Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για τα στοιχεία εγκατάστασης των Windows Vista

Τεχνική ενημέρωση, 8 Απριλίου 2008
Αυτή είναι μια επανέκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Η επανέκδοση περιλαμβάνει πρόσθετες βελτιώσεις επιδόσεων και αξιοπιστίας που εφαρμόζονται σε συστήματα που βασίζονται σε Windows Vista και στο Windows Vista Service Pack 1. Η αρχική ενημερωμένη έκδοση είχε δυνατότητα εφαρμογής μόνο σε συστήματα που βασίζονταν σε Windows Vista. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγκαταστήσει το Windows Vista Service Pack 1 θα εγκαταστήσουν μόνο τα νέα στοιχεία αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που επανακυκλοφορεί.

Η επανέκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για δύο προβλήματα:
 • Επίλυση προβλήματος, όπου η εκτέλεση επαναφοράς του συστήματος στην έκδοση κυκλοφορίας (έκδοση RTM) αμέσως μετά την ενημέρωση με Service Pack 1 ενδέχεται να προκαλεί προβλήματα εξυπηρέτησης.
 • Αλλαγή του τρόπου επικύρωσης των προγραμμάτων οδήγησης εκκίνησης για τη βελτίωση της απόδοσης του χρόνου εκκίνησης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις προαπαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, οι οποίες εφαρμόζονται σε εκδόσεις των Windows Vista που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι προαπαιτούμενες για το Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Επιπλέον, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις βοηθούν στη βελτίωση της αξιοπιστίας κατά την εγκατάσταση ή την κατάργηση του Windows Vista SP1.
Περισσότερες πληροφορίες
Για την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 απαιτούνται δύο ή τρεις πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Οι ενημερωμένες εκδόσεις που απαιτούνται εξαρτώνται από την έκδοση των Windows Vista που θέλετε να αναβαθμίσετε. Η προαπαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση 935509, η οποία παρατίθεται σε αυτό το άρθρο, ισχύει μόνο για τα Windows Vista Enterprise και για τα Windows Vista Ultimate. Οι άλλες προαπαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για όλες τις εκδόσεις των Windows Vista.

Πριν από την έκδοση του Windows Vista SP1, αυτές οι προαπαιτούμενες εκδόσεις θα παραδοθούν σε περισσότερους χρήστες μέσω του Windows Update ως μέρος τακτικά προγραμματισμένων μηνιαίων ενημερωμένων εκδόσεων. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις θα εγκατασταθούν μαζί με άλλες ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες απαιτούν επανεκκίνηση του υπολογιστή. Επομένως, δεν θα απαιτείται πρόσθετη επανεκκίνηση. Αυτή η μέθοδος παράδοσης θα απλοποιήσει την εγκατάσταση αυτών των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων.

Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1 χρησιμοποιώντας το αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης, αντί να χρησιμοποιήσετε το Windows Update, δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξεχωριστά τις προαπαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις. Οι προαπαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις θα εγκατασταθούν από το αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης, εάν είναι απαραίτητα. Οι ακόλουθες τρεις ενημερωμένες εκδόσεις απαιτούνται πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista SP1. Ωστόσο, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις συνιστώνται επίσης στην περίπτωση που δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις βοηθούν στη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων κατά την εγκατάσταση μελλοντικών ξεχωριστών ενημερωμένων εκδόσεων από τη Microsoft:
 • 935509 Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για τις εκδόσεις των Windows Vista που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα Windows BitLocker Drive Encryption
  Η ενημερωμένη έκδοση 935509 σας επιτρέπει να παρέχετε υπηρεσίες σε υπολογιστές με δυνατότητα Windows BitLocker Drive Encryption. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες εκδόσεις των Windows Vista, οι οποίες περιλαμβάνουν το Windows BitLocker Drive Encryption:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
 • Η ενημερωμένη έκδοση 938371 ενημερώνει τα Windows Vista έτσι ώστε να εγκαθιστούν ή να καταργούν την εγκατάσταση του Service Pack 1 με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ενημέρωσης".
 • 937287 Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για τη δυνατότητα λογισμικού εγκατάστασης των Windows Vista
  Η ενημερωμένη έκδοση 937287 είναι ένα προαπαιτούμενο πακέτο, το οποίο περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για το λογισμικό εγκατάστασης των Windows Vista. Το λογισμικό εγκατάστασης είναι το στοιχείο που χειρίζεται την εγκατάσταση και την κατάργηση των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, τα πακέτα γλώσσας, τις προαιρετικές δυνατότητες των Windows και τα Service Pack. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι απαραίτητη για την επιτυχή εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε όλες τις εκδόσεις των Windows Vista. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web αμέσως μετά την κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης 935509 και πριν από την κυκλοφορία του Windows Vista SP1.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Η αρχική επανέκδοση 938371 ενημερώνει διάφορα εσωτερικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τα Windows Vista, προκειμένου να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία το Windows Vista Service Pack 1. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εφαρμόζεται ξεχωριστά πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Windows Vista SP1 μπορεί να εγκατασταθεί ή καταργηθεί από τον υπολογιστή. Η ενημερωμένη έκδοση 938371 είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε όλες τις εκδόσεις των Windows Vista.

Η ενημερωμένη έκδοση 938371 είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία του Windows Update στο Web. Για αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια (Security).
 2. Στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for updates).

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση

Πληροφορίες κατάργησης ενημερωμένων εκδόσεων

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες για τα Windows PE

Αυτό το λογισμικό δεν εφαρμόζεται στο Windows Preinstallation Environment (Windows PE) για την έκδοση κυκλοφορίας των Windows Vista. Επομένως, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1 στο Windows PE για την έκδοση κυκλοφορίας των Windows Vista. Εάν θέλετε να εκτελέσετε το Windows PE για το Windows Vista SP1, πρέπει να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση του Windows PE για το Windows SP1.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938371 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/22/2011 13:13:00 - Αναθεώρηση: 3.3

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

 • kbexpertisebeginner kbinfo KB938371
Σχόλια