Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Project 2007 Service Pack 1 και του Project Language Pack 2007 Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε Service Pack για το Microsoft Office Project 2007 και το Microsoft Office Project Language Pack 2007. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από τα Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένα τα Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα προγράμματα Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1 (SP1) and Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) παρέχουν τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office Project 2007 και του Microsoft Office Project Language Pack 2007. Τα Service Pack περιέχουν βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτά τα Service Pack κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στα προγράμματα Project 2007 και Project Language Pack 2007 και επιδιορθώνονται από το Project 2007 SP1 και το Project Language Pack 2007 SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από τα Service Pack

Τα προγράμματα Project 2007 SP1 και Project Language Pack 2007 SP1 διορθώνουν τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942386 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στον Project 2007 από το Office Project 2007 Service Pack 1

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack
942621 Ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων των προϊόντων και τεχνολογιών του SharePoint" (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard) εκτελείται απροσδόκητα όταν χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα 2007 Microsoft Office System Servers ή Windows SharePoint Services 3.0 και εφαρμόσετε ένα Service Pack, μια ενημερωμένη έκδοση ή μια επείγουσα επιδιόρθωση

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του Service Pack

942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των Service Pack

Project 2007 SP1
Το Project 2007 SP1 βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). ια να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack και για να αποκτήσετε οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Project Language Pack 2007 SP1
Το Project Language Pack 2007 SP1 βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack και να αποκτήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτά τα Service Pack χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να καταργήσετε τα προγράμματα Project 2007 SP1 και Project Language Pack 2007 SP1 από τον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε το Project 2007 και το Project Language Pack 2007. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε εκ νέου τα προγράμματα Project 2007 και Project Language Pack 2007 από το πρωτότυπο CD του Project 2007 και του Project Language Pack 2007 . Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003 ή του Office 2007

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης των Service Pack

Project 2007 SP1
Το Project 2007 SP1 περιέχει τα αρχεία που έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες.

ProjectWWsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Winproj.exe12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxΔεν εφαρμόζεται
Apex.thmxΔεν εφαρμόζεται
Atl80.dll8.0.50727.762
Atlconv.dll12.0.6211.1000
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlΔεν εφαρμόζεται
Colorscheme_concourse.xmlΔεν εφαρμόζεται
Concourse.eftxΔεν εφαρμόζεται
Concourse.thmxΔεν εφαρμόζεται
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlΔεν εφαρμόζεται
Fontscheme_concourse.xmlΔεν εφαρμόζεται
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nameext.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
P12migrationtool.exe12.0.6211.1000
Pj11od11.dll12.0.6211.1000
Pjresc.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Prjres.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Serconv.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Σημείωση Το πακέτο Project 2007 SP1 περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα αρχεία .msp, τα οποία περιέχονται στο πακέτο Project Language Pack 2007 SP1:
  • ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
  • ProjectMUIsp1-en-us.msp
  • Proofsp1-en-us.msp
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack εάν έχετε μια νεότερη έκδοση αυτών των αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του προγράμματος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη
Project Language Pack 2007 SP1
Το Project Language Pack 2007 SP1 περιέχει τα αρχεία που έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες.

ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ProjectMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack εάν έχετε μια νεότερη έκδοση αυτών των αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του πακέτου γλωσσών του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
945598 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης ενός εγκατεστημένου πακέτου γλωσσών του Office 2007

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Τα προγράμματα Project 2007 SP1 και Project Language Pack 2007 SP1 αποτελούνται από πλήρη αρχεία Microsoft Windows Installer (αρχεία .msp). Τα αρχεία .msp περιέχονται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Τα ακόλουθα αρχεία .msp διανέμονται σε αυτά τα Service Pack.
Όνομα αρχείουΠεριγραφή
ProjectWWsp1.mspΙσχύει για το Project 2007
Office64WWsp1.mspΙσχύει για το Project 2007
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για το Project Language Pack 2007
ProjectMUIsp1-en-us.mspΙσχύει για το Project Language Pack 2007
Proofsp1-en-us.mspΙσχύει για το Project Language Pack 2007

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το Project 2007 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά συγκεκριμένα στοιχεία του Project 2007 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το Project 2007 SP1, η τιμή για τη [λίστα_δυνατοτήτων] είναι η εξής:
REINSTALL=ALL
Για λεπτομερείς διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων για το 2007 Microsoft Office System, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 project 2007 office ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη_έκδοση λήψη 2007 ενημέρωση_κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937154 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2007 12:00:51 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007

  • kbtshoot kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB937154
Σχόλια