Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 και του Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft έχει εκδώσει Service Pack για το Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 και για το Microsoft Windows SharePoint Services Language Packs 3.0. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από τα Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση των Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο τα Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα προγράμματα Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) και Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1 (SP1) περιέχουν βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows SharePoint Services 3.0 SP1 και στο Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 και Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 και επιδιορθώνονται από το Windows SharePoint Services 3.0 SP1 και το Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsSharePointService30_Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Service Pack

Τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 SP1 και Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 διορθώνουν τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942388 Ζητήματα τα οποία επιδιορθώνονται στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 από το Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2
942618 Οι διακόπτες γραμμής εντολών /log και /passive δεν λειτουργούν όπως αναμένεται όταν εκτελείτε το πακέτο εγκατάστασης, το οποίο περιέχει τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 και Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1
942621 Ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων των προϊόντων και τεχνολογιών του SharePoint" (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) εκτελείται απροσδόκητα όταν χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα 2007 Microsoft Office System Servers ή Windows SharePoint Services 3.0 και εφαρμόσετε ένα Service Pack, μια ενημερωμένη έκδοση ή μια επείγουσα επιδιόρθωση
Οι ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Οκτωβρίου 2007 θα χαθούν όταν εγκαταστήσετε το Windows SharePoint Services 3.0 SP1:
 • Μετονομάζετε μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν προσθέσετε ένα νέο χρήστη στη συλλογή τοποθεσιών, το ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος που λαμβάνει ο νέος χρήστης περιέχει το παλιό όνομα τοποθεσίας.
 • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο Application Definition Designer για την εισαγωγή ενός μοντέλου βάσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνεται στο εργαλείο Business Data Catalog Definition Editor tool (εργαλείο BDC) του software development kit (SDK) για το Microsoft Office SharePoint Server 2007. Μετά από την εισαγωγή του μοντέλου βάσης δεδομένων, η συμβολοσειρά σύνδεσης της βάσης δεδομένων είναι κενή.
 • Όταν εκτελείτε το SPWriter.exe, το πρόγραμμα κλείνει απροσδόκητα, εμφανίζοντας ένα μήνυμα λάθους στη λειτουργική μονάδα Oleaut32.dll. Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε από μια επείγουσα επιδιόρθωση που μετακίνησε τη λειτουργία GetTimeZoneMoveParameters() στο τέλος της λειτουργικής μονάδας Owssvr.dll.
 • Κάνετε μετεγκατάσταση λογαριασμών χρήστη σε μια νέα συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραμμής εντολών Stsadmin.exe. Κατά την ανίχνευση της νέας συλλογής τοποθεσιών, εμφανίζονται τα σφάλματα συμβάντος 6482 και 6875 στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Αυτό το ζήτημα εμφανίζεται όταν το SID του χρήστη στο Windows SharePoint Services 3.0 δεν είναι έγκυρο.
 • Χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο σε μια συλλογή τοποθεσιών του Windows SharePoint Services 3.0. Εάν δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα, όλα τα τυπικά τμήματα Web ενδέχεται να μην διαθέσιμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τμήματος Web (Add a Web Part).
 • Κατά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, ορισμένες υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να σταματήσουν εσφαλμένα. Όταν εμφανιστεί αυτό το ζήτημα μετά από την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Συνδέεστε με μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν η σελίδα περιέχει ένα τμήμα Web ημερολογίου που έχει οριστεί σε προβολή ημερολογίου, η σελίδα ενδέχεται να μην φορτωθεί σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί στην περίπτωση που δεν έχετε δικαίωμα ανάγνωσης της λίστας "Ημερολόγιο" (Calendar ).

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του Service Pack

942619 Μετά από την εφαρμογή του Windows SharePoint Services 3.0 SP1, καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής του διακομιστή: "Ο χρήστης, η ομάδα ή ο ρόλος 'WSS_Content_Application_Pools' υπάρχει ήδη στην τρέχουσα βάση δεδομένων" (User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database)
942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007
944447 Μετά από την εγκατάσταση του 2007 Office System Servers SP1 ή του Windows SharePoint Services 3.0 SP1 σε ένα διακομιστή όπου υπάρχει εγκατεστημένο το Foxit PDF IFilter, οι τύποι εγγράφου .pdf δεν καταχωρούνται στο ευρετήριο

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των Service Pack

Τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 SP1 και Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 μπορείτε να τα βρείτε στο "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη των Service Pack και για να αποκτήσετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32-bit edition και 64-bit edition
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32-bit edition
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 64-bit edition
Εάν κάνετε εγκατάσταση του Windows SharePoint Services 3.0 για πρώτη φορά αντί για αναβάθμιση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης σε Windows SharePoint Services 3.0 SP1, μπορείτε να κάνετε λήψη των ακόλουθων αρχείων. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τα πρωτότυπα αρχεία του Windows SharePoint Services 3.0 και του Windows SharePoint Services 3.0 SP1.
Windows SharePoint Services 3.0 με Windows SharePoint Services 3.0 SP1
Windows SharePoint Services 3.0 με Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 64-bit edition

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack

Τα Service Pack περιέχουν αρχεία των οποίων οι εκδόσεις παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στους πίνακες.

Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία που παρατίθενται στους πίνακες είναι ήδη εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).

  Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
 2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στις καρτέλες Γενικά (General) και Έκδοση (Version), εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου Outlfltr.dat που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32-bit edition and 64-bit edition
Stswwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το αρχείο Stswwsp1.msp, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Σημείωση Τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 SP1 32-bit edition και 64-bit edition περιλαμβάνουν επίσης το ακόλουθο αρχείο .msp, το οποίο περιλαμβάνεται στα πακέτα Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 32-bit edition και 64-bit edition:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32-bit edition και 64-bit edition
Wsslpksp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Bform.jsΔεν εφαρμόζεται
Core.jsΔεν εφαρμόζεται
Form.jsΔεν εφαρμόζεται
Init.jsΔεν εφαρμόζεται
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsΔεν εφαρμόζεται
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Τα προγράμματα Windows SharePoint Services 3.0 SP1 και Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 αποτελούνται από πλήρη αρχεία Microsoft Windows Installer (αρχεία .msp). Τα αρχεία .msp περιέχονται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Τα ακόλουθα αρχεία .msp διανέμονται σε αυτά τα Service Pack.
Όνομα αρχείουΠεριγραφή
Stswwsp1.mspΙσχύει για το Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspΙσχύει για το Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspΙσχύει για το Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspΙσχύει για το Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
wss3 wss30 wss3.0 windows sharepoint services 3.0 office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2007 ενημέρωση κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 936988 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2007 12:00:51 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988
Σχόλια