Η έκδοση αρχείου επανέρχεται στην έκδοση που είχε εγκατασταθεί από το τελευταίο Service Pack, όταν καταργείτε μια ενημερωμένη έκδοση για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Έχετε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Microsoft Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003. Εγκαθιστάτε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις για το .NET Framework ή το Visual Studio .NET. Καταργείτε μια ενημερωμένη έκδοση. Σε αυτό το σενάριο, η έκδοση αρχείου του .NET Framework ή του Visual Studio .NET επανέρχεται στην έκδοση που εγκαταστάθηκε από το τελευταίο Service Pack.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή οι ενημερωμένες εκδόσεις για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 και το Visual Studio .NET 2003 είχαν αρχικά σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με το Microsoft Windows Installer 2.0. Οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν είχαν σχεδιαστεί να λειτουργούν με το Windows Installer 3.0. Το Windows Installer 3.0 δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Microsoft Windows 95, Windows 98, και Windows Millennium Edition.

Το Windows Installer 2.0 έχει ένα περιορισμό. Δεν υποστηρίζει εγγενώς την ικανότητα κατάργησης μιας ενημερωμένης έκδοσης. Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον περιορισμό, μια προσαρμοσμένη λειτουργικότητα κατάργησης είναι ενσωματωμένη στις ενημερωμένες εκδόσεις για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.

Η προσαρμοσμένη λειτουργία κατάργησης λειτουργεί ως εξής. Η ενημερωμένη έκδοση πραγματοποιεί "εντοπισμό ενημερωμένης έκδοσης κώδικα" εκτός από το αρχείο φορτίου .msp. Όταν δοθεί η κατάλληλη γραμμή εντολής για τη λειτουργία κατάργησης στο εκτελέσιμο πρόγραμμα μιας χρήσης ενημερωμένων εκδόσεων, το πρόγραμμα μιας χρήσης εγκαθιστά το πρόγραμμα εντοπισμού ενημερωμένης έκδοσης κώδικα. Το πρόγραμμα εντοπισμού ενημερωμένης έκδοσης κώδικα στη ουσία είναι μια δεύτερη ενημερωμένη έκδοση που περιλαμβάνει την τελευταία γνωστή καλή έκδοση των αρχείων στο αρχείο φορτίου .msp. Αυτή η έκδοση είναι η τελευταία βασική έκδοση, συνήθως από το πιο πρόσφατο service pack, αν υπάρχει. Επομένως, όταν καταργείται μια ενημερωμένη έκδοση για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003, η έκδοση αρχείου δεν επανέρχεται πάντα στην παλαιότερη έκδοση. Η έκδοση αρχείου μπορεί να επανέλθει στην έκδοση που είχε εγκατασταθεί από το τελευταίο service pack.

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Έχετε δύο ενημερωμένες εκδόσεις για το .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). Η πρώτη είναι η ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται στο άρθρο 886906 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) . Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει έκδοση αρχείου 1.0.3705.6021. Η δεύτερη ενημερωμένη έκδοση είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 928367 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει έκδοση αρχείου 1.0.3705.6060.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτό το σενάριο.
ΒήμαΕνέργειαΈκδοση αρχείου πρινΈκδοση αρχείου μετά
1Εγκαθιστάτε το .NET Framework 1.0 SP3.Δεν εφαρμόζεται1.0.3705.6018
2Εγκαθιστάτε την πρώτη (παλαιότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Εγκαθιστάτε τη δεύτερη (νεότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Χρησιμοποιείτε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), για να καταργήσετε τη δεύτερη (νεότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Αυτό το σενάριο δείχνει ότι αφού καταργήσετε τη δεύτερη ενημερωμένη έκδοση, το .NET Framework 1.0 δεν επανέρχεται στην έκδοση αρχείου από την πρώτη ενημερωμένη έκδοση όπως θα αναμενόταν. Αντιθέτως, το .NET Framework 1.0 επανέρχεται στη βασική έκδοση. Η βασική έκδοση είναι η έκδοση αρχείου που περιλαμβάνεται στο .NET Framework 1.0 SP3.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft κυκλοφόρησε το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool), για να διορθώσει τη συμπεριφορά απεγκατάστασης για αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις. Εάν θέλετε να απεγκαταστήσετε κάποια ενημερωμένη έκδοση για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool) αντί να προσπαθήσετε να απεγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):


ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του εργαλείου εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool) (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Νοεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών, όπου number είναι ο αριθμός KB της ενημερωμένης έκδοσης
UninstallFxVSUpdate.exe KBnumber
Το εργαλείο θα απεγκαταστήσει σωστά την ενημερωμένη έκδοση και θα επαναφέρει τον υπολογιστή στην αναμενόμενη κατάσταση αντί για την προηγούμενη έκδοση του Service Pack. Συνιστάμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο αντί να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), για να απεγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις για το .NET Framework 1.0, το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 ή το Visual Studio .NET 2003.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει ένα σενάριο στο οποίο χρησιμοποιείται το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool) για την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης:
ΒήμαΕνέργειαΈκδοση αρχείου πρινΈκδοση αρχείου μετά
1Εγκαθιστάτε το .NET Framework 1.0 SP3.Δεν εφαρμόζεται1.0.3705.6018
2Εγκαθιστάτε την πρώτη (παλαιότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Εγκαθιστάτε τη δεύτερη (νεότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Χρησιμοποιείτε το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool), για να καταργήσετε τη δεύτερη (νεότερη) ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Αυτό το σενάριο δείχνει ότι αφού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool), για να καταργήσετε τη δεύτερη ενημερωμένη έκδοση, το .NET Framework 1.0 επανέρχεται στην έκδοση αρχείου από την πρώτη ενημερωμένη έκδοση όπως θα αναμενόταν.

Το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης (Uninstall Cleanup Tool) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση και την επαναφορά ενός συστήματος σε μια γνωστή σωστή κατάσταση, ακόμα και αν χρησιμοποιήσατε ήδη το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) για την απεγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Για να δείτε πρόσθετες επιλογές της γραμμής εντολών για το εργαλείο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Προειδοποιήσεις

Αυτό το εργαλείο δεν υποστηρίζει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς με τους οποίους μπορούν να εγκατασταθούν και να απεγκατασταθούν πολλές ενημερωμένες εκδόσεις. Το εργαλείο δεν υποστηρίζεται στα ακόλουθα σενάρια:
 • Εγκαθίσταται μια ενημερωμένη έκδοση εκτός από την αντίστοιχη μεταφρασμένη ενημερωμένη έκδοση

  Έχετε εγκατεστημένη μια ενημερωμένη έκδοση με εξαψήφιο αριθμό KB, όπως KB123456. Στη συνέχεια, εγκαθιστάτε επίσης μια μεταφρασμένη έκδοση της ίδιας ενημερωμένης έκδοσης. Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για την απεγκατάσταση της πρώτης ενημερωμένης έκδοσης.

  Σημείωση Μια μεταφρασμένη έκδοση προσδιορίζεται από ένα τετραψήφιο επίθημα στο τέλος του αριθμού KB. Για παράδειγμα: KB1234561033

  Εξαιτίας περιορισμών του εργαλείου, αν προσπαθήσετε να καταργήσετε την πρώτη ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας τον εξαψήφιο αριθμό KB της, το εργαλείο θα καταργήσει τη δεύτερη ενημερωμένη έκδοση που χρησιμοποιεί τον δεκαψήφιο αριθμό KB.

  Σημείωση Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να καταργήσετε τη δεύτερη ενημερωμένη έκδοση με τον δεκαψήφιο αριθμό KB.
 • Μια μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση εγκαταστάθηκε και κατόπιν απεγκαταστάθηκε

  Μια μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση εγκαταστάθηκε με μη αυτόματο τρόπο και κατόπιν απεγκαταστάθηκε πριν να εγκαταστήσετε μια κανονική ενημερωμένη έκδοση. Σε αυτό το σενάριο, όταν προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, το εργαλείο εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης θα επανεγκαταστήσει τη μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα, η εγκατάσταση άλλης ενημερωμένης έκδοσης αποκλείεται μέχρι να καταργηθεί με μη αυτόματο τρόπο η μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση, χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).

  Σημείωση Μια μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση είναι μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση που δεν θα συμπεριληφθεί σε Service Pack ή έκδοση προϊόντος. Μια τέτοια επείγουσα επιδιόρθωση στόχο έχει την επίλυση συγκεκριμένου ζητήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης με το προϊόν. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι κατάλληλη για γενική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μη συγχωνευμένες επείγουσες επιδιορθώσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  942380 Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again."
ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας απεγκατάσταση κατάργηση .NET Framework 1.0 1.1 επαναφορά απεγκατάσταση MSI Windows Installer 2.0 2.x περιορισμός εντοπισμός ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα έκδοση αρχείου Service Pack SP βασικό
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938244 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/15/2007 00:02:38 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Σχόλια