Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε τοποθεσίες Web μέσω διακομιστή κατάντη μετά την ενεργοποίηση της επείγουσας επιδιόρθωσης 927265 σε ένα ανιόντα διακομιστή που εκτελεί ISA Server 2004 ή ISA Server 2006: "σφάλμα διακομιστή μεσολάβησης ...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 938465
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Ένα κατάντη διακομιστή είναι συνδεδεμένο με ένα ανιόντα διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Internet Security και Acceleration (ISA) Server 2004 ή το Microsoft Internet Security και Acceleration (ISA) Server 2006.
  • Ένας υπολογιστής-πελάτης έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί το κατάντη διακομιστή ως διακομιστή μεσολάβησης.
  • Από τον ανιόντα διακομιστή, έχετε ενεργοποιήσει την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
    927265Ο έλεγχος ταυτότητας αποτυγχάνει όταν οι υπολογιστές-πελάτες χρησιμοποιούν τον Internet Explorer 7 για τον έλεγχο ταυτότητας με τον υπολογιστή ενός ανάντη ISA Server μέσω ενός κατάντη υπολογιστή διακομιστή ISA που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας
Ωστόσο, όταν ένας χρήστης του υπολογιστή-πελάτη προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τοποθεσίες Web μέσω του διακομιστή κατάντη, ο χρήστης λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Κωδικός σφάλματος: σφάλμα διακομιστή μεσολάβησης 502. Αποτυχία σύνδεσης: Άγνωστο όνομα χρήστη ή εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης. (1326)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης στο διακομιστή μεσολάβησης. Ο διακομιστής κατάντη αναμένει τον ανιόντα διακομιστή για να επιστρέψει "Διαπραγμάτευση" ως συνδυασμού ελέγχου ταυτότητας που υποστηρίζεται για Windows ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας. Ωστόσο, Αφού ενεργοποιήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 927265, τον ανιόντα διακομιστή έχει ρυθμιστεί για να επιστρέψετε μόνο "NTLM" ως ένα σχήμα ελέγχου ταυτότητας των Windows ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας. Επομένως, η κατάντη διακομιστή και τον ανιόντα διακομιστή δεν είναι δυνατό να έλεγχος ταυτότητας μεταξύ τους.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Ένα πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης είναι διαθέσιμη για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
938466Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Internet Security and Acceleration Server 2004: 5 Ιουνίου 2007
954258Τρόπος λήψης του τελευταίου Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 service pack
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μεταξύ του διακομιστή κατάντη και ανάντη διακομιστή χρησιμοποιεί μια ειδική αίτηση URL. Αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 938466, ο διακομιστής ISA ανάντη θα επιστρέψει "kerberos" και "Διαπραγμάτευση" ως συνδυασμούς ελέγχου ταυτότητας που υποστηρίζεται εάν υπάρχει ειδική αίτηση ελέγχου ταυτότητας URL ISA-σε-ISA.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938465 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:05:03 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB938465 KbMtel
Σχόλια