Λείπουν εικονίδια από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), το "Κέντρο υποδοχής" (Welcome Center) ή παιχνίδια στα Windows Vista

Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τα Windows Vista, αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:
  • Λείπουν εικονίδια από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  • Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήσει στιγμιαία, αλλά ο "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel) δεν ξεκινά.
  • Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το "Κέντρο υποδοχής" (Welcome Center). Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογήσετε welcome center (κέντρο υποδοχής) στο πλαίσιο Εκκίνηση αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Κέντρο υποδοχής (Welcome Center) της λίστας Προγράμματα (Programs), δεν συμβαίνει τίποτα.
  • Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε παιχνίδια στα Windows Vista, όπως το "Σκάκι" (Chess) ή τον "Ναρκαλιευτή" (Minesweeper). Όταν επιχειρείτε να ξεκινήσετε τα παιχνίδια, δεν συμβαίνει τίποτα.
Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να παρουσιάζονται περιοδικά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
929637 Μήνυμα λάθους στη διάρκεια της εκκίνησης των Windows Vista, εάν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα Nero InCD και είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Ειδικός χώρος συγκέντρωσης" (Special pool) στο βοηθητικό πρόγραμμα "Επιβεβαίωση προγράμματος οδήγησης" (Driver Verifier): "Stop 00000050"
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Properties

Article ID: 936686 - Last Review: 07/21/2011 19:42:00 - Revision: 1.2

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

  • kbvistasp1fix kbtshoot kbbug kbexpertisebeginner KB936686
Feedback