Τρόπος αντιμετώπισης κωδικών σφαλμάτων την ενεργοποίηση του Ομαδικού προγράμματος αδειών σε υπολογιστές με Windows 7, Windows Server 2008 και Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) ή την υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) για να πραγματοποιήσετε ενεργοποίηση του Ομαδικού προγράμματος αδειών σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές με Windows 7 ή Windows Vista, ενδέχετε να λάβετε κωδικούς σφαλμάτων. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των κωδικών σφαλμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες

Κωδικός σφάλματος 0xC004C001

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιείσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004C001
Ο διακομιστής ενεργοποίησης καθόρισε ότι ο καθορισμένος αριθμός-κλειδιού προϊόντος είναι άκυρος

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν δεν είναι έγκυρο το MAK.

Επίλυση

ΓΙα να εντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός-κλειδί που χρησιμοποιείται είναι το MAK που παρέχεται από τη Microsoft. Για να βεβαιωθείτε ότι το MAK είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με το PA Call Center.

Κωδικός σφάλματος 0xC004C003

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004C003
Ο διακομιστής ενεργοποίησης που όρισε τον καθορισμένο αριθμό-κλειδί προϊόντος είναι αποκλεισμένος.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το MAK είναι αποκλεισμένος από τον διακομιστή ενεργοποίησης.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με το PA Call Center για να λάβετε νέο MAK και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε το σύστημα.

Κωδικός σφάλματος 0xC004B100

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004B100
Ο διακομιστής ενεργοποίησης διαπίστωσε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν δεν υποστηρίζεται το MAK.

Επίλυση

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι το MAK που χρησιμοποιείται, είναι το MAK που παρέχεται από τη Microsoft. Για να επιβεβαιώσετε ότι το MAK είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με το PA Call Center.

Κωδικός σφάλματος 0xC004C008

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004C008
Ο διακομιστής ενεργοποίησης εντόπισε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος αριθμός-κλειδί προϊόντος.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ο αριθμός-κλειδί του KMS έχει υπερβεί το όριο ενεργοποίησης. Οι αριθμοί-κλειδιά KMS μπορούν να ενεργοποιηθούν έως και 10 φορές σε έξι διαφορετικούς υπολογιστές.

Επίλυση

Αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο ενεργοποίησης, επικοινωνήστε με το PA Call Center.

Κωδικός σφάλματος 0xC004C020

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004C020
Ο διακομιστής ενεργοποίησης ανέφερε ότι το κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης έχει υπερβεί το όριό του.

Αιτία

Το MAK έχει υπερβεί το όριο ενεργοποίησης. Λόγω σχεδίασης, τα MAK έχουν περιορισμένο αριθμό ενεργοποιήσεων.

Επίλυση

Επικοινωνήστε με το PA Call Center για να λάβετε ένα νέο MAK ή για να αυξήσετε το όριο ενεργοποίησης στο υπάρχον MAK.

Κωδικός σφάλματος 0xC004C021

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004C021
Ο διακομιστής ενεργοποίησης ανέφερε ότι το κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης έχει υπερβεί το όριο επέκτασής του.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το MAK έχει υπερβεί το όριο ενεργοποίησης. Λόγω σχεδίασης, τα MAK έχουν περιορισμένο αριθμό ενεργοποιήσεων.

Επίλυση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, επικοινωνήστε με το PA Call Center για να λάβετε ένα νέο MAK ή για να αυξήσετε το όριο ενεργοποίησης στο υπάρχον MAK.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F009

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004F009
Το λογισμικό Υπηρεσίας παροχής αδειών χρήσης ανέφερε ότι η περίοδος χάρητος έληξε.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν η περίοδος χάρητος λήξει πριν την ενεργοποίηση του συστήματος. Το σύστημα είναι τώρα σε "Κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας" (RFM)

Επίλυση

Ακολουθήστε τις οδηγίες αποκατάστασης RFM στο Οδηγός βήμα προς βήμα για ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών. Για να αποκτήσετε αυτόν τον οδηγό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Κωδικός σφάλματος 0xC004F00F

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK, ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS ή έναν κεντρικό υπολογιστική KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το επόμενο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F00F
Η Υπηρεσία παροχής αδειών χρήσης ανέφερε ότι η σύνδεση αναγνωριστικού υλικού υπερβαίνει το επίπεδο ανοχής.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το υλικό του υπολογιστή έχει αλλάξει ή αν έχουν ενημερωθεί τα προγράμματα οδήγησης που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αν χρησιμοποιείτε ένα MAK, επανενεργοποιήστε το σύστημα κατά την περίοδο χάρητος "Υπέρβαση ορίου ανοχής" χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική ενεργοποίηση ή ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αν χρησιμοποιείτε KMS, κάντε επανέναρξη του υπολογιστή. Ή πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER:
slmgr.vbs -ato

Κωδικός σφάλματος 0xC004F014

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη MAK ή KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F014
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν είναι διαθέσιμος

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ίσως προκύψει αν δεν έχει εγκατασταθεί κάποιος αριθμός-κλειδί προϊόντος στο σύστημα.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος του MAK. Ή εγκαταστήστε τον αριθμό-κλειδί του KMS που βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο στα μέσα εγκατάστασης:
Πόροι\\Pid.txt

Κωδικός σφάλματος 0xC004F02C

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη MAK ή ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποίησετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004F02C
Το λογισμικό Υπηρεσίας παροχής αδειών χρήσης ανέφερε ότι η μορφή για την ενεργοποίηση δεδομένων χωρίς σύνδεση δεν είναι σωστή.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το σύστημα εντοπίσει ότι δεν είναι έγκυρα τα δεδομένα που καταχωρήσατε κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Επίλυση

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε όιτ έχετε καταχωρήσει σωστά το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F035

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS ή έναν κεντρικό υπολογιστική KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το επόμενο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F035
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή μέ έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος με άδεια χρήσης βάσει ποσότητας. Τα συστήματα με άδεια χρήσης βάσει ποσότητας απαιτούν αναβάθμιση από το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό τύπο κλειδιού.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει επειδή οι ομαδικές εκδόσεις έχουν άδεια χρήσης μόνο για αναβάθμιση. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ομαδικού λειτουργικού συστήματος σε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα.

Επίλυση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, εγκαταστήστε μια κατάλληλη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το ομαδικό λειτουργικό σύστημα.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F038

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0xC004F038
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή. Ο αριθμός που αναφέρεται από την την υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) δεν είναι επαρκής. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ο αριθμός στον υπολογιστή-πελάτη στον κεντρικό υπολογιστή KMS δεν είναι αρκετά μεγάλος. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 25 υπολογιστές στον χώρο συγκέντρωσης KMS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να προσθέσετε κι άλλους υπολογιστές στον χώρο συγκέντρωσης KMS έτσι ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι υπολογιστές-πελάτες KMS. Για να προσδιορίσετε πόσοι υπολογιστές υπάρχουν στην περιοχή συγκέντρωσης KMS στον κεντρικό υπολογιστή KMS, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
Slmgr.vbs -dli

Κωδικός σφάλματος 0xC004F039

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0xC004F039
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή. Η Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ο κεντρικός υπολογιστής KMS είναι εγκατεστημένος αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος.

Επίλυση

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονική ενεργοποίηση ή ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου για τον κεντρικό υπολογιστή KMS.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F041

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0xC004F041
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού διαπίστωσε ότι δεν είναι ενεργοποιημένος ο Διακομιστή διαχείρισης κλειδιών (KMS). Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το KMS.

Αιτία

Ο κεντρικός υπολογιστής KMS δεν είναι ενεργοποιημένος.

Επίλυση

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονική ενεργοποίηση ή ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου για τον κεντρικό υπολογιστή KMS.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F042

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0xC004F042
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η καθορισμένη υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS).

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του προγράμματος-πελάτη KMS και του κεντρικού υπολογιστή KMS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη μια έκδοση beta του προγράμματος-πελάτη KMS από μια τελική έκδοση του κεντρικού υπολογιστή KMS. Ή βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη μια τελική έκδοση του προγράμματος-πελάτη KMS από μια έκδοση beta του κεντρικού υπολογιστή KMS.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F050

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη MAK ή ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποίησετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004F050
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι το κλειδί προϊόντος δεν είναι έγκυρο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το κλειδί KMS δεν έχει καταχωρηθεί σωστά. Επίσης, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το κλειδί για την έκδοση beta του λειτουργικού συστήματος έχει καταχωρηθεί όταν χρησιμοποιείτε την τελική έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το κατάλληλο κλειδί KMS στην αντίστοιχη έκδοση των Windows. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί έχει καταχωρηθεί σωστά. Αν αντιγράψετε και επικολλήσετε το κλειδί, βεβαιωθείτε ότι οι μεγάλες παύλες (—) δεν έχουν αντικατασταθεί από μικρές παύλες (-) στο κλειδί.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F051

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε KMS ή ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F051
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι το κλειδί προϊόντος έχει αποκλειστεί.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ο αριθμός-κλειδί στον διακομιστή ενεργοποίησης είναι αποκλεισμένος από τη Microsoft.

Επίλυση

Λάβετε ένα νέο MAK ή ένα νέο κλειδί KMS, εγκαταστήστε το νέο κλειδί στο σύστημα και, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τους υπολογιστές.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F064

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F064
Το λογισμικό Υπηρεσίας παροχής αδειών χρήσης ανέφερε ότι η περίοδος χάρητος για μη-γνήσια έκδοση έληξε.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν η εφαρμογή Windows Genuine Advantage εντοπίσει ότι το σύστημα δεν είναι γνήσιο.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τις οδηγίες ανάκτησης μη-γνήσιου RFM στον Οδηγό βήμα προς βήμα για ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών. Για να αποκτήσετε τον οδηγό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Κωδικός σφάλματος 0xC004F065

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε KMS ή ένα MAK για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F065
Το λογισμικό Υπηρεσίας παροχής αδειών χρήσης ανέφερε ότι η εφαρμογή εκτελείται εντός της έγκυρης περιόδου χάρητος του μη-γνήσιου προϊόντος.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν η εφαρμογή Windows Genuine Advantage εντοπίσει ότι το σύστημα δεν είναι γνήσιο. Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά την περίοδο χάρητος του μη-γνήσιου προϊόντος.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, λάβετε και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε έναν γνήσιο κωδικό-κλειδί προϊόντος. Κατόπιν, ενεργοποιήστε το σύστημα κατά την περίοδο χάρητος. Στο τέλος της περιόδου χάρητος, το σύστημα θα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας μη γνήσιου RFM.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F066

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη MAK ή ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποίησετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0xC004F066
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν βρέθηκε το SKU προϊόντος.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν χρησιμοποιείτε μέσο με πολλαπλή άδεια χρήσης με μη ομαδικό κωδικό.

Επίλυση

Αντιστοιχίστε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Επικοινωνήστε με το PA Call Center για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικός σφάλατος 0xC004F068

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0xC004F068
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού διαπίστωσε ότι εκτελείται σε μια εικονική μηχανή. Η υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη λειτουργία.

Αιτία

Το KMS για αυτό το λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζεται σε μια εικονική μηχανή (VM).

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα εκτός του περιβάλλοντος VM.

Κωδικός σφάλματος 0xC004F069 or 0xC004F06C

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F069
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή. Η υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) διαπίστωσε ότι η χρονική σήμανση αίτησης δεν είναι έγκυρη.
ή
0xC004F06C
Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του υπολογιστή. Η υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) διαπίστωσε ότι η χρονική σήμανση αίτησης δεν είναι έγκυρη.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν η ώρα του συστήματος στον υπολογιστή-πελάτη διαφέρει από την ώρα του συστήματος στον κεντρικό υπολογιστή KMS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε την ώρα στον υπολογιστή-πελάτη έτσι ώστε να ταιριάζει με την ώρα στον κεντρικό υπολογιστή KMS. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν πόρο χρόνου Πρωτοκόλλου χρόνου δικτύου (Network Time Protocol - NTP) ή την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για να συγχρονίσετε την ώρα στους υπολογιστές. Η ώρα συντονίζεται μεταξύ του κεντρικού υπολογιστή KMS και του υπολογιστή-πελάτη στη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Η ζώνη ώρας που ορίζεται στον υπολογιστή-πελάτη δεν επηρεάζει τον συγχρονισμό.

Κωδικός σφάλματος 0x80070005

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS, ένα πρόγραμμα-πελάτη MAK ή ένα MAK για να ενεργοποίησετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
0x80070005
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, η ενέργεια απαιτεί αυξημένα δικαιώματα.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει αν το δικαίωμα "Έλεγχος πρόσβασης χρήστη" (UAC) δεν επιτρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών ενεργοποίησης σε μία γραμμή εντολών χωρίς αυξημένα δικαιώματα.

Επίλυση

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως (Run as).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ο ακόλουθος χρήστης (The following user) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριστής (Administrator) στη λίστα Όνομα χρήστη (User name).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  4. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
    slmgr.vbs

Κωδικός σφάλματος 0x8007232A

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
0x8007232A
Αποτυχία του διακομιστή DNS.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το σύστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το δίκτυο ή κάποιο πρόβλημα με το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS).

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα του δικτύου και τα προβλήματα του DNS.

Κωδικός σφάλματος 0x8007232B

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0x8007232B
Δεν υπάρχει όνομα DNS.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το πρόγραμμα-πελάτης KMS δεν μπορεί να βρει τα αρχεία πόρων KMS SRV στο DNS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
929826 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ή Windows Server 2008: "Code 0x8007232b"

Κωδικός σφάλματος 0x800706BA

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0x800706BA
Ο διακομιστής RPC δεν είναι διαθέσιμος. (The RPC Server is unavailable.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει επειδή οι ρυθμίσεις του τείχουν προστασίας δεν έχουν διαμορφωθεί στον κεντρικό υπολογιστή KMS ή οι εγγραφές DNS SRV δεν είναι ενημερωμένες. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός-κλειδί προϊόντος κατά την εγκατάσταση και, στη συνέχεια προσπαθήσατε να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι η θύρα KMS έχει πρόσβαση μέσω του τείχους προστασίας στον κεντρικό υπολογιστή KMS. Ή βεβειωθείτε ότι οι εγγραφές SRV είναι τοποθετημένες σε έναν έγκυρο κεντρικό υπολογιστή KMS. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με τις συνδέσεις του δικτύου.

Κωδικός σφάλματος 0x8007251D

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS για να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0x8007251D
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για το ερώτημα DNS.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει να το πρόγραμμα-πελάτης KMS δεν μπορεί να εντοπίσει τις εγγραφές πόρων KMS SRV στο DNS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αντιμετωπίστε τα προβλήματα με τις συνδέσεις του δικτύου και με το DNS.

Αιτία: Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης: Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα όπως παρουσιάζονται στο άρθρο KB 929826

Κωδικός σφάλματος 0x80092328

Σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη KMS ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν υπάρχει όνομα 0x80092328 DNS.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν το πρόγραμμα-πελάτης KMS δεν μπορεί να βρει τα αρχεία πόρων KMS SRV στο DNS.

Επίλυση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
929826 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ή Windows Server 2008: "Code 0x8007232b"
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση Ομαδικού Προγράμματος Αδειών, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
winvista
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938450 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/11/2011 04:59:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Σχόλια