Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος."

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio .NET 2002, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος.
Κάντε κλικ στο κουμπί "OK", για να προσπαθήσετε πάλι ή εισαγάγετε μια εναλλακτική διαδρομή προς το φάκελο που περιέχει το πακέτο εγκατάστασης Όνομα_αρχείου.msi στο παρακάτω πλαίσιο.

(The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable.
Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the installation package edition File_name.msi in the box below.)
Αιτία
Οι ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual Studio βασίζονται στο Windows Installer. Το Windows Installer χρησιμοποιεί αριθμούς έκδοσης αρχείων, για να προσδιορίσει αν ένα αρχείο σε έναν υπολογιστή είναι παλαιότερης έκδοσης που πρέπει να αντικατασταθεί από νεότερο αρχείο το οποίο περιέχεται σε μια ενημερωμένη έκδοση.

Ορισμένα αρχεία, όπως αρχεία κειμένου και αρχεία προέλευσης, δεν φέρουν αριθμούς έκδοσης. Επομένως, η ενημερωμένη έκδοση που βασίζεται στο Windows Installer πρέπει να χρησιμοποιήσει μια άλλη μέθοδο για την επιβεβαίωση των νεότερων αρχείων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα κλειδί κατακερματισμού για όλα τα αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση. Για αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου στον υπολογιστή συγκρίνεται με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του Windows Installer. Εάν εντοπιστεί διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κλειδιών κατακερματισμού αρχείων, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να λάβει το αρχείο από τα μέσα εγκατάστασης προέλευσης.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης προϊόντος στη μονάδα CD ROM του υπολογιστή. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τη διαδρομή των διαθέσιμων μέσων εγκατάστασης για το προϊόν. Για παράδειγμα, το μέσο εγκατάστασης μπορεί να είναι διαθέσιμο στο σκληρό δίσκου του υπολογιστή ή σε ένα κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

The "/addsource" command-line option

Εάν προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση σε πολλούς υπολογιστές στους οποίους ενδέχεται να παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πρώτα την επιλογή γραμμής εντολών /addsource, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμη.

Εργαλείο διαγραφής κλειδιών κατακερματισμού αρχείων (File Hash Delete) για το Visual Studio .NET 2002

Εάν χρησιμοποιείτε το Visual Studio .NET 2002 και ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαγραφής κλειδιών κατακερματισμού αρχείων (File Hash Delete) για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
  • Το μέσο προέλευσης εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμο.
  • Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που επιχειρείτε να εγκαταστήσετε δεν υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών /addsource.
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το εργαλείο διαγραφής κλειδιών κατακερματισμού αρχείων (File Hash Delete) για το Visual Studio .NET 2002. Αυτό το εργαλείο διαγράφει κλειδιά κατακερματισμού αρχείων για όλα τα αρχεία χωρίς έκδοση από τη βάση δεδομένων του Windows Installer στον υπολογιστή. Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Visual Studio .NET 2002 μετά την εκτέλεση αυτού του εργαλείου, το Windows Installer δεν αναγνωρίζει πλέον διαφορά στο κλειδί κατακερματισμού αρχείου. Επομένως, δεν σας ζητείται πλέον να εισαγάγετε τα μέσα εγκατάστασης προέλευσης.

Σημαντικό Όταν εκτελείτε αυτό το εργαλείο, τα κλειδιά κατακερματισμού αρχείων χωρίς έκδοση του Visual Studio .NET 2002 διαγράφονται μόνιμα. Αυτή η λειτουργία δεν είναι αναστρέψιμη. Μετά τη διαγραφή των κλειδιών κατακερματισμού αρχείων, δεν μπορείτε πλέον να επιδιορθώσετε αρχεία χωρίς έκδοση στα αρχεία των εγκατεστημένων προϊόντων. Επομένως, αν καταστραφεί ένα αρχείο χωρίς έκδοση στον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε εντελώς και κατόπιν να επανεγκαταστήσετε το προϊόν. Επομένως, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, πριν να αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο.

Εάν αποφασίσετε ότι η χρήση αυτού του εργαλείου είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να αποκτήσετε το εργαλείο διαγραφής κατακερματισμού αρχείου (File Hash Delete) για το Visual Studio .NET 2002: Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του εργαλείου διαγραφής κατακερματισμού αρχείου (File Hash Delete) (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Νοεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Το εργαλείο διαγραφής κατακερματισμού αρχείου (File Hash Delete) δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός από το Visual Studio .NET 2002.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
944298 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Visual Studio 2005, το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio .NET 2002: "Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος." (The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable.)
service pack SP1 μήνυμα ασυμφωνία αντικατάσταση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 939401 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/03/2008 14:55:34 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

  • kbqfe atdownload kbfix kbexpertiseinter kberrmsg KB939401
Σχόλια