Ένα κοινόχρηστο αρχείο επαναφέρεται όταν απεγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση που είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν για μια έκδοση ή SKU σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένες περισσότερες από μία εκδόσεις ή SKU οποιασδήποτε έκδοσης του Visual Studio

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Εγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένες περισσότερες από μία εκδόσεις ή SKU οποιασδήποτε έκδοσης του Microsoft Visual Studio.
  • Η ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει τα κοινόχρηστα αρχεία και εφαρμόζεται σε όλα τα SKU.
  • Αργότερα, απεγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση για μία από τις εκδόσεις ή SKU, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Σε αυτό το σενάριο, η ενημερωμένη έκδοση απεγκαθίσταται μόνο για τη μεμονωμένη έκδοση ή SKU. Ωστόσο, τα κοινόχρηστα αρχεία επαναφέρονται. Αυτή η διαδικασία αφήνει τον υπολογιστή σε δυνητικά ευάλωτη κατάσταση.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός θέματος με το πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) απεγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις για όλες τις εκδόσεις του Visual Studio διαθέτουν έξυπνο πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων. Όταν εγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση που δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες από μία εκδόσεις ή SKU οποιασδήποτε έκδοσης του Visual Studio, το πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) ελέγχει αν έχετε εγκατεστημένα πολλά SKU στον υπολογιστή ταυτόχρονα. (Για παράδειγμα, το πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) ενημερωμένης έκδοσης ελέγχει αν έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή τα SKU για το Visual Studio 2005 Professional Edition και το Visual Studio 2005 Team Edition.) Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) ενημερωμένης έκδοσης εγκαθιστά την ενημερωμένη έκδοση μόνο μία φορά. Ωστόσο, το πρόγραμμα "μίας χρήσης" (wrapper) ενημερωμένης έκδοσης προσθέτει μετα-δεδομένα στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs) του στοιχείου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να υποδείξει ότι η ενημερωμένη έκδοση εγκαθίσταται ξεχωριστά για κάθε SKU που εφαρμόζεται. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτό συμβαίνει, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εκεί, βλέπετε ότι η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάθηκε ξεχωριστά κάτω από κάθε SKU για το οποίο εφαρμόζεται η ενημερωμένη έκδοση.

Όταν αργότερα προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση μόνο για ένα SKU, τα μετα-δεδομένα της ενημερωμένης έκδοσης καταργούνται για το συγκεκριμένο SKU και τα αρχεία επαναφέρονται στην προηγούμενη έκδοση. Τα αρχεία επαναφέρονται, παρότι χρησιμοποιούνται σε πολλά SKU. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει λόγω σφάλματος στον Windows Installer. Εξαιτίας αυτού του σφάλματος, ο Windows Installer δεν τηρεί πλήθος αναφορών για το πλήθος των ενημερωμένων εκδόσεων που αναφέρουν ένα μεμονωμένο κοινόχρηστο αρχείο. Εάν η συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση είναι ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κάνει τον υπολογιστή ευάλωτο.

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις για όλες τις εκδόσεις του Visual Studio που έχουν ως προορισμό περισσότερα από ένα SKU θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε τον υπολογιστή σε ευάλωτη κατάσταση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα SKU του Visual Studio που εφαρμόζονται έχουν εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση και ότι δεν απεγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση μόνο από ένα SKU. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτό συμβαίνει, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το Microsoft Update, για να αποκτήσουν ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Visual Studio 2005. Συνιστάται να επιλέξετε τη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων για το Visual Studio χρησιμοποιώντας το Microsoft Update. Όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή, σας προσφέρονται πάντα ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual Studio 2005. Σας προσφέρονται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις, ακόμα και αν εγκαταστήσατε μια ενημερωμένη έκδοση για πολλές εκδόσεις ή SKU του Visual Studio 2005 και κατόπιν απεγκαταστήσατε την ενημερωμένη έκδοση μόνο για ένα SKU. Επομένως, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εξαλείψετε την πιθανότητα να περιέλθει ο υπολογιστής σε ευάλωτη κατάσταση μετά την απεγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Visual Studio 2005.

Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual Studio 2005 είναι διαθέσιμες στο Microsoft Update. Ωστόσο, οι ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Visual Studio .NET 2003 και το Microsoft Visual Studio .NET 2002 δεν είναι διαθέσιμες στο Microsoft Update. Για αυτές τις εκδόσεις του Visual Studio, πρέπει να κάνετε λήψη της συγκεκριμένης ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) και κατόπιν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση με μη αυτόματο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση:
ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ενημερωτικό_δελτίο Visual Studio VS απεγκατάσταση πολλαπλός έκδοση SKU επαναφορά κοινόχρηστου αρχείου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 939043 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/31/2007 05:44:17 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB939043
Σχόλια