manifestεφαρμογή/x-ms-διακήρυξη
.Deployεφαρμογή/οκτάδα-ροής

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την ιδιότητα ScriptMaps στις υπηρεσίες IIS 6.0

ΕπέκτασηΑντιστοίχιση
.asp%systemroot%\system32\inetsrv\asp.dll
.cer%systemroot%\system32\inetsrv\asp.dll
.cdx%systemroot%\system32\inetsrv\asp.dll
.asa%systemroot%\system32\inetsrv\asp.dll
.idc%systemroot%\system32\inetsrv\httpodbc.dll
.shtm%systemroot%\system32\inetsrv\ssinc.dll
.shtml%systemroot%\system32\inetsrv\ssinc.dll
.stm%systemroot%\system32\inetsrv\ssinc.dll
.asax%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.ascx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.ashx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.asmx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.aspx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.axd%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.vsdisco%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
rem%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.soap%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.config%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.CS%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.CSPROJ%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.vb%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.VBPROJ%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.webinfo%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.licx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.resx%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll
.Resources%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll

Ρυθμίσεις για την ιδιότητα MimeMaps που προστέθηκαν στο IIS 7.0

ΕπέκτασηMimeMap
.xlsxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.Sheet
.xltxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.Template
.potxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.Template
.ppsxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
.pptxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.Presentation
.sldxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.Slide
.docxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.WordprocessingML.Document
.dotxApplication/vnd.openxmlformats-officedocument.WordprocessingML.Template
.xlamApplication/vnd.MS-Excel.AddIn.macroEnabled.12
.xlsbApplication/vnd.MS-Excel.Sheet.Binary.macroEnabled.12

Προεπιλεγμένο πρόγραμμα χειρισμού αντιστοιχίσεις που εγκαθίστανται με τις υπηρεσίες IIS 7.0

Τις αντιστοιχίσεις χειρισμού που εγκαθίστανται με τις υπηρεσίες IIS 7.0 περιλαμβάνει τρεις τύπους αντιστοιχίσεις:
  • Αντιστοιχίσεις δέσμης ενεργειών
  • Οι αντιστοιχίσεις διαχειριζόμενο δείκτη χειρισμού
  • Οι αντιστοιχίσεις λειτουργικής μονάδας
Τις ακόλουθες προεπιλεγμένες αντιστοιχίσεις χειρισμού που εγκαθίστανται με το IIS 7.0.
ΕπέκτασηΟι αντιστοιχίσεις χειρισμού
.asp%windir%\system32\inetsrv\asp.dll
WebResource.axdSystem.Web.handlers.AssemblyResourceLoader
.axd%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
remΈκδοση System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpRemotingHandlerFactory, System.Runtime.Remoting, = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089
.soapΈκδοση System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpRemotingHandlerFactory, System.Runtime.Remoting, = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089
.aspxSystem.Web.UI.PageHandlerFactory
.ashxSystem.Web.UI.SimpleHandlerFactory
.cer%windir%\system32\inetsrv\asp.dll
.stmServerSideIncludeModule
.shtmServerSideIncludeModule
.shtmlServerSideIncludeModule
WebAdmin.axdSystem.Web.handlers.WebAdminHandler
.asmxΈκδοση System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory, System.Web.Services, = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936496 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/24/2010 11:35:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Internet Information Services 7.0, Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB936496 KbMtel
Σχόλια