Περιγραφή του SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (SP1) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο SharePoint Designer 2007 SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το SharePoint Designer 2007 SP1 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στο SharePoint Designer 2007 και επιδιορθώνονται από το SharePoint Designer 2007 SP1.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ζητήματα που επιδιορθώνει το Service Pack

Το SharePoint Designer 2007 SP1 επιδιορθώνει το ακόλουθο ζήτημα, το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί παλαιότερα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):

Δεν μπορείτε να ενημερώσετε ένα πεδίο του SharePoint Designer 2007 όταν η μορφή ημερομηνίας μιας τοποθεσίας Web έχει οριστεί σε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Η μορφή ημερομηνίας μιας τοποθεσίας Web έχει οριστεί σε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ στο SharePoint Designer 2007. Επιπλέον, υπάρχει ένα πεδίο ημερομηνίας στη γραμμή DataFormWebPart. Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να ενημερώσετε άλλα πεδία στη γραμμή DataFormWebPart. Εάν η ημέρα του μήνα είναι η δωδέκατη ή πριν από τη δωδέκατη, αποθηκεύεται λάθος ημερομηνία στη βάση δεδομένων. Εάν η ημέρα του μήνα είναι μετά τη δωδέκατη, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Το SharePoint Designer 2007 SP1 αντιμετωπίζει ζητήματα τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft:
936960 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Microsoft Office 2007: 14.08.07
936514 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system και το πακέτο συμβατότητας για το 2007 Office system: 10.07.07
934062 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Office 2007: 08.05.07

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το SharePoint Designer 2007 SP1 περιλαμβάνει τις εξής παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:
934391 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18.05.07
934393 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το σύστημα του Office 2007: 08.05.07
932080 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 09.04.07

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

942101 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του Service Pack 1 για το Office 2007 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του Service Pack

942995 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2007 ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office 2007

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του SharePoint Designer 2007 SP1

Το SharePoint Designer 2007 SP1 βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack και να αποκτήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

Για πλήρη λειτουργία του SharePoint Designer 2007, εγκαταστήστε το Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το SharePoint Designer Language Pack 2007. Για να κάνετε λήψη του SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτό το Service Pack χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να καταργήσετε το SharePoint Designer 2007 SP1 από τον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε το SharePoint Designer 2007. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε εκ νέου το SharePoint Designer 2007, χρησιμοποιώντας το πρωτότυπο CD του SharePoint Designer 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003 ή του Office 2007

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack για το SharePoint Designer 2007

Το Service Pack περιέχει αρχεία με τις ακόλουθες ιδιότητες.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Proofsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
SharePointDesignerWWsp1.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxΔεν εφαρμόζεται
Apex.thmxΔεν εφαρμόζεται
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlΔεν εφαρμόζεται
Colorscheme_concourse.xmlΔεν εφαρμόζεται
Concourse.eftxΔεν εφαρμόζεται
Concourse.thmxΔεν εφαρμόζεται
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlΔεν εφαρμόζεται
Fontscheme_concourse.xmlΔεν εφαρμόζεται
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Leawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Spdesign.exe12.0.6211.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack για το SharePoint Designer Language Pack 2007

Το Service Pack περιέχει αρχεία με τις ακόλουθες ιδιότητες.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση αυτών των αρχείων που αναφέρονται στους πίνακες.

Για να εξακριβώσετε αν αυτά τα αρχεία είναι εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).

    Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
  2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
  3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
  4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  5. Στις καρτέλες Γενικά (General) και Έκδοση (Version), εξετάστε τις ιδιότητες αρχείου του αρχείου Outlfltr.dat που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

SharePoint Designer 2007 SP1

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Το αρχείο .msp περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής.

Τα ακόλουθα αρχεία .msp διανέμονται στο SharePoint Designer 2007 SP1.
Όνομα αρχείουΠεριγραφή
Clientsharedmuisp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer Language Pack 2007
Office64wwsp1.mspΙσχύει για το SharePoint Designer 2007
Proofsp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1
Sharepointdesignerwwsp1.mspΙσχύει για το SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Το αρχείο .msp περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής.

Τα ακόλουθα αρχεία .msp διανέμονται στο SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1.
Όνομα αρχείουΠεριγραφή
Clientsharedmuisp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer Language Pack 2007
Proofsp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer Language Pack 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspΙσχύει για το SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το SharePoint Designer 2007 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του SharePoint Designer 2007 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το SharePoint Designer 2007 SP1, η τιμή για τη [λίστα_δυνατοτήτων] είναι η εξής:
REINSTALL=ALL
Για λεπτομερείς διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων για το Microsoft Office System 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937162 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2007 15:28:03 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbgetsp atdownload kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix KB937162
Σχόλια