Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1 (SP1) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται στο Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Λεπτομέρειες του Service Pack

Ζητήματα που επιδιορθώνει το Service Pack

Αυτό το Service Pack επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα, για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
Στο Date Picker εμφανίζεται διπλός κινέζικος χαρακτήρας για το μήνα
Όταν προσθέτετε μια προβολή μήνα, χρησιμοποιώντας την Κινεζική (Ταϊβανέζικη) έκδοση του Calendar Printing Assistant for Outlook 2007, εμφανίζεται διπλός κινέζικος χαρακτήρας για το μήνα.
Το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 δεν φορτώνει σωστά τις κινέζικες συμβολοσειρές πόρων
Όταν ανοίγετε την Κινεζική (Χονγκ Κονγκ) έκδοση του Calendar Printing Assistant for Outlook 2007, το Calendar Printing Assistant δεν φορτώνει σωστά τις τις κινέζικες (Χονγκ Κονγκ) συμβολοσειρές πόρων. Οι συμβολοσειρές εμφανίζονται στα Αγγλικά.

Γνωστά θέματα

942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2
942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που περιγράφεται στο άρθρο 934062 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
934062 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Office 2007: 08.05.07

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1

Οι οδηγίες εγκατάστασης και οι στρατηγικές ανάπτυξης για το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 είναι διαθέσιμες στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel) για να καταργήσετε αυτό το Service Pack. Για να καταργήσετε το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1, πρέπει να καταργήσετε το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007. Στη συνέχεια, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 από το πρωτότυπο CD-ROM του Calendar Printing Assistant for Outlook 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
CPAOSP1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία που παρατίθενται στον πίνακα είναι εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).

    Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
  2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
  3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
  4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  5. Στις καρτέλες Γενικά (General) και Έκδοση (Version), εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου που είναι εγκατεστημένο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης της οικογένειας προγραμμάτων του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Αυτό το αρχείο περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμεται το αρχείο .msp που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείουΠεριγραφή
CPAOSP1-en-us.mspΑγγλική έκδοση του Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1, η τιμή της [λίστα_δυνατοτήτων] είναι η εξής.
REINSTALL=ALL
Για λεπτομερείς διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων για το Microsoft Office System 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937157 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2007 15:28:03 - Αναθεώρηση: 2.3

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

  • kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbdownload atdownload KB937157
Σχόλια