Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στα προγράμματα του Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου στα προγράμματα του Microsoft Office τα οποία παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Σημείωση Τα προγράμματα Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project και το Microsoft Outlook 2000 δεν διαθέτουν τις δυνατότητες αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, ανάλογα με το τι είναι καταλληλότερο για την περίπτωσή σας.

Word 2007

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button) Microsoft Office Button και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Word (Word Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος (Proofing).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).
Σημαντικό Οι ρυθμίσεις Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type) και Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type) θα επηρεάσουν τυχόν ανοικτά έγγραφα στο Word 2007. Εάν άλλα άτομα χρησιμοποιούν τα έγγραφα, καλό θα ήταν να τους ειδοποιήσετε σχετικά με την αλλαγή που εφαρμόσατε.

Outlook 2007

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και στη συνέχεια την επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη διόρθωση (Spelling and AutoCorrection).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).

PowerPoint 2007

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button) Microsoft Office Button και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γλωσσικός έλεγχος (Proofing).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

InfoPath 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007 και Visio 2007

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου (Spelling Options).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

Word 2003, Word 2002 και Word 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος (Spelling & Grammar).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).
Σημαντικό Οι ρυθμίσεις Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type) και Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type) θα επηρεάσουν τυχόν ανοιχτά έγγραφα του Word. Εάν άλλα άτομα χρησιμοποιούν τα έγγραφα, ίσως θέλετε να ενημερώσετε τα άτομα για την αλλαγή.

Outlook 2003 και Outlook 2002

 1. Συντάξτε ένα νέο μήνυμα.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος (Spelling & Grammar).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check grammar as you type).

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 και PowerPoint 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και στυλ (Spelling and style).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

Publisher 2003

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου (Spelling Options).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

FrontPage 2003, FrontPage 2002 και FrontPage 2000

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές σελίδας (Page Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

OneNote 2003

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην κατηγορία Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).

InfoPath 2003

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος (Spelling).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων (Hide spelling errors).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 937422 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/26/2010 13:51:31 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbproof kbsettings kbinfo KB937422
Σχόλια
dy>