Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα αυτόνομα πακέτα του Windows Vista Service Pack 1 δεν περιέχουν τα ενημερωμένα αρχεία της Βοήθειας (Help) του Windows Vista Service Pack 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορα σενάρια όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα ενημερωμένα αρχεία της Βοήθειας (Help) του Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Πρέπει να εγκαταστήσετε να αρχεία βοήθειας με μη αυτόματο τρόπο, επειδή τα αυτόνομα πακέτα του Windows Vista SP1 δεν περιέχουν τα ενημερωμένα αρχεία της Βοήθειας (Help) για το Windows Vista Service Pack 1.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα αυτόνομα πακέτα του Windows Vista SP1 δεν περιέχουν τα ενημερωμένα αρχεία της Βοήθειας (Help) για το Windows Vista SP1.

Τα ενημερωμένα αρχεία βοήθειας (Help) των Windows Vista ονομάζονται "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files). Αυτά τα αρχεία διατίθενται σε ξεχωριστά πακέτα για κάθε γλώσσα.

Τα ενημερωμένα αρχεία βοήθειας (Help) έχουν εξαιρεθεί από τα αυτόνομα πακέτα του SP1 προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος των πακέτων. Ωστόσο, τα ενημερωμένα αρχεία βοήθειας (Help) των Windows Vista περιέχονται τόσο τις επίσημες εκδόσεις όσο και τις εκδόσεις ΟΕΜ των Windows Vista που περιλαμβάνονται στο SP1. Επομένως, εάν εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση μιας έκδοσης των Windows Vista που περιλαμβάνει το SP1, δεν χρειάζεται να προσθέσετε ενημερωμένο αρχείο βοήθειας (Help).

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει διάφορα σενάρια, όπου πρέπει να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο το πακέτο "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) για να αποκτήσετε τα ενημερωμένα αρχεία Βοήθειας (Help) των Windows Vista:
  • Εκτελείτε εγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί την έκδοση κυκλοφορίας των Windows Vista, χρησιμοποιώντας το Windows Update ή ένα αυτόνομο πακέτο της Microsoft (MSU) για Windows Vista.
  • Έχετε εγκατεστημένο ένα SKU του Windows Vista Enterprise ή του Windows Vista Ultimate και, στη συνέχεια, εγκαθιστάτε μια νέα γλώσσα, χρησιμοποιώντας τα πακέτα γλωσσών.

    Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο το ενημερωμένο αρχείο Βοήθειας, επειδή το πακέτο "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) χρησιμοποιεί τη γλώσσα που αντιστοιχεί στη γλώσσα του περιεχομένου. Τα πακέτα "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) αφορούν ξεχωριστά κάθε συγκεκριμένη γλώσσα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη γερμανική έκδοση του πακέτου "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, εκτός αν αυτός ο υπολογιστής έχει ήδη εγκατεστημένη τη γερμανική γλώσσα.
  • Καταργείτε ένα πακέτο γλώσσας από έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista μετά την εγκατάσταση του πακέτου "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) για αυτό το πακέτο γλώσσας που καταργείτε.

    Σε αυτό το σενάριο, τα πακέτα "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) καταργούνται αυτόματα.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του πακέτου MSU από το πακέτο "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files), μέσω του κέντρου λήψης της Microsoft (Download Center). Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιπλέον, οι ίδιες ενημερωμένες εκδόσεις θα εκδοθούν μέσω του Windows Update για όλες τις γλώσσες. Ωστόσο, τα πακέτα "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) έχουν δημιουργηθεί υπό τον ίδιο αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), KB 937286. Κατά συνέπεια, εάν σε ένα σύστημα υπάρχουν εγκατεστημένες περισσότερες από μία γλώσσες όπως επίσης και τα αντίστοιχα πακέτα "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files), η "Εξερεύνηση λογισμικού" (Software Explorer) των Windows Vista εμφανίζει πολλαπλές καταχωρήσεις του KB 937286. Επιπλέον, ο τίτλος του πακέτου δεν θα εμφανίζει τη γλώσσα του πακέτου.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της εγκατάστασης του πακέτου "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) για διαχειριστές τεχνολογιών πληροφορικής και συνεργάτες OEM

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν το πακέτο "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, για μια συγκεκριμένη έκδοση γλώσσας. Για να γίνει αυτό, εξετάστε τον ακόλουθο κατάλογο:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[κωδικός περιοχής]
Τα πακέτα "Ενημερωμένη έκδοση για αρχεία Βοήθειας" (Update for Help Files) για συγκεκριμένες γλώσσες περιλαμβάνουν τον κωδικό γλώσσας ή περιοχής στο όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, το όνομα αρχείου του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων για την έκδοση αγγλικών (Η.Π.Α.) των Windows Vista 32-bit είναι windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. Σε αυτό το όνομα αρχείου, η ένδειξη "en-us" είναι ο κωδικός γλώσσας ή περιοχής. Ακολουθεί μια τυπική διαδρομή του καταλόγου αρχείου βοήθειας:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Σημείωση Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί την περιοχή αγγλικών (Η.Π.Α.) (English-US).

Εάν όλα τα αρχεία του καταλόγου έχουν ημερομηνία τροποποίησης 2 Νοεμβρίου 2006, το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων αρχείων βοήθειας (Help) δεν είναι εγκατεστημένο για αυτήν τη γλώσσα ή περιοχή. Εάν το 90% των αρχείων του καταλόγου έχουν ημερομηνία τροποποίησης 18 Ιανουαρίου 2008, το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων αρχείων βοήθειας (Help) είναι εγκατεστημένο για αυτήν τη γλώσσα ή περιοχή.
UA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937286 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 19:46:00 - Αναθεώρηση: 3.1

Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
Σχόλια