Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον SharePoint Server 2007: 9 Οκτωβρίου 2007

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-059. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Office SharePoint Server 2007. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες δήλωσης αρχείου και επιλογές ανάπτυξης.

Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, συνιστούμε να εφαρμόσετε επίσης την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2007.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
934525 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Windows SharePoint Services 3.0: 9 Οκτωβρίου 2007

Τρόπος ανάπτυξης ενημερωμένων εκδόσεων για τον SharePoint Server 2007

Συνιστούμε να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο θέμα Ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για τον Office SharePoint Server 2007 για τα περισσότερα σενάρια ανάπτυξης. Αυτές οι αναπτύξεις περιλαμβάνουν από αυτόνομες αναπτύξεις έως πολύ μεγάλα συμπλέγματα διακομιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Στοιχεία λήψης

Γνωστά θέματα

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, προστίθενται τρεις καταχωρήσεις στο στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) της ενότητας "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel).
 • Αναβαθμίζετε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 σε τοποθεσία του SharePoint Server 2007. Εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας στη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, η διαδικασία αναβάθμισης δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τον SharePoint Server 2007, κάντε μια αλλαγή στο μητρώο και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη δυνατότητα "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών." (SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.) Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εγκαταστήστε τον SharePoint Server 2007.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο SetupType Run psconfig to run upgrade και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
  5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), διαγράψτε το στοιχείο B2B_UPGRADE, πληκτρολογήστε SKU2SKU_UPGRADE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
  7. Εκτελέστε τη δυνατότητα "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών." (SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.)
 • Χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα για να εγκαταστήσετε τον SharePoint Server 2007. Εάν αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εφαρμοστεί στη διάρκεια της εγκατάστασης, ο "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών." (SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.) εκτελείται απροσδόκητα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εξαγάγετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σε ένα φάκελο του υπολογιστή. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αρχεία στο φάκελο "Ενημερωμένες εκδόσεις" (Updates) της επίσημης έκδοσης του προγράμματος. Μετά την αντιγραφή των εξαγόμενων αρχείων σε αυτήν τη θέση, ο φάκελος είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση της επίσημης έκδοσης του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται σε αυτό το επίπεδο ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αντιμετωπίζει μια αποτυχία PSConfig εάν η βάση δεδομένων SharePoint αποσυνδεθεί από το διακομιστή πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
 • Εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών στη διάρκεια της εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιστασιακά προβλήματα στη διάρκεια της εγκατάστασης. Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, απενεργοποιήστε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών προτού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιλαμβάνονται οι επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα. Ωστόσο, εάν εγκαταστήσετε ένα Service Pack του SharePoint Server 2007 μετά από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις χάνονται:
  • Χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο σε μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Εάν δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα, όλα τα τυπικά τμήματα Web ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τμήματος Web (Add a Web Part).
  • Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να διακοπούν εσφαλμένα. Όταν προκύψει αυτό το ζήτημα, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
  • Συνδέεστε με μια συλλογή τοποθεσιών των Windows SharePoint Services 3.0 ή του SharePoint Server 2007. Εάν η σελίδα περιέχει ένα τμήμα Web ημερολογίου που έχει οριστεί σε προβολή ημερολογίου, ενδέχεται να μην φορτώνεται πλήρως ολόκληρη η σελίδα. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν δεν έχετε το δικαίωμα ανάγνωσης της λίστας ημερολογίου.
  • Όταν χρησιμοποιείται το FBA (Forms Based Authentication) για την αναζήτηση μιας συλλογής τοποθεσιών SharePoint Server 2007, δεν επιστρέφονται αποτελέσματα αναζήτησης. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε το NTLM για την αναζήτηση μιας συλλογής τοποθεσιών SharePoint Server 2007, επιστρέφονται αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Όταν εκτελείτε μια σταδιακή αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών του Microsoft SharePoint Portal Server 2003 σε SharePoint Server 2007, η αναβάθμιση μπορεί να αποτύχει. Επιπλέον, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Άγνωστο σφάλμα" (Unknown Error).
  • Έχετε μια συλλογή τοποθεσιών που αναβαθμίστηκε σε SharePoint Server 2007. Εάν το URL της τοποθεσίας περιέχει μια τελεία, μια πλήρης αναζήτηση ενδέχεται να μην καταχωρήσει σε ευρετήριο τη συλλογή τοποθεσιών. Ωστόσο, μια προσαυξητική αναζήτηση καταχωρεί σε ευρετήριο τη συλλογή τοποθεσιών, όπως αναμένεται.
  • Χρησιμοποιείτε την επιλογή Να περιλαμβάνονται τιμές από όλες τις αντιστοιχισμένες ιδιότητες που έχουν υποβληθεί σε αναζήτηση (Include values from all crawled properties mapped). Στη συνέχεια, αντιστοιχίζετε εκ νέου την ιδιότητα Author σε άλλες ιδιότητες που υποβάλλονται σε αναζήτηση. Όταν το κάνετε αυτό, η ιδιότητα Type μετατρέπεται σε ένα αντικείμενο ιδιότητας με πολλαπλές τιμές. Εάν, στη συνέχεια, αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την επιλογή Να περιλαμβάνονται τιμές από όλες τις αντιστοιχισμένες ιδιότητες που έχουν υποβληθεί σε αναζήτηση (Include values from all crawled properties mapped), η ιδιότητα Type δεν μετατρέπεται ξανά στην προεπιλεγμένη ιδιότητα κειμένου.
  • Εάν αναβαθμίσετε μια συλλογή τοποθεσιών Windows SharePoint Services 3.0 σε συλλογή τοποθεσιών SharePoint Server 2007, η τοποθεσία ενδέχεται να φαίνεται ότι δεν έχει αναβαθμιστεί. Αντί για αυτό, η συλλογή τοποθεσιών συνεχίζει να λειτουργεί ως τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0.
  • Μόλις κάνετε κλικ στη σελίδα "Προφίλ" (Profile) για ένα KPI (Key Performance Indicator) σε μια συλλογή τοποθεσιών SharePoint Server 2007, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
   Εσφαλμένη λειτουργία (Εξαίρεση από, HRESULT:0x80070001).

   (Incorrect function (Exception from, HRESULT:0x80070001).)
  • Όταν εκτελείται πλήρης αναζήτηση για την αναζήτηση σε αρχεία .pdf μιας συλλογής τοποθεσιών SharePoint Server 2007, η αναζήτηση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η χρήση της CPU ενδέχεται να αυξηθεί στο 100 τοις εκατό. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ένα αρχείο .ocn ενσωματωθεί στο αρχείο .pdf.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην χρειαστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν χρειαστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Εκτελέστε τη δυνατότητα "Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων προϊόντων και τεχνολογιών." (SharePoint (SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.)
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπηρεσίες SharePoint εκτελούνται στην κονσόλα υπηρεσιών.
 4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τοποθεσίες Web εκτελούνται στη "Διαχείριση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS)" (Internet Information Services (IIS) Manager).

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας μετά την εγκατάστασή της.
moss2007 moss2k7 moss12 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos microsoft office sharepoint server office security patch performance reliability update download 2007 fix
Vlastnosti

ID článku: 937832 - Poslední kontrola: 10/25/2007 09:24:00 - Revize: 3.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832
Váš názor