Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας" (File Download – Security Warning) ανοίγει όταν προσπαθείτε να ανοίξετε τον Internet Explorer 7

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.
Συμπτώματα
Πρέπει να εγκαταστήσετε την Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Μαίου 2007 για τον Internet Explorer (MS07-027), και στη συνέχεια προσπαθήστε να ανοίξετε τον Windows Internet Explorer 7. Αφού το κάνετε αυτό, το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (File Download – Security Warning) μπορεί να ανοίξει και μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο;

(Do you want to save this file?)
Tο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (File Download – Security Warning) αναφέρεται και στο όνομα αρχείου "navcancl". Αφού κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον Internet Explorer 7.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows Vista αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) μετακινηθεί σε θέση εκτός της ιεραρχίας του φακέλου χρήστη. Για παράδειγμα, ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) μετακινηθεί σε άλλο τόμο.
 • Το φίλτρο Phishing είναι ενεργοποιημένο.
 • Η προστατευμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Σε αυτήν την περίπτωση ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) δεν έχει αρκετά δικαιώματα σε αυτήν τη νέα θέση. Επομένως, δεν είναι δυνατή η έναρξη του φίλτρου Phishing. Όταν προκύψει αυτό το ζήτημα ο Internet Explorer 7 δεν μπορεί να ξεκινήσει και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (File Download – Security Warning).

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει και σε υπολογιστή που βασίζεται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή στον Microsoft Windows Server 2003, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο φάκελος που περιέχει το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) έχει διαγραφεί.
 • Τα δικαιώματα για το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) έχουν αλλάξει.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να γράψετε στον φάκελο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Μετακίνηση του φακέλου "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) πίσω στην αρχική του θέση

Για να ολοκληρώσετε τη μέθοδο 1 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε Επιλογές Internet (Internet Options) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) της περιοχής Ιστορικό περιήγησης (Browsing history).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση φακέλου (Move Folder).
 4. Στο παράθυρο πλοήγησης Επιλέξτε ένα φάκελο για τα στοιχεία (Please select a folder to which you can add items) εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Users\Όνομα_Λογαριασμού_Χρήστη\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 6. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του φακέλου Temporary Internet Files, τα Windows θα σας αποσυνδέσουν. Θέλετε να συνεχίσετε;

  (Redeploying this application will reinstall the application everywhere it is already installed. Do you want to continue?)
 7. Συνδεθείτε ξανά με τα Windows Vista.
Για να ολοκληρώσετε τη μέθοδο 1 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP ή στον Windows Server 2003, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) της περιοχής Ιστορικό περιήγησης (Browsing history).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση φακέλου (Move Folder).
 4. Στο παράθυρο πλοήγησης Επιλέξτε ένα φάκελο για τα στοιχεία (Please select a folder to which you can add items) εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Local Settings
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μέθοδος 2: Εκχώρηση δικαιωμάτων στο φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files)

Για να ολοκληρώσετε τη μέθοδο 2 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε Επιλογές Internet (Internet Options) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) της περιοχής Ιστορικό περιήγησης (Browsing history).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείων (View Files). Ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) ανοίγει.
 4. Στο πλαίσιο διευθύνσεων του Windows Explorer, κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου πριν από τα Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση (Organize) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 7. Στο πλαίσιο Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στο όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη. Αν το όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη δεν αναφέρεται, κάντε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  • Στο πλαίσιο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή (Enter the object names to select) πληκτρολογήστε το όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη, και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο πλαίσιο Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στο όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη.
 8. Στο πλαίσιο Δικαιώματα για Όνομα_Χρήστη κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος Αποδοχή (Full Control Allow).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κλείστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 12. Ξεκινήστε τον Internet Explorer 7.
Για να ολοκληρώσετε τη μέθοδο 2 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP ή στον Windows Server 2003, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) της περιοχής Ιστορικό περιήγησης (Browsing history).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείων (View Files).
 4. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), μετακινηθείτε στο φάκελο που περιέχει το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ σε κενή περιοχή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στο όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη στο πλαίσιο Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names). Αν το όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη δεν αναφέρεται, κάντε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  • Στο πλαίσιο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή (Enter the object names to select) πληκτρολογήστε το όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη, και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο πλαίσιο Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στο όνομα του επηρεαζόμενου χρήστη.
 7. Στο πλαίσιο Δικαιώματα για Όνομα_Χρήστη κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος Αποδοχή (Full Control Allow).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Κλείστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 11. Ξεκινήστε τον Internet Explorer 7.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Επίσης μπορείτε να λύσετε το ζήτημα αυτό απενεργοποιώντας το φίλτρο Phishing ή την προστατευμένη λειτουργία. Ωστόσο, δεν συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτές τις προφυλάξεις.
IE IE7 KB931768
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937409 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2007 01:42:35 - Αναθεώρηση: 1.4

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409
Σχόλια