Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η εφαρμογή ή το στοιχείο ελέγχου δεν εκτελείται, όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε ετικέτες HREF του .NET Framework 1.0 σε εκτελέσιμη εφαρμογή διαχείρισης ή στοιχείο ελέγχου

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Προσπαθείτε να εκτελέσετε ετικέτες HREF του Microsoft .NET Framework 1.0 σε εκτελέσιμη εφαρμογή διαχείρισης (.exe) ή στοιχείο ελέγχου. Προσπαθείτε να εκτελέστε τις ετικέτες HREF από το Internet ή από ζώνες Intranet. Σε αυτό το σενάριο, η εφαρμογή ή το στοιχείο ελέγχου δεν εκτελούνται.

Σημείωση Αν έχετε νεότερη έκδοση του .NET Framework εγκατεστημένη στον υπολογιστή, εκτελέσιμη εφαρμογή διαχείρισης ή στοιχείο ελέγχου μπορεί να λειτουργήσουν. Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί επίσης να εκτελεστούν στην παλαιότερη συμβατή έκδοση του .NET Framework που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή. (Για παράδειγμα, στοιχεία ελέγχου που είχαν δημιουργηθεί στο .NET Framework 1.0 εκτελούνται πάντα στο .NET Framework 1.1 ή στο .NET Framework 2.0.) Οι εκτελέσιμες εφαρμογές διαχείρισης εκτελούνται σε νεότερη συμβατή έκδοση του .NET Framework εάν το .NET Framework βάση του οποίου δημιουργήθηκαν δεν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή. (Για παράδειγμα, εφαρμογές που δημιουργήθηκα στο .NET Framework 1.0 εκτελούνται στο .NET Framework 1.1 και στο .NET Framework 2.0.)

Σημείωση Οι εκτελέσιμες εφαρμογές διαχείρισης είναι γνωστές και ως εφαρμογές χωρίς ανάπτυξη ή ως εφαρμογές ανάπτυξης μηδενικής επίπτωσης.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή οι εκτελέσιμες εφαρμογές διαχείρισης ή τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να περιέχουν μη αξιόπιστο κωδικό. Από προεπιλογή, το .NET Framework 1.0 δεν σας επιτρέπει να εκτελέσετε εκτελέσιμες εφαρμογές διαχείρισης ή στοιχεία ελέγχου.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Δεν συνιστάμε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπος αντιμετώπισης. Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1 Προσθήκη της τοποθεσίας Web που περιέχει την εκτελέσιμη εφαρμογή διαχείρισης ή το στοιχείο ελέγχου στη ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών (Trusted sites).

Μέθοδος 2 Για εκτελέσιμες εφαρμογές διαχείρισης, αναβαθμίστε την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ανάπτυξης ClickOnce του .NET Framework 2.0, και στη συνέχεια εγκαταστήστε το .NET Framework 2.0 ή νεότερη έκδοση του .NET Framework στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ClickOnce, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά): Μέθοδος 3 Για στοιχεία ελέγχου, εγκαταστήστε το .NET Framework 2.0 ή νεότερη έκδοση του .NET Framework στον υπολογιστή. Τα στοιχεία ελέγχου θα εκτελεστούν στο .NET Framework 2.0 και σε νεότερες εκδόσεις του .NET Framework.

Μέθοδος 4 Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή ώστε οι εφαρμογές Internet να εκτελούνται στην έκδοση 1.0 του .NET Framework. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  4. Πληκτρολογήστε EnableIEAssembliesV1.0, και πιέστε ENTER.
  5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  6. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Σημείωση Από προεπιλογή, η ζώνη Internet είναι ήδη απενεργοποιημένη στην πολιτική ασφαλείας πρόσβασης σε κώδικα (CAS) για το .NET Framework 1.0. Επομένως, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη ζώνη Internet στην πολιτική CAS. Επιπλέον, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεθόδους αντιμετώπισης που αναφέρθηκαν νωρίτερα σε αυτήν την ενότητα ώστε οι εφαρμογές ή τα στοιχεία ελέγχου να εκτελούνται με επιτυχία από τη ζώνη Internet στον υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936597 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 18:58:00 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB936597
Σχόλια