Η έκδοση αρχείου επανέρχεται στην έκδοση που είχε εγκατασταθεί από το τελευταίο service pack, όταν καταργείτε κάποιες ενημερώσεις ασφαλείας για το .NET Framework 1.0 ή το .NET Framework 1.1

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Έχετε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework 1.1 ή το Microsoft .NET Framework 1.0. Στη συνέχεια καταργείτε μία από τις ενημερώσεις ασφαλείας που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge base):
  • 928366 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1.1 για Windows XP και Windows 2000: 10 Ιουλίου 2007
  • 929729 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1,1 για Windows Vista: 10 Ιουλίου 2007
  • 928367 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1.0 για Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, και Windows 2000: 10 Ιουλίου 2007
Σε αυτό το σενάριο, η έκδοση αρχείου του .NET Framework επανέρχεται στην έκδοση αρχείου που είχε εγκατασταθεί με το τελευταίο service pack. Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά μόνο μια ενημέρωση που είχε εγκατασταθεί παλαιότερα ή μια νεότερη ενημέρωση. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη ενημέρωση.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή οι ενημερώσεις για το .NET Framework 1.1 και το .NET Framework 1.0 είχαν αρχικά σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με το Windows Installer 2.0. Οι ενημερώσεις για το .NET Framework 1,1 και το .NET Framework 1,0 δεν είχαν σχεδιαστεί να λειτουργούν με το Windows Installer 3.0.

Σημείωση Ο Windows Installer 3.0 δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες πλατφόρμες όπως τα Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98, και Microsoft Windows 95.

Το Windows Installer 2.0 έχει ένα περιορισμό. Ο Windows Installer 2.0 δεν υποστηρίζει εγγενώς τη δυνατότητα κατάργησης μιας ενημέρωσης. Για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού, δημιουργήθηκε προσαρμοσμένη λειτουργία κατάργησης στις ενημερώσεις για το .NET Framework 1.1 και το .NET Framework 1.0.

Η προσαρμοσμένη λειτουργία κατάργησης λειτουργεί ως εξής. Η ενημέρωση φέρει ένα λεγόμενο πρόγραμμα εντοπισμού ενημέρωσης κώδικα πέρα από το αρχείο φορτίου .msp. Όταν δοθεί η κατάλληλη εντολή κατάργησης στο εκτελέσιμο πρόγραμμα μιας χρήσης ενημερώσεων, το πρόγραμμα μιας χρήσης εγκαθιστά το πρόγραμμα εντοπισμού ενημερώσεων κώδικα. Το πρόγραμμα εντοπισμού ενημερώσεων κώδικα στην ουσία είναι μια δεύτερη ενημέρωση. Η δεύτερη ενημέρωση περιλαμβάνει την τελευταία γνωστή καλή έκδοση για το καθένα από τα αρχεία του αρχείου φορτίου MSP. Αυτή η έκδοση είναι η τελευταία βασική έκδοση. Αυτή η έκδοση είναι συνήθως από το πιο πρόσφατο service pack, αν υπάρχει. Επομένως, όταν καταργηθεί μια ενημέρωση για το .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0, η έκδοση αρχείου δεν επανέρχεται πάντα στην παλαιότερη έκδοση αρχείου. Η έκδοση αρχείου μπορεί να επανέλθει στην έκδοση που είχε εγκατασταθεί με το τελευταίο service pack.

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Έχετε δύο ενημερώσεις για το .NET Framework 1.0 Service Pack 3. Η πρώτη ενημέρωση είναι η KB886906. Αυτή η ενημέρωση έχει έκδοση αρχείου 1.0.3705.6021. Η δεύτερη ενημέρωση είναι η KB928367. Αυτή η ενημέρωση έχει έκδοση αρχείου 1.0.3705.6060.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τι θα συμβεί στο σενάριο αυτό όταν εγκαταστήσετε και στη συνέχεια καταργήσετε τις ενημερώσεις.
ΒήμαΕνέργειαΠροηγούμενη έκδοση αρχείουΝέα έκδοση αρχείου
1Εγκατάσταση του .NET Framework 1.0 Service Pack 3Δεν εφαρμόζεται1.0.3705.6018
2Εγκατάσταση της ενημέρωσης KB886906. Αυτή είναι η πρώτη (παλαιότερη) ενημέρωση.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Εγκατάσταση της ενημέρωσης KB928367. Αυτή είναι η δεύτερη (νεότερη) ενημέρωση1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Κατάργηση της ενημέρωσης KB928367. Αυτή είναι η δεύτερη (νεότερη) ενημέρωση1.0.3705.60601.0.3705.6018
Αυτό το σενάριο δείχνει ότι μετά την κατάργηση της δεύτερης ενημέρωσης, το .NET Framework 1.0 δεν επανέρχεται στην έκδοση αρχείου της πρώτης ενημέρωσης όπως θα αναμενόταν. Αντιθέτως, το .NET Framework 1.0 επανέρχεται στη βασική έκδοση. (Η βασική έκδοση είναι η έκδοση αρχείου που περιλαμβάνεται στο .NET Framework 1.0 Service Pack 3.)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα εργαλείο εκκαθάρισης κατά την απεγκατάσταση για να διορθώσει αυτήν τη συμπεριφορά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο αν καταργήσετε οποιαδήποτε από τις ενημερώσεις ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα".

Για λήψη του εργαλείου εκκαθάρισης κατάργησης εγκατάστασης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft: Μετά την εκτέλεση του εργαλείου εκκαθάρισης κατά την απεγκατάσταση, ο υπολογιστής επανέρχεται σε μια γνωστή σωστή κατάσταση. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε την παλαιότερη ενημέρωση.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τι συμβαίνει όταν εγκαθιστάτε και στη συνέχεια καταργείτε τις ενημερώσεις. Ο πίνακας περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο εκκαθάρισης κατά την απεγκατάσταση διορθώνει αυτήν τη συμπεριφορά.
ΒήμαΕνέργειαΠροηγούμενη έκδοση αρχείουΝέα έκδοση αρχείου
1Εγκατάσταση του .NET Framework 1.0 Service Pack 3Δεν εφαρμόζεται1.0.3705.6018
2Εγκατάσταση της ενημέρωσης KB886906. Αυτή είναι η πρώτη (παλαιότερη) ενημέρωση. 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Εγκατάσταση της ενημέρωσης KB928367. Αυτή είναι η δεύτερη (νεότερη) ενημέρωση1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Κατάργηση της ενημέρωσης KB928367. Αυτή είναι η δεύτερη (νεότερη) ενημέρωση1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Λήψη και εκτέλεση του εργαλείου εκκαθάρισης1.0.3705.60601.0.3705.6018
6Επανεγκατάσταση της ενημέρωσης KB886906. Αυτή είναι η πρώτη (παλαιότερη) ενημέρωση.1.0.3705.60181.0.3705.6021
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την ενημέρωση που πρέπει να επανεγκαταστήσετε σε περίπτωση που καταργήσετε μία από τις ενημερώσεις ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα".
Έκδοση του .NET FrameworkΕνημερωμένη έκδοση που καταργήσατεΕνημερωμένη έκδοση που πρέπει να επανεγκαταστήσετε
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1.1 για Windows XP και Windows 2000: 10 Ιουλίου 2007
886903 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης της διαδρομής ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
929729 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1.1 για Windows Vista: 10 Ιουλίου 2007
886903 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης της διαδρομής ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
.NET Framework 1,0 Service Pack 3
928367 Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το .NET Framework 1.0 για Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, και Windows 2000: 10 Ιουλίου 2007
886906 Θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 1,0 Service Pack 3
Πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο εκκαθάρισης όπως περιγράφεται εδώ μετά την κατάργηση οποιασδήποτε από τις νέες ενημερώσεις και πριν να εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση. Πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτήν τη διαδικασία κάθε φορά που καταργείτε την ενημέρωση ασφαλείας. Δηλαδή, πρέπει να εκτελείτε το εργαλείο εκκαθάρισης κατά την απεγκατάσταση και στη συνέχεια να εγκαθιστάτε την παλαιότερη ενημέρωση κάθε φορά που θα καταργείτε την ενημέρωση ασφαλείας.

Σημείωση Όταν εκτελείτε το εργαλείο εκκαθάρισης κατά την απεγκατάσταση, το εργαλείο δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Το εργαλείο εκτελεί την απαραίτητη εκκαθάριση στον υπολογιστή και στη συνέχεια τερματίζεται.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που προκύπτουν όταν καταργείτε μια ενημέρωση μετά την εγκατάσταση πολλαπλών ενημερώσεων, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
938244 Η έκδοση αρχείου επανέρχεται στην έκδοση που είχε εγκατασταθεί από το τελευταίο service pack όταν καταργείτε μια ενημέρωση για το .NET Framework 1.0 ή το .NET Framework 1.1
ενημέρωση ασφαλείας απεγκατάσταση κατάργηση .NET Framework 1.0 1.1 επαναφορά απεγκατάσταση MSI Windows Installer 2.0 2.x περιορισμός εντοπισμός ενημερώσεων κώδικα έκδοση αρχείου Service Pack SP βασικό
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Vlastnosti

ID článku: 939160 - Poslední kontrola: 10/14/2011 17:22:00 - Revize: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB939160
Váš názor