Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Issues that are fixed in Excel 2003 by Office 2003 Service Pack 3

Summary
Microsoft has released a service pack for Microsoft Office 2003 that contains fixes for Microsoft Office Excel 2003.
INTRODUCTION
Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) provides the latest updates to Microsoft Office Excel 2003. Office 2003 SP3 contains security improvements, stability improvements, and performance improvements. Some fixes that are included in Office 2003 SP3 were previously released in Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) or as separate updates. Office 2003 SP3 combines previously released fixes into one update. For more information about Office 2003 SP3, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
923618 Description of Office 2003 Service Pack 3

Downloadable list of issues that the service pack fixes

A Microsoft Office Excel workbook is available that contains a list of the Excel 2003 issues that are fixed by Office 2003 SP3.

Note The workbook is in English. The workbook will not be translated into any other languages.

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:
DownloadDownload the Office2003System_SP3Changes.exe package now.Release Date: September 18, 2007

For more information about how to download Microsoft support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591 How to obtain Microsoft support files from online services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to the file.

List of issues that the service pack fixes

Issues that were previously documented in the Microsoft Knowledge Base

Office 2003 SP2 fixes the Excel 2003 issues that are described in the following articles in the Microsoft Knowledge Base:

898778 Description of the Microsoft Office 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: November 10, 2005
899332 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package for the German Solver add-in and for the Polish Solver add-in: November 14, 2005
901019 Description of the Spanish version of Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: December 9, 2005
903240 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: November 7, 2005
903246 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: November 7, 2005
904826 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package (Analys32.xll): November 7, 2005
904828 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: November 10, 2005
905409 Description of the Office 2003 post-Service Pack 2 hotfix package (Vbe6.dll): April 12, 2006
917876 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: April 10, 2006
919001 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: May 8, 2006
923335 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: July 27, 2006
925151 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: September 18, 2006
925794 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: October 2, 2006
929435 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: December 6, 2006
931662 Description of the Office 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 26, 2007
931664 Description of the Excel 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: January 26, 2007

Issues that were not previously documented in the Microsoft Knowledge Base

Office 2003 SP3 also fixes the following Excel 2003 issues that were not previously documented in the Microsoft Knowledge Base.

In the Spanish version of Excel 2003, Excel 2003 changes the L1C1 reference style to the F1C1 reference style

In the Spanish version of Excel 2003, you use the L1C1 reference style. However, when you select an area in a worksheet, Excel 2003 displays the area in the F1C1 reference style instead of in the L1C1 reference style.


When you open a large workbook from a slow network share, Excel 2003 may open the workbook without displaying the "Security Warning" dialog box

In Excel 2003, you open a large workbook from a slow network share. In this case, Excel 2003 opens this workbook without displaying the "Security Warning" dialog box. Additionally, Excel 2003 disables the macros in the workbook.

Error signature details

When you use Excel 2003, you may receive an error message that resembles the following:
Microsoft Office Excel has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. To see what data this error report contains, click here.
When you view the data in the error report, the report contains an error signature that resembles one of the following error signatures.
Application nameApplication versionModule nameModule versionOffset
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00000c6de
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00000c736
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.00000c726
Excel.exe11.0.5207.4Excel.exe11.0.5207.40000c6c2
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00044f082
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.0004530ca
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00002fa66
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00002ef28
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.031039
Excel.exe11.0.8105.0Excel.exe11.0.8105.031683
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00037295d
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0373155
Excel.exe11.0.5612.0Mso.dll11.0.5606.00001f01b
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00000c736
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000125d0
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00044f734
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.00044f7d4
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00018f81e
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.000109b02
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.000132c16
Excel.exe11.0.8105.0Excel.exe11.0.8105.000154b1e
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.000133a2a
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0003e98ed
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.023736
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.023972
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00002d1e2
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00002c6be
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00002c6d3
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.00002d1f7
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.00002d3a6
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0001d5d16
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0001d7ee0
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0001d7ee0
Excel.exe11.0.6355.0Not applicable0.0.0.00
Excel.exe11.0.6560.0Not applicable0.0.0.00
Excel.exe11.0.5612.0Not applicable0.0.0.0e81516ee
Excel.exe11.0.6355.0Not applicable0.0.0.0100
Excel.exe11.0.5612.0Not applicable0.0.0.0e81314ee
Excel.exe11.0.6355.0Not applicable0.0.0.0e81516ee
Excel.exe11.0.6355.0Vbe6.dll6.4.99.720008c71f
Excel.exe11.0.5612.0Vbe6.dll6.4.99.69000b8fab
Excel.exe11.0.6560.0Vbe6.dll6.4.99.720008c71f
Excel.exe11.0.6113.0Vbe6.dll6.4.99.69000b8fab
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000ffda2
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0000fcfde
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000ffd91
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.00011a0cf
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0000fcfcd
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.00011a0be
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.0000fbc55
Excel.exe11.0.6113.0Excel.exe11.0.6113.0000fbc44
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000ffd9a
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0000fcfd6
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000ffd9e
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.0000fcfda
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.00011a0c7
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.0000ffd9a
Excel.exe11.0.6355.0Excel.exe11.0.6355.00006f9aa
Excel.exe11.0.5612.0Excel.exe11.0.5612.000080ea5
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.000082cfb
Excel.exe11.0.5612.0Mso.dll11.0.5606.00082dd46
Excel.exe11.0.6355.0Mso.dll11.0.6360.08346000
Excel.exe11.0.6560.0Mso.dll11.0.6568.00083bae6
Excel.exe11.0.6355.0Mso.dll11.0.6408.00083788e
Excel.exe11.0.6113.0Mso.dll11.0.5703.00082cee7
Excel.exe11.0.5612.0Mso.dll11.0.5606.0001befb5
Excel.exe11.0.6355.0Mso.dll11.0.6360.0001adfeb
Excel.exe11.0.8012.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.5612.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.6560.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.6355.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.8033.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.8105.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
Excel.exe11.0.6560.0Msvcrt.dll7.0.2600.218037366
Excel.exe11.0.6560.0Msvcrt.dll7.0.2600.218037366
Excel.exe11.0.8012.0Excel.exe11.0.8012.00008dcf6
Excel.exe11.0.8105.0Excel.exe11.0.8105.0001d8a42
Excel.exe11.0.6560.0Excel.exe11.0.6560.0007781c6
Excel.exe11.0.8105.0Excel.exe11.0.8105.0146306
Excel.exe11.0.8105.0Excel.exe11.0.8105.00000da02
Excel.exe11.0.8134.0Excel.exe11.0.8134.0001419d8
Additionally, other program versions, module versions, and offsets are possible.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 938790 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/21/2014 13:26:00 - Αναθεώρηση: 2.0

  • kboffice2003sp3fix kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfix kbtshoot kbupdate KB938790
Σχόλια